Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 37

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ 4

1.1. Загальні відомості про регіон Центральна Європа 4

1.2. Характеристика сільського господарства регіону 7

РОЗДІЛ 2. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ 12

2.1. Республіка Польща 12

2.2. Чеська Республіка 14

2.3. Угорська Республіка 16

2.4. Республіка Словенія 18

2.5. Республіка Болгарія 20

2.6. Країни Балтії 22

2.7. Країни пострадянського простору 24

РОЗДІЛ 3. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС І АГРАРНІ ВІДНОСИНИ 34

ВИСНОВКИ 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38

ВСТУП

Сільське господарство є особливою галуззю економіки. Воно пов'язане з забезпеченням населення продуктами харчування, а промисловості — сировиною. Специфікою сільського господарства є те, що головним засобом виробництва виступає земля, а предметом праці — живі організми (худо­ба, птиця, рослини та ін.). Природно-кліматичні умови дуже часто зумов­люють сезонність виробництва. Усе це впливає на асортимент і обсяг виро­щуваної продукції.

За основними видами сільськогосподарської продукціїбільшість країн повністю забезпечує свої потреби і зацікавлені в її збуті на зовнішніх ринках. Галузь є однією з найважливіших, представлена практично у всіх країнах.Головні галузі сільського господарства зарубіжної Європи - рослинництво і тваринництво.

За останні десятиріччя суттєво змінилася структура сільськогосподарського виробництва, у першу чергу змінився попит на основні продукти хар­чування. Якщо в розвинених країнах відбувається вирівнювання струк­тури і обсягу споживання продовольства, то у країнах, що розвиваються, попит на продукти харчування не зменшується.

У розвинених країнах Європи зріс попит на висококалорійні продукти легкого засвоєння — м'ясо, молоко, яйця, цукор, фрукти, тоді як попит на борошно і продукти з нього змен­шився. У центральній Європі показник споживання зерна на одного жителя за останні 50 років знизився на одну третю, а картоплі — більше ніж удвічі.

Тваринництво — галузь сільського господарства, що займається роз­веденням і вирощуванням сільськогосподарських тварин для виробництва тваринницької продукції. Воно сягає доісторичних часів.У багатьох країнах тваринництво займає провідне місце у сільського­сподарському виробництві. Так, у розвинених країнах поширене інтенсив­не молочно-м'ясне тваринництво з високим використанням концентрова­них кормів.Провідною галуззю продуктивного тваринництва є скотарство.

Закрыть

Общественно-географическая характеристика сельского хозяйства стран Центральной Европы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.