Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 31

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. СВІТОГЛЯДНА СИСТЕМА Ж.-Ж. РУССО 3

1.1. Короткий нарис життя Ж.Ж. Руссо 5

1.2. Висвітлення педагогічних поглядів Ж.-Ж.Руссо у філософсько-педагогічному романі «Еміль» 9

РОЗДІЛ 2. КОНЦЕПЦІЯ ПРИРОДНОГО, ВІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ Ж.-Ж. РУССО 19

2.1. Жан-Жак Руссо і його теорія природного виховання 19

2.2. Основні принципи педагогічної системи Руссо 21

2.3. Орієнтація на особистість дитини і вікова періодизація її розвитку 24

ВИСНОВКИ 29

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31

ВСТУП

Актуальність дослідження. Жан-Жак Руссо - французький філософ, письменник, педагог-просвітитель із світовим іменем. Не зважаючи на те, що не був представником соціальної педагогіки, заперечуючи вплив суспільства на виховання, збагатив науку цінними здобутками, серед яких – ідея вільного, природного виховання та ін.

Свою концепцію Ж.-Ж.Руссо виклав у творі «Еміль, або про виховання» (1762), трактат, який він вважав найкращим і найбільш важливим із своїх праць і в якому його педагогічні погляди виражені через художні образи.

У своїй педагогічній концепції він відкидав сучасну йому освітньо-виховну систему. Замість неї вважав необхідним ввести демократичну систему, яка повинна сприяти виявленню в дитини обдарувань, закладених природою. Виховання буде сприяти розвитку дитини лише в тому випадку, якщо набуде природного, природовідповідного характеру, буде прямо пов’язано з природним розвитком індивіда і спонукатиме його до самостійного набуття особистого досвіду і знань.

Отже, центральним пунктом концепції Руссо виступає теорія природного, вільного виховання, де в центрі стоїть особистість дитини. Він вважає, що вільне виховання випливає з природного права кожної людини на свободу. Воно слідує за природою, допомагає їй. Руссо виступає за недоторканість, автономність внутрішнього світу дитини, як маленької людини.

Важливий внесок Руссо у педагогіку полягає і в тому, що він здійснив спробу намітити вікову періодизацію розвитку дитини і відповідні кожному періоду завдання, зміст і методи виховання та навчання.

Ж.-Ж.Руссо заперечував систему суспільного виховання. На його думку, нема батьків, нема вітчизни і нема громадян, є пригноблені і гнобителі.Руссо вважав сучасне йому суспільство аморальним, у ньому неможливо зберігати доброчесність. Тому юнака у світ моральних відносин необхідно вводити поступово.

У поглядах Ж.-Ж.Руссо є чимало помилкового. До того ж, його концепція розрахована на систему: один вихователь один вихованець. Проте жоден інший педагогічний твір не виявляв настільки сильний вплив на розвиток педагогічної думки, як «Еміль...». Послідовників Руссо захоплювала його віра в могутність дитячої природи, надання їй широкої свободи.

Положення Руссо про те, що воля – одне з природних прав людини, а роль педагога полягає в розвитку активності, ініціативи дитини, - взяли за основу представники теорії вільного виховання, що отримала широке поширення в кінці ХІХ на поч. ХХ ст.

Об’єкт дослідження – педагогічні погляди Ж.Ж. Руссо.

Предметом дослідження є процес становлення і розвитку концептуальних основ теорії природного та вільного виховання у педагогіці Ж.Ж. Руссо.

Мета дослідження полягає у дослідженні розвитку теорії «природного, вільного виховання» як багатомірного соціально-педагогічного феномена у педагогічній творчості Ж.Ж. Руссо.

Відповідно до предмета та мети дослідження поставлені такі завдання:

- дослідити висвітлення педагогічних поглядів Ж.-Ж.Руссо у філософсько-педагогічному романі «Еміль»;

- обґрунтувати теорію природного та вільного виховання Жан-Жак Руссо;

- визначити основні принципи педагогічної системи Руссо;

- розкрити вікову періодизацію розвитку дитини у педагогічній творчості Руссо.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрыть

Теория естественного и «свободного» воспитания Ж. Ж. Руссо

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.