Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 41

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АВТОРСЬКОЇ ТЕЛЕПРОГРАМИ 6

1.1. Сутність та еволюція авторської телепрограми 6

1.2. Авторський задум як основа створення телевізійної програми 11

РОЗДІЛ 2. АВТОРСЬКІ ТЕЛЕПРОГРАМИ ЯК НАПРЯМОК ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА 18

2.1. Авторські програми в контексті комерційного телебачення 18

2.2. Принцип персоніфікації як ключова складова поняття «авторське телебачення»: образ телевізійного ведучого 25

РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОЖАНРОВИХ АВТОРСЬКИХ ПРОГРАМ НА УКРАЇНСЬКОМУ ТБ 30

3.1. Глядацька соціологія авторських програм 30

3.2. Специфіка авторської арограми «Позаочі» з Юлією Литвиненко на каналі «Інтер» 33

ВИСНОВКИ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41

ВСТУП

У розвиток телебачення вкладено багато зусиль самих талановитих і розумних людей епохи. За якихось сто років ця сфера стала невід’ємною частиною кожної людини. Саме завдяки телебаченню сьогодні стала більш доступною будь-яка інформація. В телебаченні відображені всі галузі життя людини і всі події, які відбуваються навкруги. Так, сьогодні телебачення – це глобальна сфера, яка включає в себе тисячі каналів, завдяки яким глядачі можуть бути присутніми при розгортанні тих чи інших подій у будь-якому місці земної кулі.

Ні для кого не таємниця, що масова культура проникла в усі сфери життя, ставши своєрідною нормою для мільйонів людей, які опікуються нею щоденно, в першу чергу завдяки телевізійному екрану. Видатний іспанський філософ Х. Ортега-і-Гассет, французький соціолог Лебон та їх послідовники розглядали засоби масової комунікації як інструменти, що забезпечували маніпулювання натовпом, як один з елементів масового суспільства. XX ст.– час розквіту телебачення та масової культури. Ці феномени народилися в різних сферах, технічній і духовній, але незважаючи на це, вони об’єдналися, щоб, ставши одним цілим, перетворитися на самий сильний засіб впливу на думки та почуття великої кількості людей. Співіснують вони, бо їх об’єднують такі фактори, як масовість, видовищність та загальнодоступність.

Телебачення, само по собі, в силу своєї природи, наділене цими якостями, і саме тому масова культура використовує його зі своєю метою.
телевізійний ефір залишається найбільшим чинником впливу на свідомість масової аудиторії. Окремі напрямки сучасного українського телепростору, зокрема авторське телебачення, зазнають суттєвих змін, пов’язаних зі зміною загального культурно-історичного, політичного, геополітичного, психологічного та соціального контексту.

Авторська програма як маркер багатьох телеканалів тривалий час залишається поширеним явищем у телеефірі, проте самі поняття «авторська програма», «авторське телебачення» не мають усталених, чітких визначень, окреслених меж і форм, а динаміка їхньої трансформації поки що не знайшла системного відображення у дослідженнях вітчизняних учених.

Комунікативні особливості телебачення, які в повній мірі виявляються в авторських програмах, у своїх роботах досліджували авторитетні західноєвропейські вчені Ж.Бодрійяр, У.Еко, представники російської наукової думки Р.Борецький, Я. Засурський, С. Муратов та інші. Окремі аспекти розвитку українського телевізійного простору стали предметом дослідження українських учених В. Здоровеги, В. Різуна, В. Владимирова, І.О. Зоца, В.Т. Горбачука, В.І. Романька. Разом з цим практично не ставилось завдання вивчення передумов виникнення та еволюції авторського телебачення, його досвіду на українському грунті. Отже, усвідомлення потенціалу цього напрямку вітчизняного телебачення, його проблем і перспектив дасть можливість українській журналістиці подолати негативний вплив масової культури, створити умови для успішного розвитку власної телевізійної індустрії.

Мета роботи – окреслити особливості «авторського телебачення» в українському інформаційному просторі, визначити межі цього комунікативного феномена, його складові, характеристики, динаміку розвитку.

Поставлена метапередбачає розв’язання таких завдань:

- дослідити сутність та еволюцію поняття «авторське телебачення» в умовах становлення телебачення як засобу комунікації;

- розкрити особливості авторського задуму як основи створення телевізійної програми;

- охарактеризувати авторські програми в контексті комерційного телебачення;

- визначити принцип персоніфікації як ключову складову поняття «авторське телебачення»;

- виокремити жанрові особливості поширених авторських програм.

Об’єктом дослідження є сучасне українське авторське телебачення як особливий вид телемовлення.

Предметом дослідження – жанрові особливості популярних телевізійних програм загальнонаціональних телеканалів України, які в ефірі позначаються як авторські.

Методи дослідження. Системний підхід наукового пошуку дав змогу комплексно розглянути феномен авторського телебачення, дослідити його залежність від історичних подій, осмислити потенціал розвитку з огляду на природу телебачення. Поєднання ретроспективного, ситуативного і перспективного підходів дало можливість простежити історично та національно обумовлені тенденції розвитку телебачення в Україні, виокремити особливості їхнього громадсько-політичного, економічного, культурного розвитку, вивчити проблемно-тематичну та творчу специфіку національної системи ЗМІ, що найбільш повно проявила себе у процесі становлення національного авторського телебачення.

Описовий метод у поєднанні з аналітичним дозволив схарактеризувати явище авторського телебачення, визначити його особливості у вітчизняному телевізійному дискурсі, виокремити першоджерела, передумови, проблеми та перспективи цього телевізійного напрямку в Україні.

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку, списку використаної літератури.

Закрыть

Авторская телепрограмма и зрительская социология - время и место в эфире, рейтинги

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.