План

1. Розкрити завдання та актуальність проблеми сучасної фізичної географії.

2. Обгрунтувати сутність та особливості наявних гіпотез про походження Землі.

3. Схарактеризувати основні риси будови Всесвіту.

4. Обгрунтувати склад і будову Сонячної системи.

5. Схарактеризувати склад та особливості малих небесних тіл Сонячної системи.

6. Розкрийте поняття географічний простір та сонячно-земні зв’язки у ньому.

7. Розкрити елементи загально географічної карти. Що таке розграфлення і номенклатура топографічних карт?

8. Розкрийте поняття масштаб, його види та практичне значення.

9. Розкрити сутність орієнтування на місцевості. Що таке азимут і румб?

1. Розкрити завдання та актуальність проблеми сучасної фізичної географії.

Протягом багатьох століть географи займалися переважно описом природи нашої планети, її окремих регіонів. Поступово поряд з описом стали з'являтися наукові пояснення явищ і процесів, які вдавалося спостерігати. В сучасний період інтенсивного впливу людства на навколишнє середовище, його значного забруднення і зростаючого дефіциту природних ресурсів все більш актуальними стають завдання управління природокористуванням, що мають на меті, з одного боку, задоволення потреб людства, а з іншого — оптимізацію довкілля, тобто таке використання ресурсів, яке забезпечувало б нормальне функціонування біосфери. Найактуальніша сучасна проблема фізичної географії — поглиблене комплексне вивчення природи поверхні суші та вод Світового океану. Це якраз ті об'єкти досліджень, на яких особливо важливим є пізнання законів будови, функціонування, динаміки і розвитку географічної оболонки з метою розробки системи оптимального управління процесами, що протікають в ній. Завдання фізичної географії — виявляти і вивчати такі закони природи, які відбивають взаємозв'язки і взаємозумовленість її складових частин, завдяки яким вона формується як органічне ціле. Ці специфічні географічні закони не вивчає жодна інша наука. Вони, як і всі закони природи, об'єктивні й не залежать від волі людей. Але людина може пізнати закони природи і використовувати їх. Знання географічних законів дасть можливість робити достовірні прогнози подальшого розвитку природи.


2. Обгрунтувати сутність та особливості наявних гіпотез про походження Землі.

Одна з перших гіпотез про походження нашої планетибула описана у двотомній праці Томаса Барнета "Священна теорія Землі"(1681 р.) Вона ґрунтувалася на тому,що коли Бог створив Землю і впорядкував ЇЇ обертання навколо осі, наша планета набулаяйцеподібної форми. Але люди,які жили на планеті завели між собою багато зла і у гніві Бог наказав зруйнувати Землю. Пізніше з надр Землі вирвався могутній потік води, який поступово затопив всю поверхню Землі. Поверхня ж планети виявилася розбитою на континенти, гори, глибокі западини (в які згодом стекла вода, утворивши океани). В 1695 р. Джон Вудворд висловив думку про те, що води потопу, який Бог у гніві наслав на Землю, розчинили гірські породи, а пізніше цей матеріал був відкладений у вигляді шарів або пластів на дні морів та океанів. Вільям Уїнстонвисунув гіпотезу, згідно з якою Земля виникла з уламків якоїсь невідомої комети та близьке проходження іншої комети викликало повінь, перетворило орбіту обертання навколо Сонця з кругової в еліптичну, а на земній поверхні утворилися континенти та океани. Широкого визнання набули гіпотези, що базувалися на еволюції газово-пилової матерії. Всесвіт утворився з первинної розсіяної матери, яка заповнювала світовий простір. Частки, з яких складалася матерія, були неоднакові щодо густини та сили тяжіння, вони були перемішані і утворили нерухомий хаос. Поступово сили взаємного притягання, що виникли між частинами, привели кам'яний хаос в рух. Результатом зштовхування і злипання часток було утворення згустків, зрештою з центрального згусткуутворилося Сонце, а з великих бокових згущень- планети. З часом планетиостигли, стали холодними. В1796 р. вийшла книгаастронома П. Лапласа "Виклад системи світу".Він припускав, що колись існувала величезна гаряча розріджена туманність. По мірі її охолодження і стиснення в центрі утворилося згущене ядро — зародУ 1916 р. з'явилася "гаряча" космогонічна гіпотеза англійського астронома Дж.-Х. Джинса. Згідно з нею, повз Сонце пройшла якась зірка. Внаслідок впливу її сили тяжіння із Сонця вирвався довгий струмінь (протуберанець) й утворив туманність з окремими згущеннями (вузлами) — протопланетами, що почали обертатися навколо Сонця.Видатним французьким ученим М. Складовській іП. Кюрібули запропоновані нові гіпотези, які пояснювали утворення планет не з гарячої, а з холодноїматерії. У п'ятдесятих роках стала популярною гіпотеза харківського астронома В.Г. Фесенкова. Він вважав, що утворення туманності відбувалося за рахунок викиду речовини з нової або ж наднової зіркиУ центрі туманності існував ущільнений згусток — первинне Сонце, навколо якого сформувалися неоднорідності — велетенські "нитки" і "волокнини", що в подальшому перетворилися на небесні тіла. Нині значного поширення набула гіпотеза так званої акумуляції небесних тіл. Вчені вважають, що планети утворилися внаслідок нагромадження багатьох тіл менших розмірів, які рухалися навколо сонця за орбітами, що лежали в середині плоского диска.


