План

1. Методи та підходи ландшафтної екології.

2. Природні ландшафтно-екологічні фактори.

3. Природоохоронно-ландшафтознавчі дослідження.

1. Методи та підходи ландшафтної екології.

Ландшафтна екологія – наука про комплексні взаємовідношення в екосистемах з географічних (ландшафтних) і екологічних точок зору. Вона ставить перед собою 2 групи завдань – 1).Вивчення впливу антропогенного навантаження і умов, створених людиною у результаті її діяльності на зміну ландшафту; 2).Вплив природних і антропогенних компонентів (факторів ландшафту) на стан і розвиток живих організмів (рослин, тварин, людини).

Об'єктом дослідження виступають ландшафтні екосистеми, в основі яких залишаються природно-територіальний комплекс, або природно-антропогенний територіальний комплекс (локального і регіонального рівнів) та вивчення компонентів зв'язків організмів.

Предметом дослідження ландшафтної екології виступає екологічний стан ландшафтних систем різних рангів (ландшафти, урочища, фації), їх екогеохімічні і екогеофізичні особливості. Основними методами дослідження ландшафтної екології є: польовий експедиційний, статистичний, картографічний, кліматичний, порівняльно-географічний, лабораторні. Польовий експедиційний метод, або метод площинного картування всіх деградаційних процесів безпосередньо на дослідній території. Він дозволяє досліджувати і картувати, детально описувати деградаційні ознаки всіх компонентів ландшафтів (ерозія, дефляція, зовнішнє пошкодження рослинності, ґрунтового покриву, забруднення поверхневих вод тощо) Статистичний метод застосовується паралельно з іншими методами. В спеціальній бланковій формі з проектної документації підприємства виписуються дані про викиди шкідливих речовин в атмосферу, об'єми скидання очищених і неочищених вод, захоронення відходів. Аналізуються дані стаціонарних спостережень за останні 5-10 років безпосередньо в межах промислового комплексу різноманітних спостережень інших організацій (санепідемстанції, метеостанції і т.д.). На основі зібраних даних про об'єми шкідливих викидів, інградієнтний склад, залпові добові, аварійні викиди проводиться класифікація їх за ступенем токсичності. На основі статистичних показників складаються різноманітні екологічні карти. Картографічний метод використовується для виявлення розмірів природно-антропогенних деградаційних процесів і охоплює:

- аналіз динаміки природних негативних процесів деградаційних ознак в межах ландшафтів, окремих компонентів;

- аналіз площинного поширення шкідливих елементів, які зв'язані із функціонуванням промислових комплексів, сільськогосподарських об'єктів, трансконтинентальним впливом;

- аналіз загальногеографічних, топографічних, геоморфологічних, геологічних карт в межах території, яка підлягає обстеженню;

- аналіз спеціальних картографічних матеріалів (заліснення, еродованості ґрунтів, осушення, зрошення), карт сільськогосподарських угідь, їх динаміка за певні відрізки часу використання території. Кліматичний метод застосовується для аналізу окремих кліматичних особливостей в межах дослідної території. Особливе значення має аналіз розподілу вітрів на протязі року (рози вітрів). На основі рози вітрів визначається напрям переважних вітрів та можливі зони максимального розсіювання і накопичення шкідливих речовин у ґрунтах у відповідності з розподілом вітрів, поверхневих водах, рослинності, атмосферному повітрі. Цей метод має дуже важливе значення для виявлення зв'язку захворювань людини з зонами розсіювання та акумуляції в різних компонентах ландшафтів і їх складових частинах важких металів, отрутохімікатів тощо. Порівняльно-географічний метод дозволяє на основі аналізу і порівняння географічних карт і карт негативних процесів виявити можливі джерела забруднення ландшафтів і їх окремих компонентів. Лабораторний метод полягає в використанні різних хімічних приладів і методів для виявлення забруднюючих речовин в повітрі, ґрунтах, рослинності, поверхневих і підземних водах (атомно-абсорбційний спектрофотометричний метод – важкі метали, пестициди).

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 17

Бесплатная работа

Закрыть

География 9

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.