План

1. Розкрити сутність та особливості часу(зоряний, сонячний, місцевий, середній сонячний, поясний, літній, київський, всесвітній, тощо).Що таке лінія зміни дат?

2. Розкрити типи земної кори та їх особливості.

3. Охарактеризувати особливості хімічного та речовинного складу земної кори.

4. Обгрунтувати класифікацію та фізичні властивості мінералів, їх практичну цінність

5. Розкрити основні етапи розвитку земної кори. Що таке абсолютна і відносна геохронологія?

6. Обгрунтувати класифікацію гірських порід та іх практичне значення.

7. Схарактеризувати сутність та особливості магматизму та вулканізму

8. Обгрунтувати причини та особливості виникнення землетрусів. Наведіть приклади сейсмічно активних поясів Землі

9. Розкрити сутність геосинкліналей та платформ

1. Розкрити сутність та особливості часу (зоряний, сонячний, місцевий, середній сонячний, поясний, літній, київський, всесвітній, тощо). Що таке лінія зміни дат?

Сонячний час — система відліку часу, в якій як основна одиниця прийнятий інтервал (сонячна доба) між двома послідовними верхніми (або нижніми) кульмінаціями Сонця.

Місцевий час - однаковий час в один момент доби в точках, розташованих на одному меридіані.

Конкретно, під місцевим часом можуть розумітися:

Поясний час в даному конкретному місці - це найбільш часте мається на увазі значення;

Середній сонячний час на даному меридіані;

Місцеве сонячний час на даному меридіані з урахуванням змінюваної тривалості астрономічної доби, також зване в астрономії "Істинне сонячне час", і відраховується від моментів астрономічних півночі і півдня).

Середній сонячний час - це проміжок часу від нижньої кульмінації середнього сонця на даному меридіані до будь-якого іншого положення на небесній сфері.

Поясний час — це час певного поясу на Землі. Вся Земля поділена на 24 пояси, кожний шириною по 15°. У межах кожного такого поясу всі годинники показують один час — місцевий час середнього меридіана поясу. Час сусіднього поясу відрізняється на одну годину. Пояси лічать із заходу на схід від нульового поясу, середній меридіан якого проходить через Гринвіч. Номер поясу показує, на скільки годин час даного поясу відрізняється від гринвіцького поясу. На практиці межі поясів проводять, як правило, по політичних кордонах або межах адміністративних одиниць.

Лі́тній час - місцевий час, який встановлюється на певній території на літній період року. Зазвичай різниться на годину від стандартногочасу, прийнятого на цій території.

Київський час — часова зона, частина зони східноєвропейського часу. Стандартна розбіжність із всесвітнім часом — +2 годинив зимовий період та +3 години в літній. Діє на всій території України, названий за назвою її столиці — Києва. Всесвітній координований час (англ. Coordinated Universal Time, фр. Temps universel coordonné, UTC, Time Zulu — «час зулу», Z) — стандарт, за яким суспільство регулює годинники й час. Відрізняється на цілу кількість секунд від суворо рівномірного атомного часу та не більш як на ±0,8 секунди від UT1. Київський час відрізняється від всесвітнього на +2 години.

Лінія зміни дат — це умовна лінія на поверхні земної кулі, що розмежовує місця, які мають в один і той же момент календарні дати, котрі відрізняються на цілу добу. Лінія зміни дат проходить по Тихому океану; в значній своїй частині по 180-му меридіану. Поблизу лінії зміни дат, по обидва боки від неї, години і хвилини поясного часу збігаються, а календарні дати відрізняються на одиницю. Якщо, наприклад, на схід від лінії зміни дат 1 травня, то на захід від неї в той же час 2 травня. На літаку або кораблі, які перетинають лінію зміни дат із заходу на схід, при визначенні календарних дат повертаються на один день назад; при просуванні зі сходу на захід до календарної дати додають 1 день.


2. Розкрити типи земної кори та їх особливості.

Особливості будови земної кори під континентами і океанами стали причиною поділу її на два типи: континентальну і океанічну. Границя між ними не збігається з межами материків і океанів, вона проходить по океанічному дну на глибинах 2000—3500 м. Досить часто виділяють ще третій тип земної кори — перехідний: в цій зоні спостерігається чергування ділянок континентальної та океанічної кори.

Континентальний тип земної кори найтовщий. Його середня товщина 43,5 км, мінімальна, близько 20 км, — на стику з океанічною корою, максимальна, до 75 км, — під гірськими хребтами Тибету, Тянь-Шаню, Паміру. В цьому типі здебільшого добре виражені всі три шари порід — осадові, гранітні та базальтові.

Океанічний тип земної кори має малу товщину (5—20 км) при значному поширенні. Характерна його особливість — відсутність гранітного шару. Тому осадові породи незначної товщини залягають безпосередньо над базальтовими.

Для перехідного типу земної кори характерна велика контрастність, властива зонам сучасних геосинкліналей. До перехідного типу належить ділянка кори під Курильською дугою, ділянки, зайняті Чорним, Середземним, Червоним і Карибським морями, а також деякі підводні хребти. Утворення перехідного типу кори пов'язане з активним гороутворенням.


3. Охарактеризувати особливості хімічного та речовинного складу земної кори.

Земна кора складається в основному з дев'яти елементів, на які припадає 99,79 % (табл. 1). Серед решти переважають титан, фосфор, марганець, фтор, сірка, стронцій, барій, вуглець, хлор, нікель. Тому, попри велику кількість можливих комбінацій хімічних елементів, число основних породоутворюючих мінералів у цілому невелике. Декілька елементів — таких, як золото, срібло, мідь, сірка, платина, вуглець у формі графіту і алмазу — зустрічаються в чистому вигляді, але більшість — у вигляді хімічних сполук. Оскільки вміст кисню в земній корі є найбільшим, то хімічні сполуки з ним інших елементів особливо поширені. Кремній та алюміній, які займають відповідно друге і третє місця, найчастіше входять до складу силікатних мінералів. Силікати — це сполуки кремнію і кисню з іншими елементами — такими, як алюміній, натрій, калій, залізо і магній. Порівняно рідше мінеральні сполуки містять карбонати, сульфіди, сульфати, хлориди, фосфати, гідроксиди, нітрати і борати. Хімічний склад земної кори, маса якої становить лише 1 % маси планети, відмінний від складу Землі в цілому. За даними О.Є. Ферсмана, найпоширенішими елементами Землі є (% маси): залізо — 39,76; кисень — 27,71; кремній — 14,53; магній — 8,69; нікель — 3,46; кальцій — 2,32; алюміній — 1,79; сірка — 0,64; інші — 1,1.

В природі мінерали (однорідні за складом і будовою хімічні сполуки або однорідні елементи) зустрічаються у твердому, рідкому або газоподібному стані. Основну масу складають тверді мінерали. Кристали мінералів мають форму багатогранників, для них характерне строго закономірне розташування атомів, з яких вони складаються.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 15

Бесплатная работа

Закрыть

Землеведение 3

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.