Зміст

1. Система міжнародної торгівлі

Поняття міжнародної торгівлі

Структура світової торгівлі

Види світової торгівлі

Оптова торгівля

Товарні біржі

Ф'ючерсні біржі

Фондові біржі

Ярмарки

Валютні ринки

2. Перспективні направлення розробки ходових товарів. Порядок висування нових ідей

Задача №4

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Система міжнародної торгівлі

Поняття міжнародної торгівлі

Міжнародна торгівля є формою зв'язку між товаровиробниками різних країн, виникаючої на основі міжнародного розподілу праці, і виражає їх взаємну економічну залежність. В літературі часто дається наступне визначення: «Міжнародна торгівля є процесом купівлі і продажу, здійснюваним між покупцями, продавцями і посередниками в різних країнах».[1] Міжнародна торгівля включає експорт і імпорт товарів, співвідношення між якими називають торговим балансом. В статистичних довідниках ООН наводяться дані про об'єм і динаміку світової торгівлі як сум вартості експорту всіх країн світу.

Згідно дослідженням зовнішньоторговельного обороту, на кожні 10% зростання світового виробництва доводиться 16% збільшення об'єму світової торгівлі. Тим самим створюються більш сприятливі умови для його розвитку. Коли ж в торгівлі відбуваються збої, сповільнюється і розвиток виробництвам

Під терміном «зовнішня торгівля» розуміється торгівля якої-небудь країни з іншими країнами, що складається з оплачуваного ввезення (імпорту) і оплачуваного вивозу (експорту) товарів.

Багатоманітна зовнішньоторговельна діяльність підрозділяється по товарній спеціалізації на торгівлю готовою продукцією, торгівлю машинами і устаткуванням, торгівлю сировиною і торгівлю послугами.

Міжнародною торгівлею називається оплачуваний сукупний товарообіг між всіма країнами світу[2]. Проте поняття «міжнародна торгівля вживається і в більш вузькому значенні: наприклад, сукупний товарообіг промислово розвинутих країн, сукупний товарообіг країн, що розвиваються, сукупний товарообіг країн якого-небудь континенту, регіону, наприклад, країн Східної Європи і т.п.

Світові ціни розрізняються залежно від пори року, місця, умов реалізації товару, особливостей контракту. На практиці як світові ціни приймаються ціни крупних, систематичних і стійких експортних або імпортних операцій, що укладаються в певних центрах світової торгівлі відомими фірмами - експортерами або імпортерами відповідних видів товарів. На багато сировинних товарів (зернові, каучук, виляск і ін.) світові ціни встановлюються в процесі операцій на найбільших світових товарних біржах..

Національні виробничі відмінності визначаються тим, що різною наділяє чинниками виробництва - працею, землею, капіталом, а також різною внутрішньою потребою в тих або інших товарах.[3]Ефект, що надається зовнішньою торгівлею (зокрема, експортом) на динаміку зростання національного доходу, на розмір зайнятості, споживання і інвестиційну активність, характеризується для кожної країни цілком певною кількісною залежністю і може бути обчислений і виражений у вигляді певного коефіцієнта - мультиплікатора (множника). Спочатку експортні замовлення безпосередньо збільшать випуск продукції, отже, і заробітну платню в галузях, що виконують це замовлення. А потім прийдуть в рух вторинні споживацькі витрати.

Структура світової торгівлі

Товарна структура світової торгівлі змінюється під впливом НТР, поглиблення міжнародного розподілу праці. В даний час найбільше значення в світовій торгівлі має продукція оброблювальної промисловості: на її частку припадає 3/4 світового товарообігу. Особливо швидкий росте частка таких видів продукції, як машини, устаткування транспортні засоби, хімічна продукція, продукція оброблювальної промисловості, особливо наукові товари.. Частка продовольства, сировини і палива складає приблизно 1/4.

Однією з швидкорозвивоючихся сфер міжнародної торгівлі є торгівля хімічною продукцією. Слід зазначити тенденцію в збільшенні споживання сировини і енергоресурсів. Проте темпи зростання торгівлі сировиною помітно відстають від загальних темпів зростання світової торгівлі. Таке відставання обумовлюється виробленням замінників сировини, більш економічним його використовуванням, поглибленням його переробки.

