Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 26

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. - 3 -

Розділ І. Історія розвитку категорії числа англійської мови. - 4 -

1.1.Ранньоанглійський період. - 4 -

1.2. Середньоанглійський період. - 11 -

Розділ ІІ. Категорія числа. - 16 -

2.1. Категорія числа як граматична категорія. - 16 -

2.2. Слова, що утворюють множину шляхом додавання –s(es) - 18 -

2.3. Слова, що утворюють множину іншими способами. - 19 -

2.4. Pluralia та  singularia tantum.. - 22 -

Висновки. - 25 -

Бібліографія. - 27 -

Вступ

Актуальність теми полягає в тому, що категорія числа у сучасній англійській мові має специфічні особливості, зумовлені як історичним розвитком мови, так і суспільно-культурним розвитком носіїв мови. Крім того категорія числа англійської мови не вивчена досить докладно, і переважна більшість робіт присвячена якомусь одному аспекту, наприклад, форми множини, семантичний зміст категорії числа.

Категорія числа англійської мови досліджувалася багатьма вченими, зокрема Смирніцький А.І. (Смирницкий А.И. Морфология английского языка. М.,1959), Корнєєва О.А. та Кобріна Н.А. (Корнеева Е.А., Кобрина Н.А. Пособие по морфологии английского языка. М., 1974) у своїх працях звернули увагу на семантичний та лексичний зміст однини та множини іменників, загостривши увагу на окремих словах чи групах слів, що становлять певний інтерес з точки зору семантики та морфології.

Крім того значна увага приділялася вивченню розвитку частин мови в історичному плані і в порівнянні з іншими мовами. К.Бруннер, Ю.Костюченко глибоко досліджували розвиток англійської мови з найдавніших часів до сучасності (К.Бруннер. История английского языка (І, ІІ ч.). М.,1976; Ю.Костюченко. Історія англійської мови. К.,1963.)

Вивчення граматики англійської мови, і категорії числа зокрема дає змогу виявити процеси, які впливали на мовну систему в минулому і впливають на неї у наш час. Дослідження мовної структури взагалі і окремих її аспектів допомагає вивчити мову як систему.

Мета нашої роботи дослідити основні особливості категорії числа англійської мови на різних етапах її розвитку та дати характеристику категорії числа у сучасній англійській мові. Ми намагатимемося виявити основні закономірності у формуванні та морфологічній структурі форм однини і множини.

Закрыть

Категория числа в английском языке

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.