План

1. Розкрити формування та розвиток політичної культури сучасної України.

2. Розкриття поняття «ідеологія»

3. Охарактеризуйте консерватизм та лібералізм як основні політичні доктрини сучасності.

4. Розкрити концепцію сучасної соціал-демократії

5. Розкрити поняття «фашизм» та «неофашизм».

6. Розкрити політичну доктрину анархізму.

7. Визначити суть і зміст національної політики держави та її основні напрямки.

8. Дати визначення націоналізму та національному патріотизму як явищ суспільно-політичного життя.

9. Розкрити особливості українського націоналізму.

10. Охаракреризувати національні меншини як субєкти політики.

1. Розкрити формування та розвиток політичної культури сучасної України.

Особливості політичної культури в умовах сучасної України: - заідеологізованість мислення, непримиренність будь-яких нетрадиційних поглядів; - низька компетентність в управлінні справами суспільства та держави; - правовий нігілізм; - нерозвиненість громадських позицій; - недостатньо розвинений індивідуалізм; - підданські відносини до будь-якого центру реальної влади.

За ставленням до демократії і державиполітична культура України залишається авторитарною, етатистською, патерналістською. Але за умов суверенного існування відроджуються такі традиційні риси української політичної культури, як народоправство, толерантність, ліберальне ставлення до держави (не людина і нація для держави, а держава для людини і нації).

За ідеологічною спрямованістю для політичної культури України характерний розкол суспільства на прихильників комуністичних і соціалістичних цінностей, з одного боку, та консервативно-ліберальних – з іншого. Розвиток політичної культури, як і всякої культури, це природно-історичний процес, який, з одного боку, розвивається відповідно до певних цілей і завдань, що їх ставлять перед собою люди. Водночас дія стихійних соціальних і політичних сил приводить до того, що сукупність уявлень, переконань, орієнтацій, яка виникає на кожному конкретному історичному відтинку часу, відхиляється від ідеалу, яким свідомо керуються люди. Процес формування української політичної культури проходить через подолання тоталітаризму й відновлення та розвиток демократичних традицій політичного життя і політичної культури України.

Сучасні процеси формування демократичної політичної культури є складовою частиною національного відродження України. Існує двосторонній взаємозв’язок між зростанням національної та історичної свідомості і політичної культури народу. Національна свідомість, так само, як і національний характер, значною мірою формуються під впливом політичних відносин минулого. Сучасній Україні загалом властива прихильність до західноєвропейських політичних цінностей, але помітними є риси ментальності та культури східних народів. Відкритість української політичної культури сприятиме формуванню повнокровного громадянського суспільства в незалежній Україні.


2. Розкриття поняття «ідеологія»

Ідеологія - система політичних, правових, етичних, художніх, релігійних, філософських поглядів; суспільна свідомість. Особливістю ідеології є те, що зміни, які відбуваються у виробництві, відображаються в ній не безпосередньо, а через базис, через призму інтересів певних класів. Ідеологія відіграє величезну роль у житті суспільства, прискорюючи(передова ідеологія) або гальмуючи(реакційна ідеологія) його розвиток.Політична ідеологія - це систематизована сукупність ідейних поглядів, що виражають чи захищають інтереси певної соціальної групи. Жодна влада не обходиться без ідеології, яка надає їй доцільного характеру, орієнтуючи громадян на певну систему цінностей, норм поведінки, відповідний спосіб життя. Ідеологія прагне інтегрувати суспільство на базі інтересів певної соціальної чи національної групи, або на базі сформованих цілей, котрі не опираються на якісь соціально-економічні прошарки населення. У суспільстві найчастіше функціонує не одна ідеологічна доктрина, а декілька ідеологій, які конкурують між собою за масштаби і ступінь впливу на різні групи населення. Тому ідеології доводиться виконувати захисну функцію, яка забезпечує або конкурентне співіснування, або боротьбу взаємодії з іншими ідеологіями.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 11

Бесплатная работа

Закрыть

Политология 10

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.