Административно-процессуальное производство по получении лицензии на занятие адвокатской деятельностью

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 31

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 3

1. Ліцензійне провадження в структурі адміністративного процесу. 4

2. Право на зайняття адвокатською діяльністю.. 16

3. Дисциплінарна відповідальність адвоката. 18

4. Види адвокатської діяльності 21

5. Права та обов’язки адвокатів. 24

6. Спілки та асоціації адвокатів. 29

Висновок. 31

Використана література. 32

Вступ

Адвокатура організаційно існує у виді різноманітних адвокатських утворень. На сьогоднішній день її правова природа достатньо не визначена. Теоретичні дис­кусії щодо цього питання активно вели­ся й раніше, але помітно загострилися останнім часом у зв'язку з обговоренням законопроекту про адвокатуру. Бракує єд­ності в розумінні того, яким шляхом піде її подальший розвиток, чи стане вона неза­лежною, самостійною, сильною, здатною ефективно виконувати покладені на неї важливі функції.

Згідно зі ст. 2 Закону України "Про ад­вокатуру" адвокатом може бути особа, яка має вищу юридичну освіту, підтверджену дипломом України або відповідно до міжна­родних договорів України дипломом іншої країни, стаж роботи у галузі права не менш двох років, володіє державною мовою, склала кваліфікаційні іспити, одержала в Україні свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та прийняла при­сягу адвоката України.

Адвокат має право займатися адвокат­ською діяльністю індивідуально, відкрити своє адвокатське бюро, об'єднуватися з іншими адвокатами в колегії, адвокат­ські фірми, контори та інші адвокатські об'єднання, які діють відповідно до За­кону України "Про адвокатуру" і статутів адвокатських об'єднань. Але перед тим, як він вирішить обрати ту чи іншу форму своєї подальшої діяльності, він має знати переваги й недоліки усіх цих форм. Розглянемо їх.

Закрыть

Административно-процессуальное производство по получении лицензии на занятие адвокатской деятельностью

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.