Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 49

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОБІЗМУ 5

1.1. Поняття і сутність лобізму 5

1.2. Історія виникнення лобізму 9

1.3. Лобістська діяльність: структура, функції, організаційні форми 12

РОЗДІЛ 2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛОБІЗМУ В США 18

2.1. Методи та прийоми лобіювання, їх особливості, позитивні і негативні аспекти 18

2.2. Лобізм у США: досвід для України 25

РОЗДІЛ 3. ЛОБІЗМ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ В США 33

3.1. Правові основи і аналіз ефективності сучасного законодавства 33

3.2. Державна влада і місцеве самоврядування 38

ВИСНОВКИ 47

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 49

ВСТУП

Актуальність дослідження. Групи інтересів та групи тиску існують упродовж всієї історії людства, з тих пір коли почали складатись системи влади. Лобізм у його позитивному сенсі постає життєво необхідним інститутом демократичного процесу, бо є системою організаційного оформлення представництва різноманітних групових інтересів, формою законного впливу груп тиску на прийняття управлінських рішень державних органів із метою задоволення інтересів певних соціальних структур (організацій, територіальних асоціацій, верств суспільства тощо).

У багатьох країнах світу діяльність лобістів легалізовано і вони відіграють значну роль у формуванні політики. На відміну від електорату, який реалізує свої політичні права лише під час виборів, групи інтересів беруть участь в політичному процесі безперервно. Без їх участі не приймається жоден законодавчий акт, вони перманентно впливають на всі гілки державної влади. З огляду на свою реальну політичну вагу і вплив на політичну владу, вони можуть стояти в одному ряді з двопартійною системою і державою.

Незважаючи на достатньо широкий спектр визначень лобістських груп у працях таких дослідників, як А. Косон, К. Ліндблом, А. Поттер, Р. Солсбері, Дж. Тьєрі та К. Шлозман, всіх їх об’єднує одна спільна риса: у групи репрезентації політичних інтересів входять особи, що в той чи інший спосіб можуть впливати на прийняття політичного рішення чи на хід його реалізації, а також на кадрову політику органів влади. На сучасному етапі лобізм став невід’ємною частиною системи політичного і державного управління в більшості країн світу з демократичною політичною системою.

Теоретико-методологічній розробці проблематики лобіювання присвячено праці Е. Гросфельд, О. Дягілєва, Р. Мацкевича, В. Нестеровича, О. Одінцової, І. Сікори та інших вітчизняних дослідників. Однак наявність різних точок зору на явище лобіювання, а також спотворене висвітлення проблематики лобіювання засобами масової інформації суттєво деформували розуміння справжньої сутності цього феномену як ефективного механізму взаємодії суспільства і влади, який дозволяє громадянам та їх об’єднанням долучитися до процесу ухвалення рішень та розроблення політики.

Об’єкт дослідження – лобізм в державному управлінні, як форма представництва інтересів.

Предмет дослідження - процесстановлення та розвитку лобістської діяльності у США.

Метою курсової роботи є висвітлення теоретичних підходів до визначення поняття «лобізм», а також розкриття особливостей становлення та розвитку лобізму у США.

Для досягнення поставленої мети, нам необхідно вирішити наступні завдання:

розкрити поняття і сутність лобізму, та історію його

визначити структуру, функції та організаційні форми лобістської діяльності

дослідити становлення та розвиток лобізму в США

описати особливості лобізму на сучасному етапі в США, як досвід для України.

Методи дослідження: історичний метод, який передбачає об’єктивний опис і аналіз подій і явищ на основі науково-критичного використання різноманітних джерел; метод наукового аналізу, який передбачає опрацювання різноманітної інформації; також було використано ряд загальнонаукових методів, як от метод класифікації, систематизації, узагальнення.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрыть

Становление и развитие института лоббизма в США

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.