План

1. Поняття про географічні інформаційні системи (ГІС)

2. Природоохоронні проблеми України та сучасності.

3. Поняття антропогенних і урбанізованих ландшафтів

4. Схеми фізико-географічного районування України.

5. Ландшафтні особливості Волинського Полісся.

1. Поняття про географічні інформаційні системи (ГІС)

Геоінформаційна система— сучасна комп'ютерна технологія, що дозволяє поєднати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо). Також, під геоінформаційною системою розуміють систему управління просторовими даними та асоційованими з ними атрибутами. Конкретніше, це комп'ютерна система, що забезпечує можливість використання, збереження, редагування, аналізу та відображення географічних даних.

Геоінформаційні технології, ГІС-технології — технологічна основа створення географічних інформаційних систем, що дозволяють реалізувати їхні функціональні можливості.

Інформаційно-обчислювальна система, призначена для фіксації, збереження, модифікації, керування, аналізу і відображення усіх форм географічної інформації. ГІС використовується багатьма дослідниками в галузі вивчення проблем навколишнього середовища, для визначення різних показників на географічній сітці.

Розширити функціональні можливості та область застосування ГІС можна шляхом розробки геоінформаційно-енергетичної системи із можливістю її застосування у широкому спектрі галузей народного господарства, таких як медична, науково-освітня, правоохоронна, комунальна, транспортна та ін.

Для цього в поняття ГІС окрім інформаційної складової включається ще і енергетична, за рахунок чого відбувається інтеграція інформаційного та енергетичного простору в єдиній автоматизованій геоінформаційно-енергетичній системі (АГІЕС), що дозволяє отримати ряд переваг у використанні такої системи перед відокремленими варіантами, а саме:

- швидкісний, якісний та стабільний обмін великими об’ємами даних на значні відстані без ретрансляції;

- широка розповсюдженість та загальнодоступність мережі;

- сумісність з іншими мережами та системами;

- автономність в інформаційно-енергетичному аспекті.

Тобто, склалась така ситуація, коли кількісний відокремлений розвиток інформаційної та енергетичної мереж призводить до їх об’єднання, що виводить розвиток цих систем та людства в цілому на якісно новий рівень. Така система має формуватись на поєднанні енергетичних та інформаційних процесів у природі і створюватиме геоінформаційно-енергетичну систему (ГІЕС).

Автоматизована геоінформаційно-енергетична система (АГІЕС) (automated geoinformation-energy system ) – це автоматизована інформаційна система, що забезпечує збирання, зберігання, обробку, доступ, відображення та розповсюдження просторово-координованих даних та забезпечення електроенергією необхідних складових системи, а також функціонально підтримується програмним, апаратним, інформаційним, нормативно-правовим, кадровим і організаційним забезпеченням.

При цьому, інформація у системі пріоритетно передається у оптичному вигляді, так як ми застосовуємо саме волоконно-оптичні лінії передачі, причому інформація – це відомості про світ навколо нас та процеси, що протікають в ньому та сприймаються людиною або спеціальними пристроями.

Слід також відзначити різницю між автоматизованою системою та автоматичною, яка полягає у тому, що автоматизована система передбачає присутність людини в системі для забезпечення її функціонування, автоматична система – це сукупність технічних засобів, які забезпечують повне розв’язання поставленої задачі за відсутності людини.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 15

Бесплатная работа

Закрыть

География 11

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.