План

1. Закарпатська низовинна область

2. Ландшафтні особливості Придніпровської височини

3. Ландшафтні особливості Придніпровської низовини.

4. Ландшафтні особливості Приазовської височини.

5. Ландшафтні особливості рівнинного Криму.

6. Генеральна схема планування території України: зміст та призначення

1. Закарпатська низовинна область

Вона займає найбільш густо заселену частину Закарпатської об­ласті. Тут розташовані міста Ужгород, Мукачеве, Хуст, Берегове, Виноградів та ін. Формування низинної рівнини пов'язане з тенденцією до опускання протягом антропогену з акумуляцією алюві­альних пісків та галечників. Панівні абсолютні висоти — 100— 120 м. Тільки в районі Берегівського вулканічного горбогір'я висоти сягають 360 м.

Ландшафти Закарпатської низовини зазнали найбільших ант­ропогенних змін серед фізико-географічних областей Українських Карпат. Лісистість тут досягає 10—15 %, а розораність становить понад 50, пасовиська і вигони займають 16, сіножаті — близько 10, городи і сади — 3,5 %. Клімат області теплий і вологий. Середня температура липня понад +20 °С, а січня —З °С. Сума активних температур становить 2900—3100 °С, а тривалість вегетаційного періоду досягає 234 днів. Середня річна кількість опадів дорівнює 620—700 м.

Переважають ландшафти низькотерасових слабодренованих рівнин з дерновими опідзоленими глейовими, лучно-болотними і болотно-торф'янистими ґрунтами, які потребують комплексної ме­ліорації — осушення, внесення мінеральних і органічних добрив. Тут вирощують пшеницю, кукурудзу, соняшник, тютюн, виноград, садові культури, інтенсивно розвивається м'ясо-молочне тваринни­цтво. Область має густу мережу автомобільних і залізничних шляхів сполучення, у тому числі з зарубіжними країнами.

На річках Закарпаття 3—8 разів на рік бувають паводки різної висоти. У періоди середньої водності, які зумовлюються глобаль­ною атмосферною циркуляцією, паводки стають катастрофічними. Новий період високої водності в Карпатах почався у 1992—1993 рр. Тому протягом 1993—1998 рр. спостерігалися високі паводки на річках України і Центральної Європи. У листопаді 1998 р. у ба­сейні р. Тиса у Закарпатській області відбувся катастрофічний руй­нівний паводок, спричинений гідрометеорологічними, гідрогеологічними умовами та характером господарської діяльності. На тлі підви­щеної водності в 1998 р. на Закарпатті йшли інтенсивні зливові дощі, на метеостанціях відмічалося до 20 % і більше місячної нор­ми опадів. Дощовий паводок підсилювався зливами на всій тери­торії, неодмінно високою зволоженістю ґрунту і високим рівнем ґрунтових вод, що сприяло швидкому переходові всієї маси опадів у поверхневий стік і добіганню схилового стоку до русел гірських річок, формуванню особливо високих піків паводків, наслідком чого стали вихід води заплави, затоплення великих територій, руйнуван­ня мостів, доріг, будівель та ін. Катастрофічний паводок супроводжу­вався проявою водо-кам'яних селевих потоків та зсувних процесів. Руйнівна дія паводку особливо виявилася в долинах річок, на схи­лах, де не було дотримано вимог до забудови, прокладання доріг, не було захисних споруд, не проводилося водоохоронних заходів, виру­бувалися ліси.

Паводки, селеві й сніголавинні процеси, розмиви берегів, зсуви в ландшафтних умовах Українських Карпат виявлятимуться постій­но з різною інтенсивністю. Тому необхідні регулярний моніторинг природних процесів і надзвичайних ситуацій, реалізація комплекс­ної програми їх дослідження, розробка і впровадження системи за­ходів запобігання руйнівній дії на р. Тиса та її притоках — Тересві, Тереблі, Боржаві, Латориці, Упсі та ін., спільне розроблення Украї­ною, Угорщиною, Словаччиною, Чехією, Польщею, Румунією єдиної програми раціонального використання й охорони природних ресурсів у басейні р. Тиса.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 15

Бесплатная работа

Закрыть

География 14

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.