Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 30

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План 

1. Вступ. 3

2. Основна частина. 5

Велика грецька колонізація та її наслідки. 5

2.1. Соціально-економічний та політичний розвиток Греції у VIII-VI ст. до н. е. 5

2.2. Грецька колонізація як явище. 6

2.3. Причини переселення греків у колонії 7

2.4. Основні напрями колонізації 9

2.5. Організація майбутніх поселень. 12

2.6. Життя в колонії 14

2.7. Мілет – одна з грецьких метрополій. 16

2.8. Грецькі колонії у Північному Причорномор’ї 17

2.9. Влаштування міст. 19

2.10. Боспорська держава. 20

2.11. Матеріальна і духовна культура колонії 21

2.12. Значення  Великої грецької колонізації 23

3. Висновки. 24

4. Додатки. 25

5. Література. 30

1. Вступ

Тема даної контрольної роботи з дисципліни „Історія Стародавньої Греції і Риму” – „Велика грецька колонізація”. У ній узагальнено і висвітлено матеріали про таке цікаве явище у давньогрецькій історії, як Велика колонізація VIII-VI ст. до н.е., тобто виселення греків із міст Егейського басейну в багато численні колонії, розміщені на узбережжях Середземного та Чорного морів.

Поставлено наступні завдання:

1. Вивчити і узагальнити наукові джерела з даної теми.

2. Розкрити соціально-економічний та політичний розвиток Греції у VIII-VI ст. до н.е.

3. Показати колонізацію, як суспільно-політичне явище.

4. Вияснити причини переселення греків у колонії.

5. Вказати основні напрями колонізації.

6. Вивчити питання організації майбутніх поселень.

7. Показати умови життя в колонії.

8. Прослідкувати життя метрополії та її колоній.

9. Дослідити організацію грецьких колоній у Північному Причорномор’ї.

10. Окреслити влаштування міста-колонії за прикладом метрополії.

11. Прослідкувати історію Боспорської держави.

12. Вивчити матеріальну і духовну культуру колоній.

13. Довести вплив грецької колонізації на історію та культуру народів України.

14. Узагальнити значення Великої колонізації для всього грецького світу.

Становлення і розвиток суспільно-політичних відносин, матеріальної та духовної культури античного світу цікавили багатьох мислителів та вчених. Цінні відомості з історії архаїчної Греції містяться в працях Геродота, Фукідіда, Арістотеля, Діодіра, Плутарха, Павсанія, в поемах Геосіда, трагедіях Есхіла, Софокла, Еврипіда і, особливо, у віршах ліричних поетів VII-VI ст. до н.е.

Питання історії Стародавньої Греції, зокрема, Великої колонізації, у багатьох своїх наукових працях досліджували талановиті історики Кузіщін В.І., Авдієв В.І., Струве В.В., Бокщанін А.Г., Крушкол Ю.С., Черкасова Є.А., Крип’якевич І.П., КринановськийО.П., Лісовий І.А.

Закрыть

Великая греческая колонизация

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.