Акты органов исполнительной власти как ведущая форма реализации полномочий

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 32

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

1. Поняття актів управління в юридичній літературі, їх основні ознаки та значення  5

2. Визначення відмінностей актів державного управління від інших актів. 13

3. Засади класифікації актів державного управління. 17

4. Характеристика вимог до актів органів виконавчої влади. 23

Висновки. 30

Література. 32

Вступ

Актуальність роботи. Інститут правових актів управління має надзвичайно важливе як науково-теоретичне, так і прикладне значення, особливо в сучасних умовах реформування в Україні державно-управлінського механізму та його адміністративно-правового забезпечення. Адже саме правові акти управління є головним засобом регулювання відносин у сфері діяльності органів виконавчої влади, це одна з основних форм реалізації завдань і функцій органів державного управління. За допомогою таких актів досягається упорядкованість і стабільність адміністративно-правових відносин, їх розвиток.

Важливість згаданого інституту очевидна, і необхідність встановлення правових норм безпосередньо в процесі виконавчо-розпорядчої діяльності обумовлена тим, що закони містять лише певні загальні норми, що не можуть повною мірою регулювати всі сторони суспільного життя та всі відносини, які виникають в ході реалізації законів.

Правові акти управління займають значне місце у правовій системі нашої держави. Вони видаються на підставах, передбачених Конституцією та законами України, призначені для регулювання як загальних, так і конкретних правовідносин. Включені до загальної системи державно-владного впливу на конкретні сторони суспільного життя, правові акти управління забезпечують формування та функціонування конкретних суб’єктів і об’єктів управлінської, правоохоронної та правозабезпечувальної діяльності. По суті, весь процес реалізації виконавчої влади в усьому розмаїтті його елементів та стадій отримує свій цілеспрямований розвиток завдяки використанню правових актів управління, що визначають організаційні форми, методи, межі та правила діяльності як суб’єктів виконавчої влади, так і підпорядкованих чи підвладних їм об’єктів

Мета курсової роботи полягає у розгляді актів органів виконавчої влади як провідної форми реалізації повноважень.

Об’єкт дослідження – правові акти державного управління.

Предметом роботи є визнання актів органів виконавчої влади як провідної форми реалізації повноважень.

Досягнення зазначеної мети проводилось в процесі вирішення таких основних завдань:

- розгляд поняття актів управління.

- визначення особливостей актів органів виконавчої влади

- обґрунтування основних вимог до актів органів виконавчої влади.

Закрыть

Акты органов исполнительной власти как ведущая форма реализации полномочий

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.