Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 44

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ГРИ В НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 5

1.1 Відомості про настільний теніс в цілому 5

1.2. Матеріально-технічне забезпечення для гри в настільний теніс 8

1.3. Класифікація і загальна характеристика техніки гри в настільний теніс 12

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГРИ В НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС 17

2.1 Підготовчі вправи для початківців в настільному тенісі 17

2.2 Технічні прийоми без обертання м’яча в настільному тенісі 22

2.3. Технічні прийоми з нижнім обертанням м’яча в настільному тенісі 26

2.4. Нападаючі удари без обертання м’яча та з верхнім обертанням м’яча в настільному тенісі 30

2.5. Практичний матеріал 35

ВИСНОВКИ 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 43

ВСТУП

Актуальність дослідження. Серед великої кількості засобів фізичного виховання, які застосовуються для гармонійного розвитку сучасної людини, одне з провідних місць посідають спортивні ігри. Настільний теніс увійшов до числа самих поширених ігор, які використовуються як для масової фізкультурно-оздоровчої роботи, так і для досягнення високої спортивної майстерності.

Настільний теніс – один з популярних і захоплюючих видів спорту. Масова зацікавленість даним видом спорту пояснюється його загальною доступністю, емоційним характером і оздоровчою спрямованістю.

Гра в настільний теніс відрізняється високою активністю, потребує прояву різнобічних фізичних, моральних і вольових якостей та рухових дій, інтелектуальних здібностей. Зокрема, настільний теніс вимагає розвитку наступних якостей: спритності, влучності, координації, швидкості та швидкості реакції, вибухової сили, гнучкості тощо. Окрім цього, під час гри в теніс велике значення має оперативне мислення, уміння концентрувати і перемикати увагу. Ці особливості роблять настільний теніс одним з найдієвіших оздоровчих і виховних засобів, які впливають на організм людей, що ним займаються.

Настільний теніс характеризується однією особливістю – у межах установлених правил тенісист може застосувати на власний розсуд різні хватки, може побудувати свою гру відповідно до технічних особливостей, індивідуального стилю та фізичного розвитку, може створювати нову техніку згідно зі своєю індивідуальною комплекцією та здібностями.

Під час навчального процесу тенісист випробує, які технічні прийоми застосувати раціональніше й ефективніше. Граючи точно, швидко, впевнено, виявляючи наполегливість, ініціативність та рішучість, використовуючи різноманітні оберти і напрямки польоту м’яча, можна поліпшити техніко-тактичну майстерність тенісиста. Ці вимоги чинні для гравців у настільний теніс будь-якого стилю гри.

Під час навчання технічних прийомів із настільного тенісу необхідно на кожному занятті використовувати вправи спеціальної фізичної підготовки, дотримуючись методики послідовності навчання підготовчих, захисних та атакуючих прийомів техніки гри, застосовуючи підвідні вправи.

Однією з проблем підготовки юних тенісистів сьогодення, як визначають дослідники, є вдосконалення процесу навчання техніки гри і розвитку фізичних якостей. Так, Г.В. Барчуковою, Ю.Д. Желєзняком визначено детальну структуру становлення навичок гри в настільний теніс. Навчання техніці – найважливіша і відповідальна задача навчально-тренувальної роботи з тенісистами. Основною умовою підвищення рівня майстерності тенісистів – відмінне володіння технікою. Однак це не таке просте завдання і вимагає великої працелюбності та наполегливості тенісистів, а також майстерності тренера.

Об’єкт дослідження – юні спортсмени-тенісисти.

Предмет дослідження – технічні прийоми в настільному тенісі.

Мета роботи - теоретично проаналізувати методику навчання техніки гри в настільний теніс.

Для досягнення поставленої мети, необхідно вирішити наступні завдання:

- дослідити навчально-методичну літературу з теми дослідження;

- розкрити основні відомості про настільний теніс в цілому;

- окреслити матеріально-технічне забезпечення для гри в настільний теніс

- висвітлити методику навчання гри в настільний теніс, зокрема: підготовчі вправи для початківців в настільному тенісі, технічні прийоми без обертання м’яча в настільному тенісі, технічні прийоми з нижнім та з верхнім обертанням м’яча в настільному тенісі.

Для досягнення мети було використанотакі методи дослідження: аналіз літератури з теми дослідження; класифікація, систематизація та узагальнення теоретичних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрыть

Методика обучения технике игры в настольный теннис

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.