Петровские реформы и их влияние на общество

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 30

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Західноєвропейський вплив на  перетворення в російському суспільстві. 6

1.1. Початок правління Петра І і стан Російської держави. 6

1.2. Закордонні подорожі і їх вплив на Петра І. 7

Розділ ІІ. Петровські перетворення в ході проведення реформ. 10

2.1 Перетворення в області військової справи і оборони країни. 10

2.2. Перетворення в області промисловості. 10

2.3. Перетворення в області торгівлі. 11

2.4. Перетворення в області податкового обкладення. 12

2.5. Перетворення в області  державного управління. 12

2.6. Перетворення соціального устрою. 14

Розділ ІІІ. „Загальне благо”. 19

3.1. Вплив петровських реформ на селянство. 19

3.2. Вплив петровських реформ на міщанство. 23

3.3. Вплив петровських реформ на дворянство. 24

3.4. Вплив петровських реформ на духівництво. 25

Висновки. 27

Використана література. 29

Вступ

Можна сказати, що в історії держави кожне століття ставить на перший план ту чи іншу сторону життя даної країни. Якщо погодитися з даним твердженням, то ХVІІІ століття в Росії було часом соціальних змін, котрі внесли значний вплив на економічне, політичне і культурне життя країни.

Ламання традиційних соціальних структур в імперії, почалося в ході Північної війни і петровських перетворень, які стосувалися головним чином способу життя „первого сословия”. Тобто, дворянства, яке народилось в першій половині ХVІІІ століття, отримували від царської влади маєтки за служіння цареві, мало право на землеволодіння. В ході петровських реформ з цим було покінчено. З петровських часів служба всіх чинів втратила колишній характер, він замінив колишній принцип родовитості (служба по походженню) на принцип особистої придатності до служби. Це дозволило різко посилити залежність дворянства від трону.

Реформи Петра І – це величезний конгломерат владних дій, які здійснювалися без чітко визначеної програми, котрі були обумовлені потребами тогочасної держави. Економічна (як і більшість інших) частина петровських перетворень продиктована з однієї сторони, тими процесами, які почали розвиватися в країні в другій половині ХVІІ століття, з іншої - невдачами Росії в перший період її війни з шведами, з третьої - прив’язаністю Петра до європейських ідей, порядкам та способу життя.

„Індустріалізація по-петровськи” почалася з реорганізації важкої промисловості і вилилася в визначені державою „потрібних” і „непотрібних” галузей промисловості, підданих було примушено до економічної діяльності, відбувалося регулювання торгівлі і виробництва, зокрема було введено державні монополії на виробництво ряду товарів і торгівлі ними. Царська держава, володіла основною масою фінансових і матеріальних ресурсів, правом необмеженого користування землею та її надрами, взяло на себе насильницьке регулювання всього, що було пов’язане з виробництвом і торгівлею.

За правління Петра І дбали про становлення власної промисловості, захищаючи її від безперспективної конкуренції з продукцією розвинутих європейських країн. По якості вироби російських мануфактур були гіршими ніж закордонні, тому Петро заборонив ввезення в країни тих іноземних товарів, виробництво яких було освоєно в Росії. Така політика меркантилізму стала в першій чверті ХVІІІ століття міцною зброєю в руках влади і надійним захистом вітчизняної промисловості.

Вказані тенденції в розвитку промисловості і торгівлі не свідчать про те, що економіка Росії знаходилась в стані застою. Мова йде лише про характер „російського чуда” на початку ХVІІІ століття і про ціну заплачену за нього. В цілому потенціал кріпосної системи був далеко не вичерпаним, що дозволило імперії зробити енергійний ривок, та наздогнати по основним показникам найбільш розвинуті країни Європи. В кінці правління Петра І в Росії нараховувалось біля 200 мануфактур, а на початку царювання тільки 15.

Велике фінансове значення для життя країни мала подушна ревізія населення 1718-1724 рр. вона розповсюдила кріпосне право на ті верстви селян, які ще лишалися вільними. Одиницею податкового стягнення став тепер не двір, а абстрактна душа.

Таким чином, реформи Петра І у виробництві і торгівлі призвели до створення міцної економічної бази і одночасно до тенденції існування капіталістичного розвитку країни., рухом по тому шляху, по якому давно йшли європейські народи. Що ж стосується сільського господарства, то тут і не пропонувалось нових рішень і підходів, правління Петра І йшло по традиційному шляху посилення кріпосництва і, відповідно, експлуатації основної маси селян.

Актуальність теми: Розвиток історичних події Росії часів правління Петра І є і завжди буде актуальним. Тому, що саме під час його правління Російська імперія зміцнилась до такої міри, що з нею почали рахуватися наймогутніші країни Західної Європи.

Мета дослідження: дослідити основні напрямки в проведенні реформ Петра Великого. Дослідити вплив реформ на розвиток суспільства та економіки Російської імперії.

Завдання роботи:

- розкрити суть та основні напрямки реформ проведених Петром І;

- оцінити значення та наслідки реформ;

- оцінити вплив реформ на міжнародний економічний розвиток Російської імперії.

Закрыть

Петровские реформы и их влияние на общество

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.