План

1. Обгрунтувати сутність ландшафту та особливості його морфологічної будови

2. Розкрити особливості впливу людини на географічну оболонку

3. Охарактеризувати особливості глобальної демографічної проблеми людство

4. Розкрити сутність світової продовольчої кризи людства

5. Обгрунтувати сутність екологічних проблем сульського господарства світу

6. Охарактеризувати особливості еколого-енергетичної проблеми людства

7. Розкрити сутність та особливості антропогенних змін навколишнього середовища

8. Охарактеризувати особливості міжнародного співробітництва щодо розв’язання глобальних екологічних проблем людства

9. Обгрунтувати основні засади Концепції сталого (збалансованого) розвитку України

4. Розкрити сутність світової продовольчої кризи людства

На сучасному етапі розвитку людства однією з найгостріших проблем є продовольча. За останні 30—40 років темпи зростання чисельності населення в багатьох країнах світу випереджають темпи зростання виробництва сільськогосподарської продукції, що призвело до гострої нестачі продуктів харчування. Особливо це стосується країн, що розвиваються, на які припадає переважна більшість населення планети, яке недоїдає та голодуючих. Гострою є проблема якісного складу їжі. Найважливіша складова частина повноцінної їжі — тваринний білок. Основними джерелами тваринного білка є молоко, м'ясо, риба і яйця, а рослинного — продукти зернових і бобових культур. Загострення продовольчої проблеми негативно позначається на індустріалізації країн, що розвиваються, оскільки значна доля валютної готівки витрачається на закупівлю продовольства за рубежем, а розширення національного виробництва сільськогосподарської продукції обмежує капіталовкладення в розвиток власної промисловості. Підраховано, що для достатнього забезпечення продуктами харчування всіх людей, а також відгодування домашніх тварин і птахів світове виробництво зерна слід уже зараз потроїти. Досягнути цього в найближчій перспективі просто нереально, незважаючи на великі потенційні можливості ґрунтів земної кулі. Вагомим резервом для вирішення продовольчої проблеми є Світовий океан — величезна житниця тваринного білку. Нині для 3/4 населення планети морський промисел є основним джерелом одержання тваринного білку.

Вся океанічна біомаса становить 20—30 млрд. т. Традиційно людство використовує біопродукцію кінцевих ланок складного ланцюжка Світового океану, головним чином нектон (риби, ссавці, гол


5. Обгрунтувати сутність екологічних проблем сульського господарства світу

Вони мають давні корені, тому що людство веде його протягом останніх 10 тис. років, але його найбільш негативні впливи на природу проявилися в наш час. У сільськогосподарському виробництві щороку використовується понад 10,9 млрд куб. м води, або 36,4 % її загального споживання в Україні. В розрахунку на одного мешканця припадає 0,82 га сільськогосподарських угідь, в тому числі 0,65 га ріллі, тоді як в середньому по Європі ці показники становлять відповідно 0,44 і 0,25 га Основними причинами низької віддачі земельного потенціалу в Україні є безгосподарне ставлення до землі, помилкова стратегія максимального залучення земель до обробітку, недосконалі техніка, технологія обробітку землі та виробництва сільськогосподарської продукції, не виважена цінова політика, недотримання науково обґрунтованих систем ведення землеробства і, зокрема, повсюдне недотримання сівозмін, внесення недостатньої кількості органічних добрив, низький науково-технічний рівень проектування, будівництва та експлуатації меліоративних систем, недосконала система використання і внесення мінеральних добрив та невиконання природоохоронних, комплексно-меліоративних, протиерозійних й інших заходів. Через це постійно погіршується якісний стан земельного фонду. Майже на всіх землях спостерігається неухильне зниження вмісту гумусу в ґрунтах В окремих районах, де проведено осушення земель, відбувається неконтрольоване зниження рівня ґрунтових вод, зменшення потужності органічної маси, а в районах зрошення - підтоплення і засолення ґрунтів, деградація чорноземів, що призвело до негативних екологічних наслідків у районах Полісся та на півдні України.


6. Охарактеризувати особливості еколого-енергетичної проблеми людства

Енергетична й сировинна проблеми. Енергетична й сировинна проблеми — це проблеми забезпеченості людини енергією та сировиною. Головна сучасна сировинна проблема — обмеженість ресурсів, які легко видобуваються, а отже їх видобуток є економічно вигідним. Про повне вичерпання мінеральних ресурсів мова не йде, оскільки гірські породи земної кори та води Світового океану мають величезну кількість хімічних елементів. Наприклад, один кубічний кілометр гранітів включає мільйони тонн кремнію, сотні тисяч тонн різних металів, а у водах Світового океану розчинено близько 10 млн т золота й величезна кількість інших хімічних елементів. Але затрати на видобування таких елементів сьогодні величезні, а технології далекі від досконалості. У зв'язку з цим виникає проблема дефіциту та вичерпаності мінеральних ресурсів, яка може привести до появи конфліктів між країнами на цьому підґрунті.

На даний час рівень ефективності використання енергоносіїв дуже низький і в середньому по світу (з врахуванням всього технологічного ланцюжка) складає 5 — 7%. Отже, існують потенційні можливості більш ніж десятиразового збільшення ефективності використання енергоносіїв, збільшення цін на які сприятиме впровадженню енергозбереження.

Нині людство перебуває майже в цілковитій залежності від обсягів видобутку нафти, природного газу, вугілля та інших видів мінерального палива. За прогнозами, до середини XXI ст. збільшуватиметься залежність розвинених країн від імпорту нафти й природного газу. Нафта залишиться головним енергоносієм в найближчі десятки років, частка природного газу буде швидко зростати, а частка вугілля — поступово знижуватися. Ймовірно, максимальний приріст припаде на сонячну

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 10

Бесплатная работа

Закрыть

Землеведение 7

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.