Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 34

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій. 5

1.1 Поняття "інтеракції" у навчальному процесі 5

1.2 Технології інтерактивного навчання як інноваційне педагогічне явище. 9

1.3. Психолого-педагогічні умови реалізації інтерактивного навчання. 13

Розділ 2. Викладання за інтерактивними технологіями. 18

2.1 Структура інтерактивного уроку. 18

2.2 Введення нового матеріалу на інтерактивному занятті 22

2.3 Оцінка діяльності учнів за інтерактивними технологіями. 27

Висновки. 32

Список використаних джерел. 34

Вступ

Розвиток науки і техніки сприяв появі нових форм навчальної комунікації, новітнім методам розв’язання освітніх завдань. З огляду на це роль учителя як авторитарного транслятора головних ідей змінилася на корегування ним інтелектуального і творчого потенціалу учнів. Водночас відбувається еволюція змісту, форм і методів навчання, яка спонукає до розробок і впровадження нових освітніх технологій. Адже завдяки їй учень стає активним учасником процесу навчання.

Тому нагальною потребою сучасної освіти є впровадження форм та методів навчання і виховання, що забезпечують розвиток особистості кожного школяра. Розв’язання цієї проблеми сприяє впровадження інтерактивних технологій навчання. Саме вони ефективніше ніж інші педагогічні технології, сприяють інтелектуальному, соціальному і духовному розвитку школяра, готовності жити й працювати в гуманному, демократичному суспільстві.

Одним із найважливіших напрямків удосконалення навчання учнів є пошуки впровадження у навчально-виховний процес інтерактивних технологій. Сьогодні вже не можливо навчати традиційно: у центрі навчально-виховного процесу має бути учень. Від його творчої активності на уроці, вміння доказово міркувати, обґрунтовувати свої думки, вміння спілкуватися з учителем, учнями класу залежить успіх у свідомому опануванні шкільної програми.

Формування в учнів цілісного світогляду про навколишній світ, активізація їх пізнавальної діяльності, підвищення якості засвоєння сприйнятого матеріалу, створення творчої атмосфери в колективі учнів, виявлення роботи школярів з додатковою літературою, таблицями, між предметних зв’язків, опорними схемами, підвищення інтересу учнів до матеріалу, все це забезпечується застосуванням інтерактивних технологій .

Мета: дослідити інтерактивність у навчанні.

Об’єкт: особливості інтерактивних технологій у навчальному процесі.

Предмет: вивчення основних характеристик інтерактивного навчання.

Завдання:

1.Вивчення джерел літератури з даної теми.

2.Дати визначення поняттю "інтерактивні технології".

3.Визначити основні особливості інтерактивних технологій у навчальному процесі.

Методи: аналіз, класифікація, узагальнення, умовивід.

Закрыть

Интерактивные технологии в учебно-воспитательном процессе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.