3. Схарактеризувати основні риси будови Всесвіту.

Всесвіт охоплює весь безмежний космічний простір і складається з численних зірок, хмар пилу і газу, міжзоряної речовини. Доступну для досліджень частину Всесвіту називають Метагалактикою. Головними об'єктами Метагалактики є зоряні системи, або галактики. Кожна галактика — це величезне, до 100 —150 млрд., скупчення зірок, які утворюють різні за величиною і формою зоряні системи. До однієї з таких галактик, яка одержала назву Нашої ГалакУ безкраїх просторах Метагалактики виявлено більше мільярда галактик. тики, належать Земля і Сонце. Наша Галактика належить до типу спіральних. Розміри її величезні: діаметр диска приблизно 100 тис. світлових років, товщина в центральній частині — 12 тис. світлових років. В центрі дискарозташоване ядро, яке складається з малих і великих зірок різної яскравості. В Нашій Галактиці існує загальне магнітне поле. Його силові лінії паралельні галактичній площині і роблять вигини біля спіральних відгалужень. При спалахах наднових зірок викидається в космос багато електронів зі швидкостями, близькими до швидкості світла. Магнітне поле Галактики гальмує швидкі електрони, і це викликає нетеплові випромінювання на метрових і більш довгих хвилях. Деякі зірки змінюють свою яскравість, блиск та інші властивості дуже швидко — протягом доби, а то і секунд. До таких зірок належать нові і наднові зірки. Новими вважаються зірки, блиск яких протягом кількох діб різко збільшується, а пізніше роками і десятиліттями зменшується. До наднових відносять зірки, яскравість яких сягає значень, що перевищують яскравість галактик. Після спалаху утворюється газова хмара, яка розсіюється в просторі.Чорні діри виникають в результаті ще більшого стиснення речовини. Надтверда речовина, що виникла при цьому, починає все поглинати і нічого не випромінює. Виявляються чорні діри за гравітаційним впливом на міжзоряне середовище і рух сусідніх зірок. Речовини, з яких побудовані зірки, перебувають у стані плазми. Зоряна плазма складається головним чином з іонізованого водню і гелію, а також із важких хімічних елементів. Міжзоряний простір заповнений розрідженим газом і пилом. Газ складається переважно з іонізованого водню і гелію. Місцями водень утворює скупчення у вигляді хмар. Пилинки складаються із суміші льоду, кристалічного аміаку і метану, домішок металів. Значну роль у міжзоряному середовищі відіграють космічні промені, утворені потоками протонів і електронів. Космічні промені надходять до Землі від Сонця і з надр Галактики.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 11

Бесплатная работа

Закрыть

Землеведение 1

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.