Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 83

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІАСПЕКТИ БІЗНЕС–ПЛАНУВАННЯ 5

1.1. Сутність та призначення бізнес-плану 5

1.2 Загальна методологія розробки бізнес-плану 15

1.3 Методика оцінювання ефективності бізнес-планів 24

Висновки до розділу 131

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 33

ПІДПРИЄМСТВА «АВАНГАРД» 33

2.1. Аналіз досліджуваної галузі в Україні 33

2.2. Характеристика зовнішніх факторів, що впливають на діяльність підприємства 36

Висновки до розділу 247

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПЛАНУ СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА «АВАНГАРД» 48

3.1. Маркетинговий план 48

3.2. Технічний план 57

3.3. Організаційний план 65

3.4. Юридичний план 75

3.5 Фінансовий план 77

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 80

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 82

ВСТУП

Започаткування будь-якої справи потребує зусиль і ресурсу. Це відома і прописна істина для бізнесу. Причому, зусилля в даному випадку зводяться до інформаційного аналізу та прогнозування. Наявність простого бажання і ресурсу без чітких знань та прорахунків перспективи бізнесу зводять нанівець справу, роблять її неможливою.

Основним завданням бізнесу є отримання прибутку. А отримати прибуток в умовах жорсткої конкуренції без чіткого плану дій, просто неможливо. Особливо в Україні. Де, власне, спостерігається відсутність чіткої регуляторної політики, яка призводить до подвійних стандартів ведення бізнесу і, що найгірше, забезпечує тим самим функціонування тіньового ринку, який, маючи преференції з боку корумпованих чиновників, є завжди у виграшній ситуації.

Отже, плануючи бізнес в Україні, насамперед, необхідно мати чіткий і особливо ретельний бізнес-план. Цей письмовий документ є не лише діловим важелем управління підприємством, а й засобом необхідного зовнішнього фінансування для започаткування нового або діючого бізнесу.

Бізнес-план дозволяє вирішити цілий ряд завдань, але основними є наступні: обґрунтування економічної доцільності в направленні розвитку фірми; розрахунок очікуваних фінансових результатів діяльності, в першу чергу, об’ємів продаж, прибутку, доходів на капітал; визначення наміченого джерела фінансування реалізації вибраної стратегії, тобто способи концентрації фінансових ресурсів; підбір працівників, які здатні реалізувати даний план.

Кожне завдання може бути вирішене тільки у взаємозв’язку з іншими. Основний центр бізнес-плану – концентрування фінансових ресурсів. Саме бізнес-план є важливим засобом для збільшення капіталу підприємства. Процес становлення дозволяє чітко проаналізувати почату справу у всіх деталях. Бізнес-план служить основою бізнес-пропозиції при переговорах з майбутніми партнерами, він відіграє важливу роль при влаштуванні на роботу основного персоналу підприємства.

Метою даної дипломної роботи є розвиток ринкової ніші сфери виробництва макаронної продукції.

Об’єктом дослідження є новостворене підприємство «Авангард»

Предмет дослідження – економічні відносини, що виникають в процесі розробки і реалізації бізнес-плану, а також створення нового підприємства.

На основі поставленої цілі визначаються наступні завдання дипломної роботи:

вивчення теоретичних основ розробки бізнес-плану;

надання організаційно-економічної характеристики бізнес-плану новостворюваного підприємства;

економічно обґрунтувати доцільність реалізації бізнес-плану

Структура дипломної роботи складається з вступу, основної частини представленої чотирма розділами, висновків, списку використаних джерел і додатків.

Перший розділ дипломної роботи включає теоретичні і методологічні основи розробки бізнес-планів.

Другий розділ містить комплексний аналіз досліджуваної галузі в Україні, аналіз зовнішніх факторів, що впливають на діяльність підприємства.

Третій розділ дипломної роботи містить організаційно-економічну характеристику і економічне обґрунтування доцільності реалізації бізнес-плану новостворюваного підприємства.

Закрыть

Бизнес-план предприятия по производству макарон "Авангард"

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.