Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 39

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АВСТРАЛІЇ 5

1.1. Основні відомості про державу-материк. 5

1.2. Особливості природних умов  континенту. 7

1.3. Сторінки історії Австраії: від відкриття материка і до об’єднання в Австралійський Союз. 11

РОЗДІЛ ІІ. ПОЛІТИКО-СОЦІАЛЬНИЙ УСТРІЙ АВСТАЛІЇ 16

2.1. Державний устрій і політична система. 16

2.2. Особливості правової системи Австралії 20

2.3. Населення та великі міста континенту. 22

2.4. Загальна характеристика економіки. 26

РОЗДІЛ ІІІ. АВСТРАЛІЯ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН.. 32

3.1. Зовнішня політика Австралії 32

3.2. Співробітництво Австралії з Україною.. 34

ВИСНОВКИ.. 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ.. 39

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Актуальність дослідження теми полягає у тому, що більшість дослідників переважно приділяють увагу економічно розвинутим європейським країнам, які задають тон у економічному розвитку світу. І хоча Австралія - країна, яка попри свої успіхи в зовнішньоекономічних показниках та соціальній політиці, все ж для багатьох залишається загадковим «п’ятим континентом». Австралійському Союзу, як жодній з інших процвітаючих країн світу, притаманне поєднання добробуту з незайманою природою і безмежними просторами. Австралія становить великий інтерес як для міжнародних інвесторів, так і для туристів, попри свою порівняно невелику історію, завдяки своїй мультикультурності, стабільній політичній та економічній системі. Австралія представляє також інтерес як федеративна держава, член Британської Співдружності, колишня колонія Великобританії, зазнала значного впливу системи загального права. Крім того, варто звернути увагу на успіхи Австралії у економічній сфері. Сьогодні ця країна володіє другим за величиною фінансовим ринком в Азії і є взірцем для багатьох сусідніх азіатських ринків.

Метою даної курсової роботи є вивчення основних країнознавчих характеристик Австралії, головним чином її політико-правову організацію як держави, місце на міжнародній арені.

У зв'язку з цим завдання, переслідувані курсовою роботою, наступні:

- Відобразити географічне положення, природні умови і ресурси (з описом рельєфу, кліматичних особливостей, водних ресурсів);

- Дослідити унікальність флори і фауни Австралії

- Вивчити історію розвитку країни і населення;

- Розглянути загальну характеристику господарства

- Дати характеристику політичній та правовій системі Австралії;

- Вивчити своєрідність країни, виявити її місце у світовій та регіональній політиці та економіці;

Для реалізації цих завдань використовувалися такі методи наукового дослідження, як:

- Теоретико-описовий;

- Метод синтезу і аналізу;

- Соціологічний;

- Статистичний;

- Історико-хронологічний

У роботі використані дослідження вчених та дослідників з різних наукових галузей, такі як природничі, правничі, економічні науки, міжнародні відносини; а також статистичні дані міжнародних організацій.

Структурно робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку та списку використаних джерел. 

Закрыть

Общественно-географическая характеристика Австралии

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.