План

1. Особливості логопедичної роботи при дислалії за методикою М. Савченко

2. Етапи корекційної роботи при дислалії за методикою М. Фомічової

3. Загальна характеристика механічної дислалії та особливості корекційної роботи при цьому порушенні.

4. Ринолалія: визначення, причини, механізм мовленнєвого порушення та форми

5. Симптомокомплекс відкритої ринолалії. Можливості корекції дефекту при ринолалії. Хірургічне втручання при ринолалії.

6. Характеристика вроджених незрощень губи та піднебіння та вплив незрощень піднебіння на загальний і мовленнєвий розвиток дитини 

5. Симптомокомплекс відкритої ринолалії. Можливості корекції дефекту при ринолалії. Хірургічне втручання при ринолалії.

Відкрита ринолалія — це порушення як звуковимовної, так і фонаційної сторони мовлення. Вона є найскладнішою в механізмах і найтяжчою у подоланні формою. Розрізняють функціонально і органічно зумовлену відкриту ринолалію. В свою чергу, органічна форма відкритої ринолалії може бути набутою і природженою.

Набута відкрита органічна ринолалія виникає в разі перфорації твердого і м'якого піднебіння внаслідок черепно-мозкової травми або у разі розвитку остеомієліту, рубцевих змін, поранень, тиску пухлини тощо, тобто порушуються цілісність і рухомість твердого і/або м'якого піднебіння.

Вроджена органічна відкрита ринолалія зазвичай є наслідком: а) природжених незрощень м'якого та твердого піднебіння, закороткого м'якого піднебіння, відсутності або роздвоєння піднебінного язичка, субмукозної (прихованої) щілини; б) парезів і паралічів м'якого піднебіння в разі ураження язико-глоткового і блукаючого нервів.

За функціональної відкритої ринолалії найчастіше вада мовлення зумовлена парезом м'якого піднебіння (одно або двобічним), змінами, які відбуваються у глотці через її травми і пухлини, порушенням контролю за власним мовленням у разі зниження слухової функції або наслідуванням назальному мовленню.

Логопедична корекція ринолалії неможлива без усунення дефекту мовного апарату, тому в першу чергу в роботу вступає хірург. Існує кілька способів для виправлення палатолалії та інших недоліків:

виготовлення глоточного обтуратора;

уранопластика;

хейлопластика;

велофарінгопластіка;

поліпотомія носа;

видалення новоутворень;

септопластика.

Успіх не може бути досягнутий за допомогою однієї лише операції, потрібно наполеглива робота психотерапевтів і якісна логопедична корекція. В процесі роботи логопеда слід приділяти увагу і фізіотерапії для якнайшвидшого досягнення результату. При закритій / відкритій формі захворювання не завадить виконання вправ удав, метроном, годинник, ліана, голка, зліт-посадка і т.д.

Наприклад, палатолалія лікується з великим успіхом операційним способом, а також наполегливою логопедичною роботою як до операції, так і після. До операції важливо автоматизувати ті звуки, які доступні, розвивати словниковий запас, підвищувати впевненість, розвивати силу голосу, виховувати фонематичний слух. Після операції необхідно пристосуватися до нових умов і поставити раніше засвоєні навички для нової носоглотки. На цьому етапі застосовується безліч методик:

вироблення ротового і носового видиху (незалежно один від одного);

усунення гнусавості;

розвиток небно-глоткового змикання;

масаж рубців після операції;

навчання правильному складанню фраз і пропозицій.


6. Характеристика вроджених незрощень губи та піднебіння та вплив незрощень піднебіння на загальний і мовленнєвий розвиток дитини

Діти із вродженими незрощеннями губи та піднебіння складають групу ризику не тільки у галузі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку, а і є досить складним об’єктом наукових досліджень у галузі дефектології і, зокрема, логопедії та психології.

Розщілини — це складні порушення розвитку, які проявляються у незрощенні твердого чи м’якого піднебіння або губи (раніше такі порушення називалися «вовча паща» та «заяча губа»). Часто розщілини пов’язані з генетичною патологією та вадами внутрішньоутробного розвитку. Частіше розщілини виявляються одразу після народження дитини у пологовому будинку. У складніших випадках — значно пізніше, коли розщілини є незначними або прихованими (незрощення твердого піднебіння, вкрите зовні слизовою оболонкою).

Передусім розщілини призводять до порушень дихання та ковтання. Під час годування рідка їжа виливається через ніс, дитина часто захлинається. Інфекції з носової порожнини легко потрапляють у дихальні шляхи, а тому дитина часто хворіє. Це значно ускладнює не лише мовленнєвий, а й загальний розвиток дитини.

Для ліквідації розщелини губи проводять операцію, що називається хейлопластика. Її здійснюють у віці від 10 днів до 1 року, залежно від величини розщелини та стану дитини.

Операцію на піднебінні, яка називається уранопластика, проводять до 6 років. Однак цілковите усунення наслідків розщілини піднебіння може продовжуватися до 7–14 років. Це зумовлене тим, що протягом усього цього часу піднебіння дитини змінюється, бо дитина фізіологічно розвивається.

Серед мовних розладів ринолалію вважають тяжкою вадою, подолання якої потребує тривалого часу, ранньої діагностики порушень розвитку, своєчасного корекційного впливу. Але не можна недооцінювати роль профілактики мовленнєвих порушень і запобігання вторинним вадам у дітей з природженими вадами губи і піднебіння.

Тяжкість зазначеного дефекту визначається не лише зовнішньою аномалією, складними морфологічними та функціональними порушеннями, але й тяжкими мовленнєвими дефектами, комунікативним дискомфортом, психологічною і соціальною напруженістю, проблемами особистісної адаптації.

Усі напрямки корекційно-профілактичної роботи закладають основу для повноцінного мовленнєвого розвитку. У період двох-трьох років потрібно підготувати м’яке піднебіння до піднебінно-глоткового змикання, прагнути до переміщення язика вперед, опускання його кореня й укріплення кінчика, активізувати рухи губ і щік, відпрацювати діафрагмальне дихання, запобігти змішуванню звуків у мовленні.

Переміщення язика вперед значною мірою визначає ефект всієї роботи, створює умови для постановки правильних звуків, пониження носового відтінку.

Профілактично-підготовча робота є базисною для формування правильного мовлення в післяопераційний період. Не менш важливою умовою є рання ортопедична та фотодонтична допомога, лор-лікування в перші роки життя дитини, використання лікувальних фізкультурних комплексів в умовах центру реабілітації, забезпечення психологічної допомоги в різному віці з метою запобігання вторинним відхиленням у розвитку.

Тільки комплексний медичний і психолого-педагогічний вплив на розвиток дитини з природженими незрощеннями губи і піднебіння забезпечать можливість успішної інтеграції її у сучасне суспільство.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Логопедия 9

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.