Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 33

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План 

Вступ. 2

Розділ І. Вчитель у творах Івана Франка. 4

1.1. Життєвий та творчий шлях І. Франка. 4

Розділ ІІ. Становлення поглядів Івана Франка. 5

2.1. Велике діяння пана Бобжинського. 5

2.2. Соціально-психологічна п’єса „Учитель”. 7

2.3. Оповідання про дітей та школу. 21

Висновки. 31

Список використаної літератури 33

Вступ

Художня література має величезне значення для виховання шкільної молоді в дусі комунізму.

М. Горький говорив, що виховне значения художньої літератури величезне тому, що вона діє одночасно й одна­ково сильно на думку і почуття людини, що художня літе­ратура є могутнім засобом впливу на розум і волю людини.

Вчителеві випадає благородна місія — на кращих реалістичних і високохудожніх творах виховувати в молоді високу ідейність, гуманність, моральну чистоту і духовне багатство.

Із надбань минулого важливе значення має літера­турна творчість І. Франка. Вся його багатогранна спадщина — це відображення процесів суспільного життя, виховання почуття патріотизму.

Великий письменник і вчений Іван Якович Франко жив і працював у політично і культурно відсталій Галичині — колонії Австро-Угорської імперії.

Кілька віків Галичина перебувала під владою польської шляхти, а в 1772 р. після поділу Польщі її поневолила Австрія.

Уярмлений австрійською монархією та польськими і ук­раїнськими поміщиками народ Галичини жив у страшних злиднях, був темним, затурканим, зазнавав жорстокого со­ціального та національного гніту і свої віковічні сподівання та надії на визволення пов'язував з російським революційним рухом. Галичина була провінцією Австро-Угорщини з відсталими сільським господарством і промисловістю. Се­лянство становило 90% загальної кількості населення Гали­чини, а володіло лише половиною землі. Друга половина землі належала польським та українським поміщикам.

Реформа 1848 р. хоч і ліквідувала панщину в Західній Україні, але не розв'язала насущних питань селянства, бо вона була проведена в інтересах поміщиків та капіталістів. Класові суперечності після реформи ще більше загостри­лись. Вони ускладнювались національними суперечностями. Австрійська монархія, виходячи із своїх загарбницьких цілей, створювала всілякі привілеї верхівці польської шлях­ти, яка, вислужуючись перед господарем, жорстоко експлуа­тувала трудящі маси Галичини, нещадно боролась проти прогресивної думки.

Селяни Галичини після скасування кріпосного права повинні були заплатити поміщикам за «подаровану» землю понад сто мільйонів ринських. Не маючи змоги сплатити величезні податки, дрібні сільські господарі розорювались і потрапляли в лабета капіталу; поміщицькі ж землі невпин­но розширювались. Одночасно збільшувалась кількість ма­лоземельних і безземельних селян, відбувався процес роз­шарування селянства. Зубожілі селяни, приречені на голод і вимирання, змушені були продавати свої мізерні шматки землі. Села щороку викидали понад мільйон селян, створювалась велика армія безробітних. Приречені на голодну смерть, трудящі маси Галичини змушені були йти на заробітки до поміщиків, на «Бориславку», а частина — емігрувала до Америки, Німеччини та інших країн.

Закрыть

Учитель в произведениях Ивана Франко

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.