Анализ процесса Реформации в Германии при Карле V в XVI в

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 30

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План 

Вступ. 3

Розділ І. Причини виникнення та поширення протестантського руху в Німеччині в ХVI ст. 5

1.1. Аналіз особливостей економічного розвитку в Німеччині як одного з основних складових виникнення протестантського руху. 5

1.2. Висвітлення наслідків соціально-політичних процесів в німецьких державах  8

1.3. Аналіз релігійно-культурної ситуації. Поширення ідей гуманізму. 9

Розділ ІІ. Поширення релігійної Реформації. Суть протестантської духовної доктрини. 12

2.1. Діяльність Мартіна Лютера, як основного ідеолога Реформації в Німеччині. 12

2.2. Аналіз релігійної  концепції протестантів. 18

Розділ ІІІ. Боротьба Карла V з протестантами та її наслідки. 21

3.1. Причини ідеологічного розколу Реформації. Хід і наслідки Селянської війни в Німеччині 1524-25рр. 21

3.2. Бюргерсько-дворянський етап реформації. Нове піднесення анабабтиського руху. 23

3.3. Аналіз наслідків шмалькальденської війни. Аугсбургський релігійний мир. 25

Висновок. 27

Додатки. 29

Список використаної літератури. 30

Вступ

Кардинальні зміни в релігійній сфері завжди мали надзвичайні наслідки для будь-якої країни світу в будь-який час. Ці процеси в жодному разі не проходили без потужних політичних і соціально-економічних потрясінь, ніколи не зникали безслідно для майбутнього історичного розвитку держави, а це, відповідно означає, що такі зміни релігійного курсу ніколи не виникали спонтанно,будучи наслідками складних політичних, економічних та культурних передумов.

Яскравим прикладом таких історичних подій є виникнення й поширення Реформації в Німеччині в XVІ ст., яку деякі історики називають не просто зміною релігійних доктрин католицизму, а й першою “релігійно-буржуазною” революцією. Виходячи з цього, аналіз та вивчення причин, ходу і наслідків Реформації в НімеччиніXVІ ст. є надзвичайно актуальним в наш час.

Діяльність та творчість М.Лютера достатньо широко досліджено в західній літературі. Основна частина цих досліджень присвячена богословському аналізу робіт Лютера (А.Мелер, И.Лортц, В.Хук, Д.Ньюман, Г.Денифле, К.Барт, Й.Мильнер, Д.Скот, А.Кокс, А.Вейс, К.Бухгсйм, П.Альтхауз, Г.Гризар, Ф.Хейлер, В.Хейт-мюллер, В.Херманн. К.Холл, Н.Седерблом, И.Готтшик, Л.Имельс. В.Келер, О.Шеель), історико-соціологичному (Ю.Кестлин, А.Ричль, А.Гарнак, Е.Дернберг, Х.Х.Пфланц, Ф.Бецольд, а також роботи німецьких марксистів Л.Штерна, Р.Мюллер-Штрейзанд. М.Штейнметца, К.Клейншмидта, Г.Шебитца) и культурологічному (Е.Трельч, И.Янсен), а також біографічним даним (И.Деллингер, П.Рейтер, Е.Еріксон, Х.Бемер, Х.Борнкам, Д.Оливье, О.Тулин, И.Рогге, Т.Стокум, В.Вальтер, Е.Керне, Х.Лилье) та літературознавчому й лінгвістичному аналізу його проповідей, тез, та перекладів (Е.Арндт, М.Бойл, Г.Вендельборн). Обширні праці з історії Реформації й діяльності М.Лютера написані А.Гейсером та Ф.Бецольдом. Девяносто п´ять тезисів Лютера аналізує Й.Лудольфі.

Метою роботи є висвітлення й аналіз процесу Реформації в Німеччині за часів правління Карла V в XVІ ст.

Відповідно ставимо завдання:

- Проаналізувати економічні, соціально-політичні та релігійно-культурні причини виникнення Реформації в Німеччині XVІ ст.;

- Висвітлити етапиреформаторської діяльності Мартіна Лютера як одного з основних ідеологів протестантизму;

- проаналізувати релігійну суть протестантських доктрин;

- показати хід та наслідки боротьби Карла V з протестантизмом

- зробити відповідні висновки.

У реалізації завдань використовували методи: історичного аналізу, зіставно-порівняльного аналізу, описовий метод, а також методичних прийомів: роботи зі словниками й довідковою літературою.

Закрыть

Анализ процесса Реформации в Германии при Карле V в XVI в

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.