Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 98

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. КУЛЬТУРА  УСНОГО МОВЛЕННЯ  У  СИСТЕМІ ФАХОВОЇ  ПІДГОТОВКИ  ТЕЛЕЖУРНАЛІСТА 8

1.1.Усне мовлення як об’єкт наукового вивчення 8

1.2. Специфіка мовлення сучасного тележурналіста 13

РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМИ НОРМУВАННЯ  СУЧАСНОГО СПОРТИВНОГО   ТЕЛЕДИСКУРСУ 18

2.1. Типові порушення орфоепічних та акцентуаційних норм 19

2.2. Помилки у слововживанні 32

2.2.1. Вживання просторічних, розмовних і жаргонних слів 33

2.2.2. Русизми у мовленні футбольних телекоментаторів 37

2.3.  Неточність мовлення спортивних телеведучих 42

2.4.  Порушення логічності висловлювання 48

РОЗДІЛ 3. ДОМІНАНТИ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ТЕЛЕЖУРНАЛІСТА

3.1. Образні номінації як вияв індивідуального стилю тележурналіста 55

3.2. Сучасні спортивні телепрограми та їх ведучі в оцінці глядачів (за результатами соціодослідження) 59

3.2.1. Загальні відомості про спортивні телепрограми та культуру мовлення телеведучих 62

3.2.2. Комунікативні стратегії телеведучих 66

3.2.3. Роль невербальних засобів спілкування у телевізійній комунікації 68

ВИСНОВКИ 73

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 82

СЛОВНИКИ ТА ЇХНІ УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ 88

СПИСОК  УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ПРІЗВИЩ ТЕЛЕВЕДУЧИХ 90

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТЕЛЕКАНАЛІВ І ТЕЛЕПРОГРАМ 91

ДОДАТОК 1. Карта спостереження за усним мовленням тележурналіста 92

ДОДАТОК 2. Анкета соціодослідження “Сучасні спортивні телепрограми та їх ведучі в оцінці глядачів” 93

ДОДАТОК 3. Результати анкетування респонденів 96

Закрыть

Культура речи в телепрограммах на спортивную тематику

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.