Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 42

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

Вступ 3

РОЗДІЛ 1. Теоретико-концептуальні підходи аналізу громадянського суспільства 6

1.1. Концептуальні підходи аналізу громадянського суспільства 6

1.2. Ознаки громадянського суспільства 11

1.3. Функції громадянського суспільства 17

РОЗДІЛ 2. Особливості взаємодії громадянського суспільства з політичною системою 21

2.1. Роль громадянського суспільства у трансформації політичної системи 21

2.2. Взаємовплив громадянського суспільства та політичної свідомості та культури 25

2.3. Функції ЗМІ у взаємодії громадянського суспільства з політичною системою 31

Висновки 36

Використані джерела та література 39

Вступ

Актуальність вивчення громадянського суспільства політичної системи зумовлена тим, що ми живемо у нелегку, проте надзвичайно насичену історичними подіями добу. Добу переходу від несвободи, гніту, безправ’я до утвердження прав людини, поваги до гідності особистості, усвідомлення того, що людина сама відповідає за себе, за своє сьогодення та прийдешнє. Ми маємо усвідомити, що саме від нас залежить наше майбутнє.

Активні, цілеспрямовані громадяни здатні сформувати громадянське суспільство, яке у свою чергу буде діяти в інтересах українського народу. Саме громадянське суспільство здатне збудувати сильну та незалежну державу.

Високорозвинене громадянське суспільство – одна з головних умов стабільності демократичного режиму. Громадянське суспільство є сферою, яка в максимальній мірі сприяє самостійній активності громадян і вільному розвитку особистості, що веде до пріоритету інтересів особистості і суспільства в цілому в їхніх відносинах з державою.

Громадянське суспільство — це організація людей, які об'єдналися навколо самостійно обраних цілей і функціонують на постійній основі.

Інститути громадянського суспільства виступають гарантом непорушності особистих прав громадян, дають їм впевненість у своїх силах, служать опорою у їх можливому протистоянні з державою, формують "соціальний капітал" — ті невід'ємні риси особистості, завдяки яким вона стає здатною до кооперації та ефективних солідарних дій.

В Україні ще відбувається процес формування громадянського суспільства.

Саме тому обрана проблематика дослідження є вельми актуальною на даний момент.

Зрозуміло, що громадянське суспільство впливає на політичну систему. Тому метою мого дослідження є – дослідити особливості взаємозв’язку політичної системи та громадянського суспільства.

Про проблему взаємозв’язку громадянського суспільства та політичної системи писали вітчизняні та зарубіжні вчені Дж. Александер, Р. В. Балабан, М. А. Дмитренко, М. І. Горлач, Ф. М. Рудич та ін..

Великий внесок у вивчення даної проблеми внесли роботи К. С. Гаджієва.

Для підготовки питання курсової про ЗМІ та громадянське суспільство я користувалась працями Ф. М. Рудича, а саме «Сколько власти нужно власти?» та «Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні». Також я використовувала такі роботи, як: Варенко В. М. «Інформаційно-аналітична діяльність», Кудряченко А. І. «Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії».

Коли я шукала інформацію про громадянське суспільство та політичну культуру та свідомість – справжньою знахідкою стала книга «Політична культура», автор Тульчинський Г. Л. саме з цієї книги я отримувала основну інформацію, що стосувалась даного питання.

Для досягнення поставленої мети в курсовій роботі були наступні завдання:

Визначити основні ознаки та функції громадянського суспільства;

Визначити як громадянське суспільство впливає на формування політичної системи;

Охарактеризувати роль ЗМІ у взаємовідносинах громадянського суспільства та політичної системи;

Визначити як громадянське суспільство впливає на формування політичної культури та свідомості.

Об’єкт мого дослідження – громадянське суспільство. Предмет – особливості взаємодії політичної системи та громадянського суспільства. .

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області громадянського суспільства та політичної системи.

Результати проведеного дослідження можуть бути використані студентами у підготовці до практичних занять.

Закрыть

Гражданское общество и его взаимодействие с политической системой общества

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.