Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 53

Платная работа

Цена: 250.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ 3

1. Теоретичне дослідження проблеми педагогічного керівництва різними видами діяльності дошкільників 8

2. Аналіз досвіду ДНЗ з питань педагогічного керівництва різними видами діяльності дошкільників 20

3. Австорська система роботи 29

Висновки 48

Список використаних джерел 51

Вступ

Актуальність. Дошкільне дитинство, яке становить усього лише десяту частину життя людини, має надзвичайно важливе значення для становлення особистості, для розвитку її творчих можливостей і здібностей.

Актуальним є принцип гуманізації педагогічного процесу. Він полягає в орієнтації вихователя на особистість дитини, на її вікові та індивідуальні особливості, на підтримку пізнавальної активності, творчих здібностей і діяльності. Цей принцип проявляється в спрямованості вихователя на всебічну підтримку власної активності дитини, створення умов для пробудження і розвитку творчих сил, здібностей, інтересів.

Наступний принцип - це принцип індивідуального підходу до виховання дитячої особистості, який полягає:

- у систематичному глибокому вивченні парадигми індивідуальних особливостей розвитку дитини, розвитку її творчих сил, здібностей, інтересів тощо;

- у творчій розробці індивідуалізованих програм освітньої роботи із зображувальної та художньої діяльності, музики та ін.

Принцип забезпечення умов для формування творчої особистості вимагає переорієнтації вихователя з репродуктивних на продуктивні творчі, дослідницькі методи організації колективної та індивідуальної діяльності дітей. Головним фактором формування творчої особистості в період дошкільного дитинства є розвиток пізнавальної активності дітей, передбачений в усіх розділах програми виховання і навчання дітей.

Керівництво сюжетно-рольовою грою — нелегка справа для педагога. Воно потребує неабиякого терпіння, спостережливості й педагогічного такту. Вміле керівництво грою полягає у тому, щоб знайти найбільш вдалий педагогічний прийом для розвитку морально цінної сюжетної лінії, корекції негативного сюжету, тактовного розв'язання конфлікту між дітьми при розподілі ролей та логічного завершення гри. Можна підказати гравцям нові ідеї, ситуації, повідомити їм додаткову інформацію, запропонувати іграшку або інший ігровий матеріал, переключити увагу малят на іншу діяльність.

Сучасні вимоги до керівництва сюжетно-рольовою грою

Існують два класи творчих ігор, а саме:

ігри, які виникають з ініціативи дитини, — самодіяльні;

ігри, які виникають з ініціативи дорослих.

Самодіяльні ігри найбільш яскраво представляють гру як форму практичних розмірковувань дитини над реальним життям. Саме такою і має бути провідна діяльність у дошкільнят.

Щоб використати на добро всі навчальні, виховні та розвивальні можливості гри, треба насамперед виділити в розпорядку дня час, який діти зможуть присвятити улюбленому заняттю, знаючи, що їх не відриватимуть та не відволікатимуть від нього. Якщо ж з якихось важливих причин гру раптово доводиться припинити, варто подбати про логічне завершення її сюжету або дати дітям можливість продовжити її в інший час.

Неоціненний матеріал дають вихователеві систематичні спостереження за грою. Особливо значущими для них є такі моменти:

теми, які діти обирають для ігор найчастіше та які лишаються нереалізованими;

чи доводять гравці задум до завершення; якщо ні, то що їм заважає;

як складаються стосунки між вихованцями; чи виникають і на якому ґрунті конфлікти; як вони розв'язуються.

Проаналізувавши ситуацію, педагог має спланувати свою роботу з розвитку сюжетно-рольової гри в даному дитячому колективі. Дуже важливо надати дітям можливість самостійно обирати тему, будувати сюжет, розподіляти ролі, інакше гра втрачає своє значення, лишається сама форма. Дорослий має лише спрямовувати, підказувати, коригувати. Особливу увагу слід приділяти збагаченню власного життєвого досвіду дітей, від чого залежить різноманітність ігрових тем та сюжетів. З цією метою проводяться екскурсії, спостереження, бесіди.

Позитивний вплив різних видів трудової діяльності на розвиток дитини залежить від методів педагогічного керівництва ними. Праця повинна бути організованою так, щоб дитина не лише набувала нових умінь, а й розвивалася психічно, формувала позитивне ставлення до праці дорослих, виробляла суспільні мотиви власної трудової діяльності, розвивала самостійність, поглиблювала об'єктивну оцінку своїх умінь і вмінь товаришів, вчилася працьовитості, наполегливості, мала об'єктивну самооцінку тощо.

