Графический метод решения уравнений и их систем

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 57

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ГРАФІЧНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ, НЕРІВНОСТЕЙ, СИСТЕМ ТА ЇХ МІСЦЕ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ 6

1.1 Аналіз навчальних програм і діючих підручників щодо вивчення графічного методу розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем у школі 6

1.2 Методика вивчення теми "Графічний метод розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем" у підручнику «Математика. 10 клас» (академічний рівень) автори А.Мерзляк, Д.Номіровський, В.Полонський, М.Якір 10

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ "РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ, НЕРІВНОСТЕЙ, СИСТЕМ" 13

2.1 Графічний метод розв’язування рівнянь 13

2.2 Графічний метод розв’язування нерівностей 17

2.3 Графічний метод розв’язування систем рівнянь 23

2.4 Графічний метод розв’язування рівнянь та систем з параметрами 26

ВИСНОВКИ 34

ДОДАТКИ 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 57

ВСТУП

Графічний метод один із досить важливих методів, які повинні вивчати учні. Однак у школі не досить часто його використовують, надаючи переваги іншим методам в основному алгебраїчним.

І. Рева вважає, що використання графіків перетворює процес розв’язання з формально-арифметичного на науково-геометричний і значно зменшує ймовірність помилок. Тому пропонує цілий комплекс уроків присвячених використанню графічного методу під час розв’язування рівнянь, нерівностей і їх систем.

А. Джига стверджує, що використовувати графічний метод в поєднанні з технічними засобами потрібно лише в ознайомчих цілях, адже використання технічних засобів не сприятиме засвоєнню основних механізмів виконання завдання, а спрямоване буде на готовий продукт. Тому, на її думку, графічний метод потрібно вивчати без технічних засобів, опираючись на властивості вивчених раніше функцій. Ще одним недоліком графічного методу А. Джига вважає отримання не завжди цілих розвязків, що в свою чергу може заплутати учнів.

Л. Збаражева вважає, що графічний метод і комп’ютер полегшують сприйняття учнями досить важких для розуміння тем, а, отже розробляти уроки потрібно з врахуванням даного фактору.

А. Новаленко зауважує, що графічний метод потрібно використовувати в поєднанні з різноманітними інтерактивними технологіями, наводячи план-конспект уроку в якому відбувається поєднання вивчення графічного методу і роботи в групах. Саме вивчення у такій формі даної тематики сприяє творчому пошуку учнів і зацікавлює їх у вивченні матеріалу.

М. Жалдак зауважує, що розв'язуючи нерівності, учні закріплюють свої знання про властивості функцій, набувають навичок теоретико-множинних та логічних міркувань. Розв'язування будь-якої нерівності, як правило, зводиться до розв'язування найпростіших нерівностей. Одним із основних методів він вважає графічний метод.

Г. Завізіон пропонує найпростіші тригонометричні нерівності, як і алгебраїчні, розв'язувати графічним способом, з'ясувавши насамперед, в чому полягає графічний спосіб розв'язування нерівності з однією змінною. Г. Завізіон також зауважує, що порівняно з іншими способами розв'язування найпростіших тригонометричних нерівностей графічний спосіб поряд з перевагами має деякий недолік: щоразу потрібно будувати, хоч і схематично, графіки тригонометричних функцій. [13]

Актуальність дослідження. Початок ХХІ століття характеризується реформуванням системи освіти в нашій державі, передбаченим законом України "Про освіту". Метою реформи є підвищення інтелектуального потенціалу суспільства, розвиток інтелекту та творчої особистості учнів в умовах нових технологій навчання та сучасних інформаційних технологій. Державна програма "Освіта ХХІ століття" передбачає і відповідний розвиток та вдосконалення системи навчання учнів математики, зокрема розв'язуванню математичних задач [18].

Озброєння учнів методами та способами розв'язування задач, навчання учнів самостійному їх пошуку та вибору найбільш раціонального є однією із найважливіших проблем. Математичні задачі, крім навчаючих, виконують розвиваючі, виховні, контролюючі та коректуючі функції. Відповідно корисний ефект при розв'язуванні задач в значній мірі визначається вибором методу чи способу розв'язання. Графічний метод є одним із таких.

Наведені міркування обумовили вибір теми та актуальність дослідження: "Графічний метод розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем".

Об'єкт дослідження – процес навчання алгебри і початків аналізу.

Предмет дослідження – графічний метод розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем.

Мета дослідження – дослідження графічного методу розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем.

Відповідно до об’єкта і предмета дослідження для досягнення поставленої мети розв’язувалися такі завдання:

1) проаналізувати навчально-методичну літературу з проблеми дослідження та стан розробленості цієї проблеми в шкільній практиці;

2) дослідити методику вивчення даної теми у навчально-методичній літературі;

3) визначити сучасні технології які будуть сприяти вивченню графічного методу розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем.

Для розв’язання поставлених завдань, перевірки гіпотези використано комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається з вступу, двох розділів, які включають в себе теоретичні основи розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем графічним методом, висновків, списку використаної літератури та додатків. Основний зміст курсової роботи викладений на 35 сторінках.

Закрыть

Графический метод решения уравнений и их систем

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.