Внеурочная работа как одно из важных направлений развития наблюдательности и самостоятельности учащихся начальных классов

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 62

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПОЗАУРОЧНА РОБОТА ЯК ОДИН ІЗ ВАЖЛИВИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ СПОСТЕРЕЖЛИВОСТІ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ РОБОТІ 6

1.1. Зміст позаурочної роботи з природознавства  в початковій школі 6

1.2. Формування ставлення до природи в учнів молодшого шкільного віку. 9

1.3. Урахування вікових особливостей дітей в організації позаурочної роботи з природознавства. 11

Висновоки до першого розділу. 14

РОЗДІЛ 2. ФОРМИ І МЕТОДИ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ З ПРИРОДОЗНАВСТВА   15

2.1. Зміст і методика організації систематичних спостережень за змінами в природі під час екскурсій та в позаурочній роботі 15

2.2.Підсумки експерементального дослідження. 39

Висновоки до другого розділу. 45

ВИСНОВКИ.. 47

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 51

ДОДАТКИ.. 54

ВСТУП

Природознавство вважається нескладним предметом у школі. Однак через це вивчення природознавства не стає менш важливим.

Курс природознавства у початкових класах знайомить дітей із науковими методами дослідження, що притаманні будь-якій природничій науці. Діти ставлять досліди, виконують практичні завдання, проводять спостереження, роблять систематичні записи. Це розширює природознавче пізнання, розвиває мислення, збагачує мову дитини.

Програма початкових класів з природознавства дає перші відомості про природні явища і їх взаємозв'язок, про те, як природа впливає на життя і працю людей і як люди впливають на стан довкілля. Це виховує зацікавлення і любов до природи.

Вивчаючи природознавство, дитина довідується, що таке жива і нежива природа, як сезонні зміни в неживій природі змінюють життя рослин і тварин.

Звичайно, для дитини це тільки перші спроби осмислення закономірностей у природі, але вже тепер важливо, які висновки й узагальнення вона зробить у процесі пізнання нового, у процесі перших наукових міркувань.

У цьому — основна мета курсу природознавства: формування в учнів логічного мислення, розвиток наукової мови, розширення знань про навколишній світ.

Певна роль у цьому напрямку відводиться позаурочній роботі з природознавства. Саме це і є основною темою роботи.

Отже, актуальність нашої роботи "Методика проведення спостережень учнів за змінами в природі" виходить передусім з освітніх цілей вивчення природознавства через курси "Навколишній світ" та "Я і Україна. Природознавство".

Предмет роботи - організація проведення спостережень з молодшими школярами.

Об’єкт - спостереження за природою в початковій школі.

Мета роботи – показати форми і методи, що використовуються при проведенні позаурочних заходів з природознавства в початковій школі.

Гіпотеза дослідження: формування спостережливості та самостійності молодших школярів буде значно ефективнішою, якщо вона буде здійснюватися під час проведення різних позаурочних форм роботи.

Відповідно до поставленої мети та гіпотези дослідження визначені такі завдання дослідження:

1) Проаналізувати теоретичні аспекти розвитку проблеми в ставленні до природи, учнів молодшого шкільного віку.

2) Розкрити шляхи та засоби спостережливості учнів під час екскурсій та позаурочних заходів.

3) Визначити вплив експериментальної методики на результативність процесу формування природничих знань під час організації спостережень.

Теоретичні методи дослідження: аналіз, порівняння, синтез, систематизація, класифікація та узагальнення теоретичних даних, представлених у педагогічній та методичній літературі, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду з проблем екологічного виховання учнів.

Емпіричні методи дослідження: педагогічні спостереження, бесіди, педагогічний експеримент, кількісний та якісний аналіз результатів дослідження.

Провідним методом дослідження був педагогічний експеримент, який проводився на базі Рівненської гімназії «Гармонія». Експерементальним навчанням було охоплено 24 учнів 3 класу.

Наше експериментальне дослідження носило теоретико-експериментальний характер і проводилось у три етапи.

На константувальному етапі експерименту було розкрито зміст поняття «позаурочна робота» з’ясовано її значення у навчально-виховному процесі молодших школярів.

На формувальному етапі в навчально-виховний процес початкової школи впроваджувалась методика організації проведення позаурочної роботи із курсу «Я і Україна. Природознавство» у 3 класі.

На підсумковому етапі узагальнювались й аналізувались результати експериментального дослідження, формувалися висновки.

Закрыть

Внеурочная работа как одно из важных направлений развития наблюдательности и самостоятельности учащихся начальных классов

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.