Організація маркетингової діяльності, або маркетингу, охоплює:

1) побудову (удосконалення) організаційних структур управління маркетингом;

2) організаційну культуру і створення умов для ефективної роботи працівників маркетингових служб;

3) організацію ефективної взаємодії маркетингових та інших служб підприємства.

Організація маркетингу на підприємстві має базуватися на таких основних принципах:

 • простота маркетингової структури;
 • забезпечення ефективної системи зв'язків між підрозділами;
 • невелике число ланок маркетингової структури;
 • гнучкість і пристосованість до змін маркетингового середовища функціонування.
 • Організаційна структура управління маркетингом і рівень її функціонування, поряд з обраною корпоративною стратегією, має першорядне значення для забезпечення досягнення мети підприємства.

  Організаційну структуру маркетингової діяльності на підприємстві можна визначити як сукупність служб, відділів, підрозділів, до складу яких входять фахівці, котрі займаються тією або іншою маркетинговою діяльністю.

  Службу маркетингу створюють, передусім, для забезпечення гнучкого пристосування всієї діяльності торговельного підприємстві до економічної ситуації (прибутки, ціни, кон'юнктура), що змінюється, і до потреб споживачів на ринку.

  Служба маркетингу в умовах ринкової економіки — це та ланка в управлінні підприємством, яка спільно з виробничою, фінансовою, збутовою, технологічною, кадровою та іншими видами діяльності утворює єдиний інтегрований процес, спрямований на задоволення запитів ринку й отриманню на цій основі прибутку.

  Маркетингова структура має вирішальне значення для у спішної реалізації концепції маркетингу. Для організації маркетингу немає універсальної схеми. Відділи (служби) маркетингу можуть мати багато видів оргструктур.

  Організаційна структура служби маркетингу визначається специфікою діяльності підприємства, числом ринків, на яких воно функціонує, специфікою товарного портфеля, масштабами збуту, ресурсами, структурою управління підприємством. Схема організації відділу маркетингу може бути змінювана залежно від ознаки її побудови.

  Розрізняють п'ять видів організаційної структури служби маркетингу: функціональну; географічну (регіональну); товарну; ринкову; матричну і види комбінацій перелічених ознак.

  Функціональна організація служби маркетингу основана на розподілі елементів маркетингової діяльності між службами за функціями (реклама і стимулювання збуту, маркетингові дослідження тощо) (рис. 1).

  Управління цими службами здійснює віце-президент з маркетингу (директор, його заступник з маркетингу, начальник відділу маркетингу та інші).

  Ця структура доцільна, коли число ринків і кількість товарів у підприємства невеликі, і розглядають їх як однорідні. Переваги: простота, функціональна спеціалізація, легкість координації; водночас їй властиві такі недоліки: по мірі розширення асортименту товарів і ринків знижується ефективність, недостатня гнучкість стратегії; труднощі в розробці плану за конкретними товарами (ринками) і в координації діяльності; не стимулює впровадження нововведень.

  Важливими завданнями функціональних маркетингових служб є забезпечення орієнтації всієї діяльності підприємства на використання принципів маркетингу, на координацію роботи всіх підрозділів і служб підприємства на цьому напрямі.

  Рис. 1. Блок-схема функціональної організаційної структури відділу (служби) маркетингу

  Географічна (регіональна) організація — це об'єднання маркетингових дій у службах, утворених відповідно до території, яку вони обслуговують, тобто організаційна структура управління маркетингом, в якій фахівці з маркетингу згруповані за окремими географічними районами (рис. 2).

  Рис. 2. Блок-схема географічної (регіональної) організаційної структури відділу (служби) маркетингу

  Застосування структури додільне, коли:

  територіальний радіус дій дуже великий, що ускладнює спеціалізацію маркетингових дій;

  територіальні ринки відрізняються між собою, що зумовлює відмінності маркетингової стратегії;

  через ускладнення спеціалізації маркетингових дій виникає необхідність у створенні регіональних підрозділів, які мають значну самостійність.

  Переваги цієї оргструктури: торгові агенти, котрі проживають на територіях, які вони обслуговують, краще знають клієнтів, ефективніше працюють з мінімальними витратами коштів і часу. Недолікицієї структури: дублювання робіт і проблеми координації.

  Така організація дозволяє краще знати своїх споживачів на території, що обслуговується, і ефективно працювати з мінімальними витратами часу і коштів.

  Цю структуру управління маркетингом іноді називають регіональною або територіальною організацією маркетингу.

  Продуктова (товарна) організація служби маркетингу — організаційна структура управління маркетингом, в якій за розробку та реалізацію стратегічних і поточних планів маркетингу для групи продуктів або певного продукту відповідає керівник, якому підлягають працівники, котрі виконують всі необхідні для цієї групи (продукту) функції маркетингу (рис. 3).

  Рис. 3. Блок-схема товарної організаційної структури відділу (служби) маркетингу

  Характеристики работы

  Реферат

  Количество страниц: 8

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Построение (совершенствование) организационной структуры управления маркетингом

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.