Предпосылки и причины Реформации в Европе

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 49

Платная работа

Цена: 250.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Католицька церква в 14-15ст. і причини Реформації. Початок Реформації. 6

1.1. Протестантська церква, Лютеранська церква та Кальвінійська. 12

1.2. Радикальна реформація. Народна Реформація і секта анабаптистів. 17

1.3. Селянська війна в Німеччині 1524 – 1525рр. Мюнсерська комуна. 19

Розділ ІІ. Кальвін і кальвіністи. Реформація в Англії. 25

2.1. Реформація в Нідерландах. Іконоборський рух. Терор Альби. 29

2.2. Лідери реформації. 32

2.3. Контрреформація. Релігійні війни. Реакція католицької церкви.Суспільство Ісуса і єзуїти. 36

Висновок. 48

Список літератури. 49

Вступ

Актуальність. Реформація (латинське «перетворення») - загальноприйняте позначення суспільне – релігійного руху початку 16ст., що охопив майже всю Європу. Реформація ідейно підготувала ранні буржуазні революції, виховавши особливий тип людської особи, сформулювавши основи буржуазної моралі, релігії, філософії, ідеологію цивільного суспільства, заклавши початкові принципи взаємостосунків індивіда, групи і соціуму. Реформація стала духовною відповіддю на кризу, кинуту людському духу соціально-економічною і культурною ситуацією 16ст.

Хоча явище Реформації залишило величезний відбиток в світовій історії і носило глобальний, загальноєвропейський, характер, не багато сучасних людей цікавляться рухом Реформації в Європі, а деякі навіть не знають що це таке! Звичайно, 16 cт. і сучасність розділяє величезна прірва, але не дивлячись на неї, Реформація протягнула свої корені з глибини століть до кожного з нас. Вона багато в чому виховала основи діяльної, активної особистості, а також сьогоднішнє відношення до релігійної віри і праці.

Крім того релігія як і раніше займає значне місце в нашому житті, а разом з розвитком суспільства неминучими стають релігійні реформи, тому було б необачним забути досвід предків, придбаний такою дорогою ціною.

Історіографія Реформації.

Західна історіографія присвятила Реформації величезну літературу. Історією Реформації займаються багато суспільств по історії релігії і церкви, а також спеціальні суспільства по історії Реформації в Німеччині і США, на декількох мовах видається спеціальний журнал «Archiv fur Reformationsgeschichte». Найбільшу увагу західних дослідників привертає Реформація в Німеччині (точніше – дослідження теології М. Лютера), кальвінізм, християнський гуманізм (особливе Еразм Роттердамській). Спостерігається великий інтерес до народного перебігу реформації, зокрема до анабаптизму.

Але для західної історіографії до 20в. властиве те, що велика увага прямує на дослідження теологічних проблем. Інший напрям, особливо характерне для німецької протестантської історіографії і висхідне до Л.Ранке, пов'язує Реформацію з історією держави, в західно-німецькій історіографії 20 ст. найбільший представник – Г.Ріттер. Багато представників цього напряму саме Реформацію проголошують початком епохи нової історії.

Нарешті на початку 20 ст. в західній науці виник напрямок, який встановлює зв'язок між Реформацією і соціальними змінами епохи. Релігійно-соціологічна теорія М. Вебера про роль протестантської (перш за все кальвіністскої) етики у формуванні «духу капіталізму» викликала в науці інтенсивну полеміку. Зв'язок Реформації із загальним соціально-економічним розвитком епохи підкреслюється в роботах таких по суті різних дослідників, як німецький теолог Е.Трельч, французький історик А.Озе, англійський історик Р.Тоуні.

Історіографія марксиста в загальних оцінках Реформації відштовхується від характеристики, даної основоположниками марксизму, що побачили у всій сукупності соціальних рухів її перший акт європейської буржуазної революції. При цьому найбільш інтенсивно вивчається народна Реформація в Німеччині, частково Нідерландах, Польщі.

Сучасні дослідники все ж таки схильні розглядати Реформацію як релігійно-соціальний рух, а не як «невдалу буржуазну революцію».

Джерела.

Процес Реформації сьогодні вивчений достатньо добре, що обумовлене великою кількістю джерел і відомостей, які розкривають про той період.

До них відносяться безліч документів того часу, такі як Нантській едикт 1598г. або лист М. Лютера « До християнського дворянства німецької нації про виправлення християнства» 1520 р., «Індекс заборонених книг», виданий татом римським Павлом 3.

Численні праці лідерів Реформації (Ж.Кальвін - «Повчання в християнській вірі» і коментарі до Біблії, М.Лютер - тези, переклад Біблії на німецьку мову і літургійні тексти ) і католицьких теологів.

Крім того до нас дійшли літературні твори: Еразм Роттердамський «Похвала дурості», «Божественна комедія» великого Данте.

Також до числа письмових пам'ятників Реформації входять історичні хроніки, у тому числі католицької церкви.

Звичайно уявлення про той час були б не повними без матеріальних джерел з яких ми маємо уявлення про скромність протестантських церков і багатство католицьких.

Закрыть

Предпосылки и причины Реформации в Европе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22 и (050) 297–73–76
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.