План

1. Розкрити сутність понять «погода» та «клімат». Охарактеризувати особливості формування клімату України.

2. Схарактеризуйте причини та особливості ритмічних змін клімату.

3. Обгрунтувати сучасні екологічні проблеми атмосфери.

4. Розкрити склад гідросфери та розподіл запасів води на земній кулі.

5. Обгрунтувати основні властивості води. Які з них є аномальними?

6. Охарактеризувати особливості великого і малого кругообігу води на Землі.

7. Розкрити основні чинники формування океанічних течій.

8. Обгрунтувати особливості та розподіл солоності вод Світового океану.

9. Схарактеризуйте поділ рік за характером живлення і особливистями їх водного режиму.

7. Розкрити основні чинники формування океанічних течій.

Аналізуючи вплив течій на клімат Землі, можна чітко визначити океанічний конвеєрний пояс обміну тепла між атмосферою та гідросферою. Підігріта вода легша за прохолодну,і вона підіймається вгору,де переміщується з поверхневою водною масою. Цей процес може охопити шар товщиною до 4 км від дна. Підйом глибиних вод відбувається і в тих випадках, коли глибинна течія зустрічає на шляху підводне підвищення або коли береговий вітер здуває теплий поверхневий шар води,а на його місце знизу підіймається холодний.

Загалом циркуляція вод Світового океану визначає обмін речовиною, теплом та механічною енергією між океаном, атмосферою, поверхневими та глибинними, тропічними та полярними водами. Морські течії переносять великі маси води з одних акваторій на інші,часто дуже віддалені. Важливою особливістю у впливі течій на гідросферу та географічну оболонку землі є те, що вони порушують широтну зональність у процесі розподілу температури на земній поверхні. У всіх океанах під впливом течій виникають температурні аномалії: позитивні аномалії пов’язані з перенесенням вод в напрямку від екватора до більш холодніших широт течіями, які мають напрямок близький до напрямку меридіанів: тоді як негативні аномалії утворюються в результаті переносу напрямку, за допомогою холодних течій направлених від північних чи південних широт до екватора. Негативні температурні аномалії підсилюються за рахунок дії процесу підйому глибинних вод поблизу західних берегів континентів, котрі регулюються зносами вод під впливом пасатів. Вплив течій віддзеркалюється не тільки на величинах і розподілі середніх річних показників температури,але й на річних амплітудах. Це особливо помітно на межі зіткнення теплих і холодних течій, там де межі між ними змінюються впродовж року, як наприклад в Атлантичному океані в районі зіткнення Гольфстіма і Лабрадорської течії, або в Тихому океані в районі взаємодії течій Куросіо і Курильської(Ойясіо).

Розподіл течій на поверхні обумовлюють в одних зонах збігання потоків,а в інших - їх роз бігання. Перші називаються зонами конвергенції,другі – зонами дивергенції. В зонах конвергенції створюється надлишок води,який викликає занурення вод на глибину. В зонах же дивергенції роз бігання поверхневих потоків створює сприятливі умови для висхідних рухів глибинних вод. Ці зони підіймання глибинних вод на поверхню називають зонами апвелінгу,а сам процес – апвелінгом. Зони апвелінгу виникають також у результаті дії потужних згінних вітрів, які систематично видаляють прогріті поверхневі води і створюють умови для здіймання холодних глибинних вод. Завдяки пасатам і пасатним течіям західні периферійні райони океанів отримують більше води,ніж східні. Екваторіальна течія не в змозі вирівняти ці розбіжності. в результаті в під поверхневому шарі глибин виникає відтік надлишків води,направлений із заходу на схід. Утворюються своєрідні під поверхневі течії. Вони існують в Індійському,Тихому і Атлантичному океанах-течії Кромвелла, Тареєва і Ломоно.


8. Обгрунтувати особливості та розподіл солоності вод Світового океану.

В океанічній воді розчинені майже всі відомі на Землі речовини,але в різних кількостях. Більшість їх через малий вміст важко знайти. Серед розчинених в океанічній воді солей переважають хлориди(89%) і сульфати(майже 11%),значно менше карбонатів(0,5%). Кухонна сіль(NaCI)- гіркий. Загальна кількість всіх солей,розчинених у воді,називається солоністю. Вона вимірюється в тисячних частинах грама – проміле. Середня солоність Світового океану близько 35%,тобто в кожному кілограмі води міститься в середньому 35 грам солей. Солоність води океану залежить від співвідношення кількості атмосферних опадів і випаровування. Знижують солоність морських і океанічних вод річкової води і вода льодів, що тануть. У відкритому океані розподіл солоності в поверхневих шарах води(до 1500м) має зональний характер. У екваторіальному поясі,де випадає багато опадів,вона знижена,в тропічних широтахпідвищена. У помірних і полярних широтах солоність знову знижується. У Північному Льодовитому океані вона становить 32%. Помірно відрізняється за солоністю внутрішні моря. Солоність води в Балтійському морі до 11% в Чорному –до 19%,Червоному – до 42%. Пояснюється це різним співвідношенням надходження і витрат прісної води, тобто кліматичним умовам.


9. Схарактеризуйте поділ рік за характером живлення і особливистями їх водного режиму.

Річки, як і живі істоти, для свого існування мають постійно підживлюватися. Їх ‘поживою’ є вода. Тому, процес поповнення річки водою називають її живленням. Існує чотири типи живлення річок: дощове, снігове, льодовикове та підземне (грунтове). Протягом року, залежно від кліматичних умов, рівень води в річці неоднаковий і можеістотноколиватися: підніматисяабознижуватися. Окремі річки, що протікають територією з посушливим кліматом можуть, навіть, повністю пересихати на певний період, а потім знову з’являються. Річки помірного та субарктичного поясів взимку замерзають. На територіях з особливо суворим кліматом вони залишаються підкригою більшу частину року. Отже, зміникількості та стану води в річці за сезонами року називають режимом річки. Якщо, підвищення води в річці відбувається в певний період року і щорічноповторюється, ідеться про повінь. Наприклад, в Україніповіньвідбуваєтьсянавесні в результатітаненняснігу. Річки при цьому можуть виходити з берегів і затоплюватизаплаву. Чим більше взимкувипадаєснігу тим триваліший період повіні.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Землеведение 6

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.