В світовій торгівлі продовольством наголошується відносне зменшення попиту на нього. Певною мірою це пов'язано з розширенням виробництва продовольства в промислово розвинутих країнах.

Важлива тенденція - розширення торгівлі цією групою товарів між промислово розвинутими країнами. У зв'язку із зростанням такої торгівлі, різко виріс обмін послугами: науково-технічними, виробничими, комерційними, фінансово-кредитного характеру. Активна торгівля машинами і устаткуванням породила ряд нових послуг, таких як інжиніринг, лізинг, консалтинг, інформаційно-обчислювальні послуги, що, у свою чергу, стимулює міжсторонній обмін послугами, особливо науково-технічного, виробничого, комунікативного фінансово-кредитного характеру. В той же час торгівля послугами (особливо такими, як інформаційно-обчислювальні, консалтингові, лізингові, інжинірингові) стимулює світову торгівлю товарами виробничого призначення

Найшвидшими темпами росте експорт електротехнічного і електронного устаткування, на частку якого доводиться більше 25% всього експорту машинотехнічної продукції.

Експорт - це продаж товару в іншій країні, відмінна від його реалізації на власному внутрішньому ринку умовами збуту традиціями і звичаями, мовою і т.п.[4]

На відміну від більшості країн, що розвиваються, «нові індустріальні країни») особливо чотирьох «малих драконів» Азії (Південна Корея, Тайвань, Гонконг, Сінгапур), демонструють швидке зростання експорту. Їх частка в світовому експорті в середині 90-х років складала 10,5%. Набираючи економічні обороти в останнє десятиріччя КНР досягла 2,9% (було менше 1%). США в світовому експорті займають 12,3%, Західна Європа - 43%; Японія -9,5%

Помітною тенденцією сучасної міжнародної торгівлі є збільшення об'ємів торгівлі між країнами, що розвиваються. Особливо помітна експортна експансія «нових індустріальних країн».

Оскільки в експорті промислово розвинутих країн переважає складна техніка, країни, що розвиваються, представляють для них порівняно менший інтерес як ринки збуту такої продукції. Складна техніка часто не потрібна країнам, що розвиваються, оскільки не вписується у виробничий цикл, що склався. Іноді ж вона просто їм не по кишені.

З 1967 року Європейські Співтовариства мають наступні загальні наднаціональні або міждержавні органи:

- Рада міністрів - законодавчий орган;

- Комісія Європейських співтовариств - виконавський орган. Тільки Комісія має право представляти на затвердження Ради міністрів проекти законів;

- Європейський парламент - контрольний орган. Він здійснює контроль за діяльністю Комісії і затверджує бюджет;

- Суд Європейських співтовариств - самий найвищий судовий орган;

- Європейська порада, до складу якої входять глави урядів країн-членів;

- Європейське економічне співробітництво, комітет, у складі якого налічується 12 міністрів закордонних справ і один член комісії ЄС.

В своїй роботі Європейська порада і Комісія Європейських співтовариств знаходять підтримку ще двох організацій, діючих в рамках «Загального ринку»:

- Економічної і соціальної поради;

- Консультативної комісії ЄС по вугіллю і сталі.

Основою політики Європейських Співтовариств є п'ять принципів:

- Вільний торговий обмін (вільна торгівля);

- Вільне пересування громадян країн-членів;

- Свобода вибору місця проживання;

- Свобода надання послуг;

- Вільний оборот капіталів і вільний платіжний оборот (трансферт капіталів);

Важливу роль в регулюванні міжнародної торгівлі, в усуненні перешкод для її розвитку, її лібералізації грають міжнародні економічні організації. Одна з основних організацій такого роду - Генеральна угода про тарифи і торгівлю (ГАТТ). Договір про створення ГАТТ був підписаний 23 країнами в 1947 р. і набув чинності в 1948 р. 31 грудня. 1995 р. ГАТТ припинила своє існування, модифікувавшись у Всесвітню торгову організацію (ВТО).

ГАТТ - багатобічна міжнародна угода, що містить принципи, правові норми, правила ведення і державного регулювання взаємної торгівлі країн-учасниць. ГАТТ була однією з найбільших міжнародних економічних організацій, сфера діяльності якої охоплювала 94% об'єму світової торгівлі.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 32

Бесплатная работа

Закрыть

Маркетинг 6

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.