План

1. Об'єднана Європа на сучасній політичній карті світу і її вплив на зовнішню й внутрішню політику України.

2. Роль Північноатлантичного альянсу в світі й перспективи розвитку взаємовідносин з Україною.

3. Роль і місце України в структурі ООН.

4. Сучасні відносини України і Росії. Україна в російських геополітичних доктринах.

5. Види міжнародних організацій та їх функції

6. Територіально-рекреаційна система як основний об’єкт дослідження рекреаційної географії.

1. Об'єднана Європа на сучасній політичній карті світу і її вплив на зовнішню й внутрішню політику України.

Сучасній ролі ЄС на політичній карті світу важко дати адекватну оцінку. Можна стверджувати, що ЄС являє собою нескінченний набір дилем, які виходять за рамки стандартних уявлень у сферах міжнародних відносин, міжнародної політики та політичної географії. Перше логічне запитання, на яке не можна дати однозначну відповідь: що являє собою ЄС? Це політичний альянс держав чи економічне інтеграційне об'єднання (на кшталт НАФТА)? Чи ми спостерігаємо формування багатонаціональної наддержави, реалізацію ідеї Сполучених Штатів Європи, аналогічної США?

Тепер уже очевидно, що ЄС не можна інтерпретувати лише як об'єднання держав, створене з метою реалізації спільних економічних інтересів. Чи може ЄС вважатися державою? Традиційними атрибутами держави є територія з чіткими кордонами, суспільство, система законів та апарат примусу, що гарантує виконання цих законів у межах державної території. ЄС має територію, що складається з територій країн — учасниць. Має систему законодавства (комунітарне право, або acquis communautaire), має чітко оформлену систему наднаціональних органів управління. Питання полягає в тому, як наднаціональна надбудова співвідноситься з національним суверенітетом країн — учасниць об'єднання. Більшість фахівців погоджуються в тому, що ЄС має низку атрибутів державного утворення, проте зі всією очевидністю не вкладається в класичне визначення "веберіанської держави".

Щодо просторового виміру, то сьогодні до ЄС входять 25 країн Європи: Австрія, Бельгія, Велика Британія, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Фінляндія, Франція, Швеція (склад ЄС до 2004 р., або ЄС-15), Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польша, Словаччина, Словенія, Угорщина, Чехія (нові країни — члени, або ЄС-10). Проте по суті ЄС не має єдиних кордонів, у межах яких діяв би весь спектр комунітарних надбудов. До останнього етапу розширення (2004 р.) головні географічні розбіжності були між власне ЄС, зоною дії Шенґенської угоди (до якої не входять Велика Британія та Ірландія, але входять Норвегія та Ісландія, що не є членами ЄС) та зоною євро (об'єднує лише 12 країн ЄС, без участі Великої Британії, Данії та Швеції). Після розширення утворився додатковий пояс країн у Центральній Європі, які протягом семирічного перехідного періоду не мають повноцінного доступу до вільного пересування робітників — однієї з основоположних чотирьох свобод Єдиного ринку. У той же час дія даної свободи поширюється на Ісландію, Ліхтенштейн та Норвегію, що не є членами ЄС.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

География 2

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.