Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 250.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

Вступ 3

1. Особливості та класифікація послуг, що використовуються на підприємстві 6

2. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Сав-Дістрибьюшн» 15

3. Аналіз та оцінка системи послуг на торговельному підприємстві 24

4. Основні напрямки підвищення ефективності надання послуг на підприємстві 28

Висновки та пропозиції 35

Список використаних джерел 39

Вступ

Актуальність теми. Організація торгівлі являє собою сукупність упорядкованих і взаємодіючих організаційних елементів (торговельних підприємств, організацій, підсистем), що створюють цілісну систему, а також комплекс цілеспрямованих організуючих дій, що забезпечують функціонування торгівлі.

Послуга займає досить важливе місце на ринку. Послуга є предметом торгівлі, в такій же мірі, як і товари (у звичному розумінні). А останнім часом послуги у сфері торгівлі почали здобувати все більше розповсюдження.

Дослідження проблеми торговельних послуг покупцям у магазині є дуже актуальною і має велике значення для підвищення ефективності не тільки сфери обігу товарів, але й всієї системи відтворення суспільного продукту.

Отже, послуга – це результат корисної діяльності, що змінює стан особи або товару, то в умовах ринкової економіки цей результат, безумовно, є товаром, він має і мінову вартість, і корисність, але це товар специфічний, що має ряд характеристик, які відрізняють послуги від товарів речовинних. Таким чином, послуга – це товар, який реально проявляється у формі діяльності, роботи, тобто не в матеріально речовій формі. Як і будь-який товар, послуга має вартість і на неї розповсюджується товарно-грошові відносини. Така специфіка надає послузі унікальні характеристики стосовно набору, змісту, якості послуг не кажучи про форми і методи їх надання[7].

Від раціональної та ефективної політики надання послуг у магазині суттєво залежать кінцеві результати його діяльності. Товар, що є основним об’єктом купівлі-продажу – це одна складова успішного торгово-технологічного процесу, а інша, не менш важлива – це торговельні послуги, що надає суб’єкт при реалізації товару. Саме тому варто приділяти належну увагу налагодженню відповідного рівня торговельних послуг та основним напрямкам підвищення їх ефективності у просуванні товарів загалом, та досягненні бажаного фінансово-економічного результату, зокрема. Все вище зазначене підкреслює актуальність досліджуваної теми, вказує на необхідність вивчення для забезпечення подальшої успішної торгово-комерційної діяльності досліджуваного суб’єкта[6].

Мета роботи:вивчення та дослідження організації надання послуг покупцям у магазині ТМ «Фокстрот» ( ТОВ «САВ-ДИСТРИБЮШН») та розробка пропозицій щодо підвищення ефективності їх надання.

Поставлена мета обумовлює необхідність вирішення наступних завдань:

- розкрити особливості та навести класифікацію послуг, що використовуються на ТОВ «САВ-ДІСТРИБЬЮШН»;

- здійснити організаційно-економічну характеристику ТОВ «САВ-ДІСТИБЮШН»;

- провести аналіз та оцінити системи послуг на ТОВ «САВ –ДІСТРИБЬЮШН»;

- запропонувати основні напрямки підвищення ефективності надання послуг на досліджуваному об'єкті.

Об’єкт дослідження: Товариство з обмеженою відповідальністю «САВ –ДІСТРИБЬЮШН» супермаркет електроніки та побутової техніки ТМ «Фокстрот», що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Київська, 67а.

Форма власності : приватна

Предмет дослідження:надання послуг покупцям у магазині ТМ «Фокстрот» ТОВ «САВ-ДІСТРИБЬЮШН» та підвищення ефективності їх надання шляхом внесення рекомендацій.

Джерела інформації: Звіт про фінансові результати ТОВ «САВ-ДІСТРИБЬЮШН», Баланс ТОВ «САВ-ДІСТРИБЬЮШН», Голошубова Н.О. Організація торгівлі, Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства, Апопій В.В., Міщук І.П. Теорія та практика торговельного обслуговування, Виноградська А.М. Комерційне підприємництво:сучасний стан, стратегії розвитку.

Методи дослідження: статистичний, дослідницько-пошуковий, метод спостереження та оціночно-аналітичний метод.

Курсова робота складається зі вступу, 4 питань, висновків та пропозицій, списку використаної літератури та додатків. Загальний обсяг складає 40 сторінок.

Закрыть

Услуги покупателям в магазине и повышения эффективности их предоставления по материалам ООО «САВ-Дистрибьюшн»

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22 и (050) 297–73–76
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.