План

1. Сутність поняття "рекреаційні ресурси" та їх структура.

2. Оцінка природного рекреаційного потенціалу території України

3. Аналіз історико-культурних рекреаційних ресурсів України.

4. Бальнеологічні рекреаційні ресурси України.

1. Сутність поняття "рекреаційні ресурси" та їх структура.

Рекреаційно-туристські ресурси — це об'єкти та явища природного, природно-антропогенного, соціального походження, що використовуються для туризму, лікування, оздоровлення та впливають на територіальну організацію рекреаційної діяльності, формування рекреаційних районів і центрів, їх спеціалізацію та економічну ефективність. Ще одна дефініція: рекреаційно-туристські ресурси — це сукупність природних, природно-технічних, соціально-економічних комплексів та їх елементів, що сприяють відновленню та розвитку фізичних і духовних сил людини, її працездатності та за сучасної і перспективної структури рекреаційних потреб і техніко-економічних можливостей використовуються для прямого й опосередкованого споживання, надання рекреаційно-туристських і курортно-лікувальних послуг (О. О. Бейдик, 1997-2001).

Рекреаційні ресурси поділяють на природні та історико-культурні. Рекреаційні ресурси підлягають інвентаризації, а природні рекреаційні ресурси додатково потребують кадастрової економічної оцінки. Інвентаризують і оцінюють кількісні та якісні характеристики рекреаційних ресурсів, їх локалізацію чи поширення, тривалість періоду, протягом якого їх можна використовувати.

Узагальнена систематика рекреаційно-туристських ресурсів відносно проста (О. О. Бейдик, 2001): 1) природно-географічні ресурси; 2) природно-антропогенні ресурси; 3) суспільно-історичні рекреаційні ресурси. Подальша їх деталізація виглядає так:

Розглянемо ще один підхід до класифікації рекреаційних ресурсів, за яким більшою мірою акцентовані природні рекреаційні ресурси (І.М. Яковенко, 2004). За цим підходом ресурси рекреації класифіковані за кількома головними ознаками: 1) за цільовим призначенням: ресурси цільового призначення, у т. ч. багатоцільового (комплексного чи конкуруючого) і спеціалізовані; ресурси супутнього використання; 2) за технологією рекреаційного використання:рекреаційно-лікувальні; рекреаційно-оздоровчі; рекреаційно-спортивні; рекреаційно-пізнавальні; 3) за використанням компонентів середовища: кліматичні; водні (поверхневі води); бальнеологічні (підземні води); грязеві й озокеритні; геоморфологічні; пляжні; флористичні та фауністичні; пейзажно-ландшафтні; пізнавально-природні (інформаційні); природно-антропогенні; історико-культурні

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 11

Бесплатная работа

Закрыть

География 3

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.