Диагностика индивидуальных особенностей проявления литературного творчества у младших школьников

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 47

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Індивідуальні особливості людини, їх прояв та виявлення  5

1.1. Здібності – психологічна особливість людини. 5

1.2. Особливості обдарованих дітей. 9

1.3. Творча особистість та її ознаки. 11

Розділ ІІ. Діагностика індивідуальних особливостей вияву літературної творчості у молодших школярів. 15

2.1. Системна діагностика – основа вияву індивідуальних особливостей у дітей. 15

2.2.Виявлення обдарованних дітей та організація роботи з ними у навчальних закладах. 17

2.3. Виявлення творчих здібностей школярів методом тестування  23

2.4. Діагностика літературних здібностей у молодших дітей. 26

2.5. Психодіагностичні методи виявлення літературних здібностей  29

Висновки. 42

Список використаної літератури. 46

Вступ

Найбільших успіхів у будь-якій сфері діяльності досягають держави, які мають високий інтелектуальний та творчий потенціал нації. Відомо також, що майбутнє людської цивілізації залежить від реалізації обдарованості людей. Саме тому одним з основних завдань системи національної освіти суверенної України є формування творчо активної, всебічно розвиненої особистості. На це орієнтуються державні документи: Указ Президента ««Про національну програму «Діти України» (1996 p.), Комплексна програма Кабміну про пошук, навчання та виховання (1997 p.), Доктрина національної освіти (2002 p.).

Навчити самобутності письменника неможливо. Можна відкрити в собі чи в комусь іншому творчі літературні здібності. Аби їх помітити, розгадати і спрямувати в еволюційне русло, необхідна діагностика з відповідними критеріями, дослідницько-аналітичними формами і методиками. Передусім це має бути психодіагностика, оскільки йдеться про сферу, яку узагальнено називають — душа. Нині є чимало психодіагн1ёёостичних досліджень і методичних розробок (Б.Тешюв, О.Ковальов, В.М'ясищев, В.Ягункова, З.Новлянська, К.Платонова, О.Леонтьев, Ф.Вернон, Дж.Фрімен, Ф.Баррон, Р.Холт, Е.Гетчинсон, Г.Уоллес та ін.), проте більшість із них стосується вивчення і діагностування музичних та акторських здібностей, а от літературні здібності (хоч це й парадоксально) зрідка ставали об'єктом наукових спостережень у сенсі їх виявлення, класифікації, механізмів стимуляції. Очевидно, причиною тут є особливо тонкі матерії словесної творчості, адже, в принципі, кожен з нас є homoverbalis («людиною словесною»), себто маємо природну здібність утримувати в пам'яті тисячі слів та оперувати ними [1, 3].

Виходячи з вище сказаного, зрозуміло те, що тема роботи“Діагностика вияву індивідуальних особливостей літературної творчості у молодших школярів” є популярною, мало дослідженою, що викликає ще більший інтерес до цієї теми, актуальною та цікавою.

Тому метою роботи є –ознайомлення з діагностикою вияву індивідуальних особливостей літературної творчості у молодших школярів, дослідження методик.

Предметом дослідження є діагностика, об’єктом - індивідуальні особливості літературної творчості.

Щоб досягти поставленої мети треба поставити та виконати такі завдання:

-визначити, що є індивідуальними особливостями особистості і зокрема:

здібності та обдарованість; літературні здібності;

-простежити процес вияву обдарованих дітей; творчих особистостей; дітей з літературними здібностями, зокрема;

-розглянути діагностику вияву обдарованих дітей, і зокрема діагностику вияву дітей з літературними здібностями;

-прослідкувати та проаналізувати організацію роботи з обдарованими, творчими дітьми, і зокрема з дітьми, що мають літературні здібності;

-охарактеризувати прогностичні та креативні методики, які спроможні досліджувати реалізацію творчих здібностей, а також сприяти усвідомленню індивідом своєї літературної діяльності.

Закрыть

Диагностика индивидуальных особенностей проявления литературного творчества у младших школьников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.