Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 36

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

Вступ.. 2

1. Завдання і зміст перевірки знань і умінь учнів.. 4

2. Історія розвитку педагогічної діагностики. 7

3. Діагностична діяльність: 9

3.1. Критерії якості вимірювання, принципи діагностування і контролю навченої 9

3.2. Система діагностування, контролю, перевірки і оцінювання знань. 10

3.3. Діагностування учнів. 12

4. Тестування – одна з методик  педагогічної діагностики: 14

4.1. Історія застосування діагностичних тестів. 14

4.2. Вимоги до правильно складених тестів. 15

4.3. Класифікація тестів. 16

4.4. Критерії діагностичних тестів навченої 17

4.5. Основні правила підготовки матеріалів для тестового контролю.. 18

5. Уроки  діагностики знань і умінь на уроках історії. 20

6. Система перевірки знань і умінь в 5-6 класах.. 30

Висновок.. 34

Література 36

ВСТУП

Традиційні способи оцінки, що існують в системі освіти, потребують систематичного доповнення об'єктивними методами. Методика педагогічної діагностики вимагає наукового обгрунтування. Виходячи з цього, з одного боку, не слід зводити педагогічну діагностику до простого тестування, а з іншого боку, без розумного використання інформативних тестів добитися істотного поліпшення в нашій оцінній практиці неможливо.

Тести навченої застосовуються на всіх етапах дидактичного процесу. З їх допомогою забезпечується попередній, поточний, тематичний і підсумковий контроль знань, умінь, облік успішності і академічних досягнень.

Не всі необхідні характеристики засвоєння можна одержати за допомогою тестування. Такі, наприклад, показники, як уміння конкретизувати свою відповідь прикладами, знання фактів, уміння зв'язаний і логічно виражати свої думки, деякі інші характеристики знань, умінь, навиків діагностувати тестуванням неможливо. Це означає, що тестування повинне обов'язково поєднуватися іншими формами і методами перевірки.

Педагогічна діагностика налічує стільки ж років, скільки вся педагогічна діяльність. Хто учив планомірно, завжди намагався визначити і результати своїх зусиль. Це робилося впродовж декількох тисячоліть педагогічної діяльності за допомогою методів, які за нашими нинішніми поняттями є донаучными. І лише в останні два сторіччя у всезростаючому ступені стали застосовуватися науково контрольовані методи.

Поняття «педагогічна діагностика» було запропоноване К. Інгенкампом по аналогії з медичною і психологічною діагностикою в 1968 р. в рамках одного наукового проекту. По своїх завданнях, цілях і сфері застосування педагогічна діагностика самостійна. Вона запозичувала свої методи і багато в чому образ думок у психологічної діагностики.

Педагогічна діагностика сьогодні все ще є швидше активно оспорюванню і невизначеною програмою, ніж науковою дисципліною, що сформувалася. Тому недивно, що існують різні визначення наукової діагностики. Розрізняють діагностування навченої, тобто наслідків, досягнутих результатів, і навчань.

У діагностику вкладається ширший і глибший сенс, ніж в традиційну перевірку знань, умінь учнів. Перевірка лише констатує результати, не пояснюючи їх походження. Діагностування розглядає результати у зв'язку з шляхами, способами їх досягнення, виявляє тенденції, динаміку формування продуктів навчання. Діагностування включає контроль, перевірку, оцінювання, накопичення статистичних даних, їх аналіз, виявлення динаміки, тенденцій, прогнозування подальшого розвитку подій. Таким чином, педагогічна діагностика покликана, по-перше, оптимізувати процес індивідуального навчання, по-друге, на користь суспільства забезпечити правильне визначення результатів навчання і,в-третіх, керуючись виробленими критеріями, звести до мінімуму помилки при перекладі учнів з однієї учбової групи в іншу, при напрямі їх на різні курси і виборі спеціалізації навчання. Діагностика, що служить поліпшенню учбового процесу, повинна орієнтуватися на наступні цілі:

1. внутрішня і зовнішня корекція у разі невірної оцінки результатів навчання;

2. визначення пропусків в навчанні;

3. підтвердження успішних результатів навчання;

4. планування подальших етапів учбового процесу;

5. мотивація за допомогою заохочення за успіхи в навчанні і регулювання складності подальших кроків;

6. поліпшення умов навчання. 

Закрыть

Задачи и содержание проверки знаний и умений учащихся

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.