Военное осадництво в волынском воеводстве 1921-1939 гг.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 43

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ДЕРЖАВНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПОЛІТИКИ ОСАДНИЦТВА НА ВОЛИНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 5

1.1. Політичні передумови 5

1.2. Юридичні та організаційні засади 7

1.3. Кризи поселенської акції 11

РОЗДІЛ 2. РОЛЬ ОСАДНИЦТВА У РОЗВИТКУ КРАЮ 17

2.1. Освоєння та розбудова господарств 17

2.2. Участь поселенців у політичному та громадському житті 20

2.3. Загострення національних протиріч 24

2.4. Життя осадників у мемуарних спогадах 28

ВИСНОВКИ 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35

ДОДАТКИ 37

ВСТУП

Актуальність дослідження. Після відновлення у 1918 р. Польської держави постало питання зміцнення польського державного апарату у новостворених воєводствах. Для цього польська влада почала здійснювати переселення польського населення на території, де домінувало українське населення. Актуальним залишається дослідження колонізації Західної України, оскільки важливо зрозуміти цей вплив на українське населення, політичну та економічну ситуацію.

Актуальність дослідження також зумовлюється тим, що радянські історики у своїх працях в основному висвітлювали негативні сторони як комасації, так і осадництва в цілому. Питанням осадництва та розвитком краю під час польської колонізації торкаються у своїх дослідженнях: Володимир Сергійчук [2], Лідія Гловацька та Анджей Чеслав Жак [15], Зоя Баран [7], Ігор Дерев’яний [10], Виздрик Віталій [9], Ярослав Присташ [14] - результати їх досліджень були використані в даній роботі. Проте, на сьогоднішній день питання осадництва на Волині ще потребує подальшого вивчення та наукових досліджень.

Недостатнє висвітлення взаємовідносин між Польщею та Україною у міжвоєнний період може привести до непорозумінь у майбутньому. Польща – країна з якою в нашої держави багатовікова історія, тому подібне не можна забувати. Це треба аналізувати та робити правильні висновки.

Метою даної роботи є дослідження політики польського осадництва у Волинському воєводстві міжвоєнного періоду, одним з основних завдань якої була парцеляція маєтків і передача землі польським військовим та цивільним колоністам.

Для реалізації поставленої мети, було виокремлено такі завдання:

Дослідити політичні передумови колонізації;

Визначити юридичні та організаційні засади;

Розглянути кризи поселенської акції;

Висвітлити освоєння та розбудову господарств;

Охарактеризувати участь поселенців у політичному та громадському житті.

Об’єктом дослідження виступає процес осадництва у Волинському воєводстві у міжвоєнний період як основна складова аграрної реформи Другої Речі Посполитої на українських теренах.

Предметом дослідження є політика осадництва на Волинських землях.

Хронологічні рамки охоплюють 1921 – 1939 рр. – перебування території Західної Волині у складі Другої Речі Посполитої.

Територіальні рамки охоплюють Західну Волинь, яка в адміністративному відношенні становила Волинське воєводство.

Методи дослідження. Методологічна основа роботи базується на використанні загальнонаукових методах історизму та об’єктивності в підході до явищ минулого, свідчень очевидців, огляду наукової літератури.

Наукова новизна: Наукова новизна одержаних результатів полягає у комплексному об’єктивному дослідженні акції осадництва у Волинському воєводстві. На проведених досліджень та свідчень очевидців зроблено аналіз передумов, причин та шляхів проведення цієї акції на українських теренах. Широке залучення свідчень очевидців дало можливість з’ясувати вплив осадників не лише на соціально-економічне, але й на громадянське життя.

Закрыть

Военное осадництво в волынском воеводстве 1921-1939 гг.

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.