Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 56

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І.  Позашкільна виховна робота - потенціал для розвитку активності, ініціативи, розкриття творчих здібностей. 7

1.1 Типи позашкільних закладів, їх характеристика, функції, завдання. 7

1.2. Державна політика в галузі позашкільної освіти. 14

1.3. Приоритетні напрямки діяльності комплексних позашкільних закладів. 15

РОЗДІЛ ІІ. Художньо-естетичне виховання. 20

2.1. Роль мистецтва у художньо-естетичному вихованні 20

2.2 Художньо-творча діяльність – прояв ініціативи, виявлення таланту, розкриття творчих здібностей, розвиток креативної особистості 22

2.3. Реалізація творчого потенціалу дітей засобами різних видів мистецтв. 27

2.4. Реалізація завдання розвитку художньо – естетичних творчих дітей в Родинському БТДЮ Донецької області 29

Висновки. 31

Список використаної літератури. 33

Додатки. 34

Вступ

Дитина, що випробувала радість творчості навіть в наймінімальнішому ступені, стає іншим, чим дитина, що наслідує актам інших.”

Б.Асафьев

Процеси перебудови у сучасній школі, утвердження нової гуманістичної парадигми освіти ведуть до посилення культуро­логічної спрямованості, переорієнтації на формуван­ня духовності, ціннісних орієнтацій особистості, її творчий розвиток. Реалізація культуротворчої функ­ції освіти передбачає цілеспрямоване використання надбань національної культури у навчанні і вихо­ванні молодого покоління, а також у професійній підготовці вчителя до цієї діяльності.

В даній курсовій роботі передбачено показати актуальність даної теми, так як в наш час прогресу, діти ростуть без належного батьківського піклування, чи багато уваги і часу віддають комп’ютерним іграм та комп’ютерному спілкуванню, що не завжди їх розвиває, або ще гірше, діти бродяжничають та піддаються впливу негативних звичок, тому треба їх залучати у позаурочний час до творчого морального духовного росту. Оптимізувати даний процес, на мою думку, можливо за умови вирішення завдань:

- залучення дітей до позашкільних закладів за допомогою проведення різних концертних та конкурсних програм;

- педагогічно обґрунтованого добору фольклори­стичного матеріалу (теоретичного й народно­го) на основі критеріїв науковості, професійної значущості та методичної доцільності;

- розвиток інтересу до пошуково-дослідницької та художньо-творчої діяльності з ме­тою формування їхніх художньо-соціальних установок, спрямованості на педагогічну діяльність на основі фольклору, а також здобуття необхідних знань, умінь і навичок;

- методично доцільного добору організаційних форм і методів підготовки, які б відповідали її меті й змісту, ґрунтувались на матеріалі народної творчості;

- здатності цінувати національну самобутність і культурну спадщину країни як складові загальнолюдської культурної скарбниці.

Культура народу - це його пам`ять. Ми, повинні відновлювати духовні, моральні цінності наших традицій, які втрачаються. Найстрашніше для нації - це духовна криза народу, який не знає своєї історії, культури, мови. Незважаючи на всі лихоліття, що зазнав український народ протягом багатьох віків, він зберіг і доніс до нас скарби народної творчості, духовну і матеріальну культуру, яку творили наші предки.

Російський письменник Л. Толстой сказав :”Кожний повноправний член суспільства повинен знати три істини: свою мову, віру і культуру”. Творцем української культури є наш народ, який залишив в спадок багатий фольклор : пісні, думи, танці, обряди , в яких віддзеркалювалось життя народу.

Цінність і багатство культури народу, що заселяв територію теперішньої України ще в VII-Х ст. до н.е., відображено в спогадах і записах арабських мандрівників.

Усним літописом сивої давнини нашого народу, що передавався з покоління в покоління, є кобзарські пісні, думи та легенди, а також танці.

Німецький поет Фрідріх Боденштедт в 1845 р. В книжці „Die poetische Ukrain” писав: „Народ, котрий зложив такі чудові та чарівні пісні, зберіг їх на протязі свого суворого і тяжкого історичного життя і почасти досі в них кохається, - такий народ має велику духовну силу і моральну вагу.”

В 1816 році в Англії вийшов збірник українських народних пісень, в якому автор передмови писав, що „Україна є колискою народних мелодій.” А А.Міцкевич, читаючи лекції паризьким студентам Україну назвав „столицею ліричної пісні, яка звідси розходиться по цілому світу”.

Метою освіти є всебічний розвиток дитини, як особистості і найвищої цінності держави, розвиток його талановитості, розвиток інтелектуальних та фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, примноження на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня, забезпечення народного господарства висококваліфікованими спеціалістами.

Мета курсової роботи полягає у визначенні необхідності позашкільних закладів їх роботи у створенні сприятливих умов для гармонійного розвитку особистості дитини, виявлення та підтримки юних талантів, розвиток образного мислення, художнього смаку, здатності до творчого самовдосконалення.

Об’єктом вивчення даної теми є учбово-виховний процес і реалізація в ньому творчого потенціалу дітей засобами різних видів мистецтв.

Предметом вивчення даної теми є – вивчення та застосування спеціальних засобів і методів для розвитку творчого потенціалу.

Гіпотеза – я передбачаю, що дотримання діяльнісного характеру навчання, диференційований підхід до оволодіння різних видів мистецтв, використання інших ефективних навчальних технологій, програмних засобів та орієнтація навчального процесу на особистість учня, а також підвищення педагогічного рівня педагогів, укріплення та благоустрій позашкільних закладів буде сприяти підвищенню рівня художньо – естетичного розвитку дітей.

Задачі вивчення даної теми :

1. Вивчення наукової літератури з теми .

2. Привести приклади розвитку творчого потенціалу.

3. Перевірити ефективність роботи за допомогою учбового процесу.

Основними методами дослідження – є теоретичний та порівняльний аналіз.

Завдання даної курсової – довести, що за допомогою роботи позашкільних закладів формується особисте естетичне світосприйняття, естетичний смак у дитини. Закладається фундамент освіченої, творчої людини, здатної до співчуття, взаємодопомоги, людяності, любові і добра. 

Закрыть

Внешкольное заведение - путь воспитания художественно-эстетической личности

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.