Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 31

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН 

Вступ. 3

Основна частина. історико-соціальні та мовні аспекти англійських топонімічних назв. 6

Розділ 1. Топоніміка як система та семантична структура топонімів. 6

1.1. Топоніміка як система. 6

1.2. Топоніми та їх семантична структура. 14

Розділ 2. Функціонування топонімів в системі мови. 17

2.1. Сучасна топонімічна карта Великобританії. 17

2.2. Семантика простих топонімів. 22

Висновки. 29

Список використаної літератури. 31

Вступ

3 новою хвилею вивчення іноземних мов пожвавився інтерес до зарубіжних країн. Люди, які займаються мовою, хочуть знати більше про країну, мову якої вони вивчають. Коли ми знайомимось з країною, перше, що ми бачимо, не бачивши самої країни, це карта i топоніми на ній. Саме вони несуть величезну кількість інформації про дану країну. Тому темою даного дослідження є англійська топоніміка як джерело лінгвокраїнознавчої інформації.

Об'єктом дослідження є сучасна топонімічна карта Великобританії.

Предметом дослідження є принципи утворення топонімів на різних територіях Великобританії в різні періоди історичного розвитку цієї країни.

Метою дослідження є дослідити топоніми, як частини лексики, визначити ареальну своєрідність, яка властива різним географічним регіонам Великобританії.

Мета дослідження зумовила визначення конкретних завдань:

1.Дослідити та узагальнити погляди мовознавців на топоніміку як систему та на семантичну структуру топонімів.

2.Виявити головні проблеми та суперечності в розвитку топоніміки Англії.

3.Проаналізувати англійську топоніміку з часів її утворення i до сьогодення.

4.Оцінитистан та особливості англійської топоніміки на сучасному етапі.

5.Виявити особливості впливу на топоніміку Англії кельтської, давньоскандинавської, латинської, французької мов.

В курсовій роботі застосовано такі методи дослідження: порівняльно-історичний аналіз, що дозволяє виявити тенденції в еволюції питання, що розглядається, i визначити закономірності обумовлені етапами його розвитку; класифікація, систематизація; аналіз результатів вирішення проблеми, що досліджується.

Актуальність проблеми та ступінь її дослідження в літературних джерелах.

Матеріалів, які б описували процеси утворення топонімів в Великобританії недостатньо, інформація про них лише де-не-де проходить кількома абзацами у підручниках та журналах i є лише кілька тематичних робіт. Виходячи з факту недостатньої розробленості проблеми лінгвокраїнознавчого аналізу топонімічних назв Великобританії, обмаллю інформації та глобальності i важливості вивчення проблеми ця тема є дуже актуальною у наш час і продовжує вивчатися багатьма вченими.

Цікавими в цьому відношенні є роботи В. Д. Бєлєнької "Топоніми у складі лексичної системи мови", Ю. I. Карпенко "Топонімічні варіанти" та О. В. Ніконова "Основи топоніміки".

Що стосується досліджень саме в галузі топоніміки Великобританії, то тут ми можемо навести в основному зарубіжних мовознавців i топонімістів. Це англійські вчені Е. Екволл, Д. Фішман та інші.

При аналізі походження топонімічних назв, ми звертаємось до матеріалів інших наук - історії, культурології, етнографії, географії, а також до досліджень топонімічних систем інших країн. Значний інтерес для нас представляють i такі праці як "Давньоскандинавські топоелементи в складі геонімів узбережжя Британії Ю. А. Завгороднева, "Функціонування топонімів в художній літературі" К. М. Ipicxaновoї тощо.

Важливе значення для розуміння проблеми дослідження мало вивчення наукових праць відомих російських, українських та англійських вчених з питань мовознавства взагалі i топоніміки Великобританії, зокрема (Бєлєнькая В. Д., Карпенко Ю. О., Никонов В.А., Реформатский А.А.).

Дане дослідження може бути використане для написання конспектів занять, підготовки до семінару, подальшої роботи над темою.

Закрыть

Историко-социальные и языковые аспекты английских топонимических названий

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.