Трудова діяльність дошкільника відрізняється від продуктивної і побутової праці дорослих. Вона не призводить до отримання об’єктивно значимого продукту, зате має величезне значення для розвитку самої дитини.

Специфіка трудової діяльності дошкільника в тому, що вона тісно пов’язана з грою. Слід підкреслити, що у цих видів діяльності загальне джерело — потреба приймати активну участь у житті дорослих і прагнення до самостійності. У праці й у грі дитина освоює сферу соціальних відносин і дій, пов’язаних з побутовими і професійними функціями дорослих. У грі малюк діє в уявному плані, вона не має конкретного результату. Її розвиток йде по шляху зростання умовності ігрових дій.

У праці дії і ситуація їх виконання реальні і призводять до отримання відчутного продукту. У трудовій діяльності дитина встановлює більш прямий, безпосередній зв’язок з життям дорослих, ніж у грі.
Чим молодші діти, тим швидше їх праця перетворюється в гру. Особливо часто заміна трудової мети на ігрову буває в ранньому і молодшому дошкільному віці. Це відбувається, якщо доручення, дане дитині, непосильно для неї і вона не розуміє, що від неї вимагають, або не знає, як потрібно виконувати завдання, а дорослий не контролює її діяльність.

На всьому протязі дошкільного дитинства зв’язок гри і праці зберігається. З одного боку, часто необхідність у певних ігрових предметах диктує виконання трудового дії, тоді діти виготовляють атрибути і потім включають їх в гру. З іншого боку, продукти дитячого праці нерідко допомагають створити уявну ситуацію, підказуючи вибір і розвиток сюжету гри.

Під керівництвом дорослих, насамперед вихователів, дитина розвивається як особистість. Тільки спокійна, продумана повсякчасна робота вихователя з дитиною розвине всі найкращі паростки, закладені природою, і зробить її щасливою. Важливо організувати процес виховання так, щоб потім він перетворився на процес саморозвитку і самовиховання, який супроводжуватиме все життя дитини, стане невід’ємною частиною постійного самовдосконалення.

Значущість майстерності виховного впливу, підкреслювали відомі педагоги і психологи, зокрема І. Зязюн, Г. Костюк, В. Сухомлинський та інші. У своїх працях вони зазначали, що саме майстерність виховного впливу полягає у пробудженні й спрямуванні саморуху, саморозвитку, самостійної діяльності дитини, її пізнавальної активності, творчої ініціативи у розв’язанні як життєвих, так і спеціально створених дорослими ситуацій. У дошкільному дитинстві пізнавальний інтерес виникає й розвивається не сам собою, а лише за умови спілкування з близькими дорослими, які є прикладом для наслідування. Пізнавальні ж здібності дитини насамперед характеризуються пізнавальною активністю, можливостями розв’язувати пізнавальні завдання, зокрема проблемні, виходити за межі заданого, перетворювати його, застосовуючи при цьому різні способи і засоби.

Дітям не треба надто багато говорити, не варто начиняти їх розповідями, адже слово – не забавка, а словесне пересичення – одне з найшкідливіших. Треба давати вихованцям можливість не тільки слухати педагога, а й помовчати: подумати, осмислити почуте й побачене. Уміння дати вихованцеві подумати – витончена складова педагогічної майстерності.

Розвиток пізнавальної активності у дитини є обумовленим позицією дорослого. Уважне ставлення дорослих до пізнавальної потреби дітей, організація відповідних проблемних ситуацій, сприяє становленню впевненості дитини у своїх власних силах, а це зумовлює оптимальний розвиток її пізнавальної сфери, адже пізнавальна активність – це і потреба пізнання, й спонукувана нею пізнавальна діяльність.

Метою нашого дослідження є визначення особливостей педагогічного керівництва різними видами діяльності дітей дошкільного віку.

Об’єкт дослідження – педагогічне керівництво діяльністю дошкільників.

Предмет дослідження – методика педагогічного керівництва різними видами діяльності дітей різновікової групи.

Завдання дослідження

1. Теоретично дослідити стан проблеми у теорії дошкільної педагогіки та наукових дослідженнях.

2. Проаналізувати передовий досвід ДНЗ.

3. Розробити авторську методику роботи.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрыть

Педагогическое руководства различными видами деятельности дошкольников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22 и (050) 297–73–76
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.