Дидактическая игра как средство формирования математической компетенции детей среднего дошкольного возраста

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 27

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНО-МАТЕМАТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 5

1.1.Сутність та особливості математичної компетенції дошкільників. 5

1.2. Вікові можливості дітей середнього дошкільного віку, щодо засвоєння математичних знань. 7

1.3. Зміст та завдання пізнавальної математичної діяльності дошкільників за чинними освітніми програмами. 9

1.4. Дидактична гра в пізнавальній діяльності дошкільників. 12

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 15

2.1. Досвід використання дидактичних ігор в пізнавально-математичній діяльності дітей середнього дошкільного віку  Липоводолинського ДНЗ №1. 15

2.2. Методичні рекомендації щодо використання дидактичних ігор в навчально-пізнавальній діяльності математичного змісту. 20

ВИСНОВКИ.. 25

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 27

ВСТУП

Актуальність дослідження. У «Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні» [2] акцент зроблено на логіко-математичному розвитку дошкільнят, тобто йдеться про якісні зміни, які відбуваються з розвитком уміння здійснювати математичні та логічні операції, а саме: класифікацію, серіацію, вимірювання та обчислення.

Серед аналітичних умінь найважливішими є розвиток уміння спостерігати, порівнювати, виділяти суттєві ознаки предметів і явищ, класифікувати, робити найпростіші висновки і узагальнення. Набуті в результаті логічні прийоми мислення як способи пізнавальної діяльності необхідні для вирішення широкого кола розумових завдань і покликані служити основою інтелекту дитини.

Серед різноманіття сучасних засобів навчання і виховання важливу роль відіграє дидактична гра. Будь-яку науку, в тому числі і математику діти опановуватимуть з задоволенням і бажанням, якщо у навчанні їх дорослі проявлятимуть більше вигадки, фантазії і натхнення.

Психолого-педагогічні дослідження (Д.Б.Ельконін, В.В.Давидов, Л.В.Занков, Л.А.Венгер) свідчать про значно більші, ніж вважалося досі, розумові можливості дітей у процесі навчання, в тому числі у процесі навчання математики. Сучасниками методики математичного розвитку є такі вчені як Р.Л.Березіна, З.А.Михайлова, Р.Л.Ріхтерман, А.А.Столяр, А.С. Метліна та ін.

Об’єкт дослідження - навчально-пізнавальна діяльність дітей середнього дошкільного віку.

Предмет дослідження - дидактичні ігри як засіб математичного розвитку дошкільників.

Мета курсової роботи - розглянути навчально-пізнавальну діяльність математичного змісту дітей середнього дошкільного віку.

Завдання дослідження:

-З’ясувати сутність поняття математичної компетенції дітей дошкільного віку.

-Визначити вікові особливості дітей середнього дошкільного віку щодо математичного розвитку.

-Проаналізувати навчально-методичну літературу з проблеми дослідження.

-Обґрунтувати значення дидактичної гри як засобу математичного розвитку дошкільників.

-Узагальнити власний досвід використання дидактичної гри в освітньому процесі.

-Розробити методичні рекомендації щодо використання дидактичної гри в організації пізнавально-математичної діяльності дітей дошкільного віку.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Дидактическая игра как средство формирования математической компетенции детей среднего дошкольного возраста

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.