ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ І. КЛАСИЧНА ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
1.1. МЕРКАНТИЛІЗМ ЯК ПРЕДТЕЧА КЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ. МОДЕЛЬ ДЕВІДА Х'ЮМА.
1.2. ТЕОРІЯ АБСОЛЮТНИХ ПЕРЕВАГ АДАМА СМІТА
1.3. ДЕРЖАВА В УМОВАХ АВТАРКІЇ
1.4. МОДЕЛЬ ПОРІВНЯЛЬНИХ ПЕРЕВАГ Д. РІКАРДО
1.5. ПОРІВНЯЛЬНІ ПЕРЕВАГИ У ВИПАДКУ МНОЖИННОСТІ ТОВАРІВ
РОЗДІЛ ІІ. НЕОКЛАСИЧНА ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
2.1.КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ ТОРГІВЛІ
2.2. ВИРОБНИЧИЙ ТА СПОЖИВЧИЙ ЕФЕКТ В НЕОКЛАСИЧНІЙ ТЕОРІЇ ТОРГІВЛІ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Вступ

Міжнародні економічні відносини — це система господарських зв’язків між національними економіками окремих країн або відповідними суб’єктами господарювання.

МЕВ знаходять свій практичний вираз у:

Обміні товарів і послуг

Науково-технічних зв'язках

Валютно-фінансових та кредитних зв'язках

Інвестиційних зв'язках

Інформаційних зв'язках

Основою міжнародних економічних відносин є міжнародний поділ праці.

Форми міжнародних економічних відносин:

1)міжнародна торгівля;

2)міжнародний рух капіталу;

3)міжнародний рух робочої сили;

4)міжнародні науково-технічні зв'язки;

5)міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини;

6)міжнародні інформаційні зв'язки.

Міжнародний поділ праці є найвищою формою поділу суспільної праці. Ця форма, що переросла межі національних економік і веде до спеціалізації окремих країн на виробництві тих чи інших видів продукції і до взаємного обміну цими товарами.

На сучасному етапі міжнародний поділ праці відображає з одного боку – рівень інтернаціоналізації продуктивних сил суспільства, ступінь розвитку цих сил; з іншого боку – визначає процес глобалізації економічних зв'язків, формування об'єктивних основ інтернаціоналізації виробничих відносин.

Міжнародний поділ праці:

загальний

частковий

одиничний

Міжнародний поділ праці має такий прояв як:

спеціалізація

кооперація

Спеціалізація передбачає спеціалізацію окремих підприємств на виробництво товарів однієї галузі та спеціалізацію окремих вузлів, деталей.

Міжнародна спеціалізація та кооперація бувають:

міжгалузева

внутрішньогалузева

Міжнародна спеціалізація буває:

Предметна (випуск готової продукції)

По детальна/по вузлова (випуск вузлів, компонентів, деталей)

Технологічна (спеціалізація на окремих стадіях виробничого процесу)

МЕВ являються однією зі сфер ринкового господарства. Властивості:

1.В основі знаходиться МПП та міжнародний обмін товарами і послугами, інформацією тощо.

2.Суб'єкти МЕВ економічно відокремлені, а це об'єктивно веде до того, що МЕВ мають товарно-грошовий характер.

3.В МЕВ діють закони попиту і пропозиції, а також закони вільного ціноутворення, а ці закони є основою ринкового господарства.

4.Світові ринки, як і національні, характеризуються конкуренцією товарів та послуг між продавцями та покупцями.

5.Міжнародна торгівля веде до існування світових товарних ринків, на них здійснюються операції купівлі-продажі товарів і послуг і ці операції носять системний характер.

6.Існує світовий фінансовий ринок, функціонує міжнародна валютно-фінансова система.

7.МЕВ мають власну інфраструктуру, мають власні інститути, що займаються регулюванням МЕВ.

Суб'єктами сучасних МЕВ є:

1)міжнародні економічні організації

2)регіональні економічні організації

3)держава

4)ТНК, підприємства, фірми

Рівні здійснення МЕВ:

1. Міжнародний (мегарівень)

2. Регіональний (метарівень)

3. Державний (макрорівень)

4. Підприємства (мікрорівень)

Властивості МЕВ на сучасному етапі:

Зростання взаємозалежності між економіками країн

Інтернаціоналізація виробництва, обміну, споживання

Транс націоналізація

Глобалізація

Регіоналізація

В 1995 році темпи зростання міжнародної торгівлі складали 10%. В 1999 році обсяг світового експорту у міжнародній торгівлі наблизився до 6 трл. доларів. Зміни в структурі міжнародної торгівлі: на середину ХХ століття 50% готової продукції і 50% сировини експортувалось закордон, зараз – 70% готової продукції і 30% сировини. Під впливом НТР і на основі одиничного поділу праці збільшилась товарна номенклатура міжнародної торгівлі – 30 млн. товарів. А також мала місце інтелектуалізація міжнародної торгівлі. В експорті промислово-розвинутих країн зросла питома вага високотехнологічної продукції (22% - США, Швейцарія; 15% - Німеччина, Франція).

Збільшилась міжнародна торгівля послугами. Її питома вага 21% в світовому експорті товарів та послуг. В 1998 році експорт послуг склав 1 трл. 400 млрд. доларів США (1970 рік – 80 млрд. доларів). В США на послуги припадає 40% експорту послуг, у Великобританії – 46%.

68% світової торгівлі припадає на промислово розвинуті країни, 32% - на країни, що розвиваються, 5% - на країни з перехідною економікою, 17% - НІК. З цих 68% на США припадає 12%, на Західну Європу – 40-42%

Транснаціоналізація МЕВ – це посилення інтеграційних процесів під впливом глобальних операцій ТНК (близько 50 тис. штук).

В 1998 році в світі нараховувалося 60 000 ТНК. Вони мали 508 тис. закордонних підприємств. Найбільшими корпораціями в світі у 1998 році були:

GeneralElectric – загальні активи становили 304 млрд. доларів, із них 97,4 млрд. доларів.

FordMotors – 275 млрд. доларів, закордонні активи 72,5 млрд. доларів.

RoyalDutchShell – сумарні активи 115 млрд. доларів, закордонні активи – 70 млрд.

Серед цієї сотні лише 2 належать країнам, що розвиваються: Daewoo та PetroleodeVenezuela.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 41

Бесплатная работа

Закрыть

Сущность классической и неоклассической теорий международной торговли в современных международных экономических отношениях

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22 и (050) 297–73–76
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.