Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 42

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

1. Теоретичні основи проблеми розвитку комунікативних навичок в процесі вивчення англійської мови. 5

1.1 Значення комунікативних навичок у формуванні особи молодших школярів  5

1.2 Можливості уроків англійської мови у формуванні комунікативних навичок у молодших школярів. 10

1.3 Методичний інструментарій по формуванню комунікативних навичок. 14

2. Досвідчено-практична робота по розвитку комунікативних навичок на уроках англійської мови. 23

2.1 Аналіз досвіду роботи учителя Малькевич С. В. у формуванні комунікативних навичок на уроках англійської мови. 23

2.2 Ефективність практичної роботи по розвитку комунікативних навичок у молодших школярів. 28

Висновок. 40

Список використаних джерел. 42

Вступ

Зміни, що відбуваються сьогодні, в громадських стосунках, засобах комунікації вимагають підвищення комунікативної компетенції школярів, вдосконалення їх філологічної підготовки, тому пріоритетну значущість придбало вивчення англійської мови як засоби спілкування і узагальнення духовної спадщини країн мови, що вивчалася, і народів. Перед викладачами іноземної мови стоїть завдання сформувати особу, яка буде здатна брати участь в між культурній комунікації.

Як відомо, кількість учителів іноземної мови, які мають спеціальну підготовку для роботи з малюками, мало. В той же час, уміння грамотне навчати спілкуванню на іноземній мові молодших школярів, які ще не цілком володіють комунікативними уміннями на рідній мові, - завдання дуже нелегке і відповідальне. Тому у них нерідко проявляється недостатній рівень володіння комунікативними навичками. Отже, педагогам необхідно час від часу удосконалювати свою кваліфікацію для успішного формування комунікативних навичок на уроках англійської мови.

Таким чином, ми можемо говорити про актуальність теми цього дослідження.

Об'єктом нашого дослідження є процес навчання молодших школярів англійській мові.

Предметом дослідження цієї роботи є методи і прийоми для розвитку комунікативних навичок на уроках англійської мови в початковій школі.

Мета дипломної роботи - вивчити і узагальнити навчально-методичну літературу по навчанню англійській мові.

Відповідно до мети цієї дипломної роботи можна визначити наступні завдання:

1. Вивчити роботи вітчизняних і зарубіжних авторів з проблеми розвитку комунікативних навичок на уроках англійської мови.

2. Довести значущість комунікативних навичок в особовому розвитку молодших школярів.

3. Розкрити роль учителя у формуванні комунікативних навичок.

4. Дати аналіз особливостей розвитку комунікативних навичок на уроках англійської мови.

5. Зробити об'єктивні висновки на підставі проведеного дослідження.

Гіпотеза нашого дослідження така: використання різноманітних способів і прийомів організації учбового процесу сприяє формуванню комунікативних навичок у молодших школярів.

Закрыть

Развитие коммуникативных навыков у младших школьников на уроках английского языка

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.