Анализ теоретического и практического опыта работы с персоналом и его управления на примере ОАО "Ковельмолоко" и разработка мероприятий по ее совершенствованию

Зміст

Вступ

Розділ І. Теоретичні основи управління персоналом

1.1. Персонал як об”єкт управлінння

1.2. Методи управління персоналом

1.3. Зарубіжний досвід управління персоналом

Розділ ІІ. Аналіз управління персоналом на ВАТ”Ковельмолоко”

2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ «Ковельмолоко»

2.2. Оцінка кадрового потенціалу

2.3. Аналіз стану управління персоналом на підприємстві

Висновок

Список використаноі літератури

Вступ

Прибуток будь-якої організації, в першу чергу, залежать від того, наскільки професійно працюють у ній спеціалісти. Теоретично будь-яка організація може досягти самих високих цілей при наявності спеціалістів, здатних вирішувати поставлені задачі. Люди - самий головний ресурс організації у будь-якій сфері. Нова кадрова технологія - головне джерело позитивних змін в організації.

У всі часи кадрова робота мала свої особливості, характерні психологічні аспекти та ідеологію. Людина є творцемь, виробником матеріальних та духовних благ.

Процес формування трудових ресурсів присутній, безумовно, в будь-якій організації. Його важливе значення давно є визнаним у теорії та практиці управління персоналом, однак, у практичній діяльності це не завжди знаходить адекватне відображення.

Тепер, коли будується незалежна українська держава, підбір, підготовка та використання кадрів повинно здійснюватись у відповідності із потребами дня, національною специфікою формування народногосподарського комплексу. Без людей немає організації. Без кваліфікованих людей жодна організація не зможе досягти своїх цілей і вижити . Безсумнівно, що управління трудовими ресурсами є одним із найважливіших аспектів теорії і практики управління. Конкретна відповідальність за загальне керівництво трудовими ресурсами у великих організаціях, звичайно, покладена на професійно підготовлених працівників відділів кадрів. Для того, щоб такі спеціалісти могли активно сприяти реалізації цілей організації, вони мають володіти не тільки знаннями і навичками у своїй конкретній галузі, але і бути проінформованими про потреби працівників, що їм підпорядковані. Водночас, якщо працівники нижчої ланки не розуміють специфіки управління трудовими ресурсами, особливостей його механізму, можливостей усунення наявних недоліків, то вони не можуть повною мірою скористатися послугами спеціалістів-кадровиків.

Метою написання даної дипломної роботи є вивчення та аналіз теоретичного і практичного досвіду роботи з персоналом та його управління на прикладі ВАТ”Ковельмолоко”та розробка заходів щодо її удосконалення.

Поставлена мета обумовила необхідність розв’язання таких завдань:

- визначення суті поняття “персонал”;

- вивчити теоретичний досвід щодо змісту роботи з персоналом організації;

- визначити суть поняття “кадрова служба”, розглянути її функції та визначити роль цього підрозділу в системі управління персоналом;

- проаналізувати роботу з персоналом на одному із реальних об”єктів управління, а саме, у ВАТ “Ковельмолоко”;

- розробити заходи щодо удосконалення роботи з персоналом на досліджуваному підприємстві.

Для написання даної роботи використовувалися такі методи дослідження: загальнонаукові методи аналізу та синтезу, емпіричний метод спостереження; прийоми статистико-економічного методу дослідження тощо. У процесі роботи над дипломною роботою використовувалися літературні джерела, зокрема, економічні словники, які містять основні поняття та категорії, що розкривають суть, організацію, форми та методи управління організацією; підручники сучасних теоретиків кадрового менеджменту Травіна В.В. , Шкатули В.І., Щокіна Г.В., де міститься найновіший теоретичний матеріал стосовно кадрових служб, їх функцій та структури, методів діяльності, шляхів удосконалення роботи з кадрами та ін. У книгах розкриваються методики роботи з персоналом, що дозволяють відділу кадрів перейти від старих методів роботи до нових технологій, запропонована комплексна система менеджменту людських ресурсів в сучасних умовах .

Найновішу інформацію по роботу служби персоналу та працівників фірми можна отримати з журналів “Управління персоналом” та “Персонал”, де розміщені найновіші розробки з кадрового менеджменту, інтерв’ю із спеціалістами, що на даний час здійснюють дослідження у цій галузі, їх поради та настанови.

Предметом дипломної роботи є зміст, форми та методи роботи з персоналом управління організації.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 89

Бесплатная работа

Закрыть

Анализ теоретического и практического опыта работы с персоналом и его управления на примере ОАО "Ковельмолоко" и разработка мероприятий по ее совершенствованию

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.