План

1. Характеристика основних функцій АРМ у СЕП

2. Основні типи автоматизованих систем

3. Проведення маркетингових досліджень з використанням анкет

4. Склад функціональних підсистем автоматизованої-інформаційної системи „Податки”

Склад функціональних підсистем автоматизованої-інформаційної системи „Податки”

Система інформаційного забезпечення АІС з обліку платників податків призначена для створення єдиного інформаційного фонду про суб'єкти обліку на базі вдосконаленої системи документообігу.

Створення єдиного інформаційного фонду забезпечує систематизацію і уніфікацію показників, дозволяє встановити термінологічну єдність, однозначність опису і зв’язок між показниками під час їх автоматизованої обробки.

Рис. 1. Структура інформаційного забезпечення АІС.

До складу системи інформаційного забезпечення повинні входити методичні та інструктивні документи, єдина система класифікації та кодування інформації, інформаційна база. На рис. 1 представлена загальна структура інформаційного забезпечення АІС.

Методичні та інструктивні документи, це - правові і нормативно-довідкові документи (закони, укази, постанови органів державної влади, управління ДПС) і організаційно-методичні документи (накази, директиви, інструкції, методики, рішення колегій ДПС тощо), що стосуються процесів створення і експлуатації АІС, розв'язку питань, які вона повинна вирішувати.

Для організації доступу до інформації в умовах автоматизованої обробки потрібні попередня класифікації і кодування інформації.

Класифікація, це - система розподілу об'єктів (предметів, явищ, процесів, понять) по класам у відповідності до визначеної ознаки. Вона є передумовою раціональної організації інформаційної бази і моделювання інформаційних процесів.

Кодування - процес присвоєння умовного позначення різним позиціям номенклатури. У процесі кодування створюються класифікатори: систематизовані зібрання однорідних найменувань і їх кодових позначень.

Держстандартом України допускається використання наступних класифікаторів:

-загальнодержавних (державних);

-міжгалузевих і галузевих;

-класифікаторів підприємств (локальних).

Для функціонування АІС з обліку платників використовують державні та галузеві класифікатори і нормативно-довідкові дані, що функціонують в системі Державного комітету статистики, Міністерства фінансів, НБУ, Державної податкової служби України та інших державних організаціях, від яких ДПА України отримує довідкові дані. Ось де яки з них:

-Єдиний державний реєстр підприємств, організацій України;

-Загальний класифікатор галузей народного господарства;

-Класифікатор організаційно-правових форм господарювання;

-Система позначень автономій, територій, областей;

-Система позначень органів державного управління;

-Класифікатор банківських установ;

-Класифікатор видів платників податків;

-Українська бюджетна класифікація;

-Український класифікатор видів економічної діяльності;

-Український класифікатор управлінських документів;

-Український класифікатор форм власності;

-Українська стандартна галузева класифікація.

Довідники та класифікатори, що потрібні для створення і функціонування програмного забезпечення АІС для обліку платників податків, зв'язку з іншими АІС ДПС описані у таблиці 1.

Таблиця 1.

№ п/п Назва класифікатора або довідника Власник класифікатора або довідника
Довідкові дані адміністративно-територіального поділу України
1 Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою Держкомстат України
2 Класифікатор районів міст України (для міст з районним поділом) Головне управління АІС “Податки” юридичних осіб
3 Довідник кодів областей України Головне управління АІС “Податки” юридичних осіб
4 Довідник кодів районів України (із включанням районів міст та населених пунктів обласного підпорядкування) Головне управління АІС “Податки” юридичних осіб
5 Довідник типів ДПА Головне управління АІС “Податки” юридичних осіб
6 Довідник типів населених пунктів України
7 Довідник регіональних ДПА Головне управління АІС “Податки” юридичних осіб
Довідники, що характеризують економічну діяльність підприємства
8 Система позначень органів державного управління (СПОДУ) Держкомстат України
9 Класифікатор видів економічної діяльності Держкомстат України
10 Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Держкомстат України
11 Класифікатор організаційно-правових форм господарювання Держкомстат України
12 Довідник видів посадових осіб Головне управління АІС “Податки” юридичних осіб
13 Класифікатор галузей економіки і видів економічної діяльності Держкомстат України
14 Довідник кодів органів державної реєстрації Головне управління АІС “Податки” юридичних осіб
15 Класифікатор форм власності Держкомстат України
16 Довідник ліцензіарів Ліцензійна палата України
17 Довідник причин зняття з обліку Головне управління АІС “Податки” юридичних осіб
18 Довідник ознаки неприбуткових установ (організацій) Головне управління АІС “Податки” юридичних осіб
19 Довідник кодів неприбутковості підприємств та організацій Головне управління АІС “Податки” юридичних осіб
20 Довідник форм фінансування Головне управління АІС “Податки” юридичних осіб
21 Довідник зміни стану платника Головне управління АІС “Податки” юридичних осіб
22 Довідник видів реєстрів Головне управління АІС “Податки” юридичних осіб
Довідники, що характеризують банківську діяльність підприємств
23 Список банківських установ України Національний банк України
24 Види банківських рахунків Національний банк України
Галузеві довідники ДПА України
25 Довідник “Назва вулиці” Головне управління Держаного реєстру фізичних осіб
26 Довідник “Ознака вулиці” Головне управління Держаного реєстру фізичних осіб
27 Довідник “Прізвище” Головне управління Держаного реєстру фізичних осіб
28 Довідник “Ім’я” Головне управління Держаного реєстру фізичних осіб
29 Довідник “По батькові” Головне управління Держаного реєстру фізичних осіб
Довідники та класифікатори Держмитслужби України
30 Довідник одиниць виміру Держмитслужба України
31 Довідник кодів митниць Держмитслужба України
32 Довідник кодів преференцій Держмитслужба України
Довідники для законодавчих актів
33 Довідник видів бюджетів Міністерство фінансів
34 Довідник пільг наданих чинним законодавством юридичним особам по сплаті податків, зборів та інших обов’язкових платежів Управління оперативної звітності і статистики
35 Довідник порушень податкового законодавства Головне управління апеляцій
36 Довідник порушень законодавчих актів, за якими застосовуються фінансові санкції і адміністративні штрафи Головне управління апеляцій
Довідники для загального користування
37 Класифікатор держав світу Головне управління АІС “Податки” юридичних осіб
38 Довідник типів об’єктів Головне управління АІС “Податки” юридичних осіб
39 Довідник АРМ Головне управління АІС “Податки” юридичних осіб
40 Довідник типів рад народних депутатів Головне управління АІС “Податки” юридичних осіб
41 Довідник рад народних депутатів Головне управління АІС “Податки” юридичних осіб
42 Довідник форм звітності Головне управління АІС “Податки” юридичних осіб
Довідники для проведення перевірок
43 Довідник типів перевірок ГУ організації
Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 20

Бесплатная работа

Закрыть

Автоматизированные системы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.