Зміст.

І. Загальна частина курсового проекту.

1. Вступ

2. Визначення геодезичних і прямокутних координат вершин рамок трапеції масштабу 1:10000 і 4-х трапецій масштабу 1:5000

3. Коротка фізико-географічна характеристика району робіт

4. Економічна характеристика ділянки робіт

5. Топографо-геодезична вивченість району робіт

6. Складання схеми ділянки робіт

ІІ. Технічна і розрахунковачастина курсового проекту.

1. Геодезична основа

2. Проект ходу світловіддалемірної полігонометрії

3. Загальна характеристика і основні параметри запроектованого ходу

4. Розрахункова частина проекту полігонометричного ходу

Встановлення форми ходу

Визначення граничної помилки положення точки в найгіршому місці ходу після його врівноваження

Розрахунок впливу помилок вимірювання ліній і вибір світловітдалеміра

Розрахунок точності вимірювання кутів в полігонометричному ході

Розрахунок точності визначення вичот пунктів полігонометричного ходу

5. Розрахунок точності вимірювання польового компаратора

6. Проектування і прив’язка планово-висотних опознаків

7. Розрахунок точності полігонометрії 1 і 2 розрядів, теодолітних ходів і засічок в плановому і висотному положенні

Планова оцінка точності ходів

Висотна оцінка точності ходу

Розрахунок точності визначення висот опознаків, одержених засічками

Оцінка планового положення опознака визначеного з многократної оберненої засічки

Оцінка планового положення опознака визначеного з многократної прямої засічки

ІІІ. Оформлення курсового проекту.

Висновок

Література

Вступ

Даний курсовий проект є значним етапом у вивченні таких розділів курсу геодезії як:

1.Нівелювання ІІІ і ІV класів.

2.Полігонометрія 4 класу, 1 і 2 розрядів.

3.Тріангуляція 4 класу, 1 і 2 розрядів.

4.Топографічне знімання в масштабі 1:5000 – 1:500.

Метою курсового проекту є поглиблення знань з питань створення геодезичної основи для виконання топографічного знімання і набуття навичок практичного застосування розрахункових формул оцінки точності на стадії проектування. Він також служить джерелом знань для подальшого виконання обов’язків своєї спеціальності.


2. Визначення геодезичних і прямокутних координат вершин рамок трапеції масштабу 1:10000 і 4-х трапецій масштабу 1:5000.

На листі паперу викреслюється розміром 6-8 схема трапеції масштабу 1:100000 з визначенням географічних координат вершин. Лист карти масштабу 1:100000 виділяється штриховою. Дальше такого ж розміру викреслюється лист масштабу 1:100000 і розмічується на листи масштабів 1:50000, 1:25000, які також виділяються штриховою з визначеними координатами. Потім викреслюється лист масштабу 1:25000 заданої номенклатури з географічними координатами вершин трапеції, яка ділиться на лист масштабу 1:10000. Для визначення координат трапецій масштабу 1:5000, лист масштабу 1:100000 ділять на 16Х16 листів і за визначеними координатами трапеції 1:10000 знаходять номенклатуру всіх чотирьох трапецій масштабу 1:5000.

Прямокутні координати кутів трапеції масштабу 1:25000 вибирають з таблиць, інтерполюючи які, знаходять прямокутні координати кутів трапеції 1:10000 і 1:5000. Прямокутні координати в таблицях знаходяться за двома значеннями: географічної широти і і різниці довгот вершини кута і осьового меридіану. Знак ординати визначається знаком різниці довгот.

Для визначення приведених ординат додається до визначених за таблицею 500 км. і попереду підписується номер зони.

З таблиці виписується на схему розміри сторін і діагоналей трапеції, її площу, а також зближення меридіанів для окремих вершин трапеції і середні значення для трапеції в цілому.

Знак зближення меридіанів визначається так само знаком різниці довгот. Прямокутні координати визначаються в спеціальній відомості.

Розміри сторін і діагоналей трапеції контролюють за допомогою формули:

де ха, хb, ya, yb – координати вершин між якими визначається розмір.

Відомість обчислення прямокутних координат для кутів рамки трапеціїкарти масштабу 1:25000

Довжини сторін трапеції визначені з таблиці Гауса Крюгера мають наступне значення:

апн=44.46 км. ∆а=0

апд=44.50 км. ∆с=0

с=46.35 км. ∆d=0

d=64.24 км.

р=20.62 км.

Довжини сторін трапеції визначені за прямокутними координатами мають наступний вигляд:

3. Коротка фізико-географічна характеристика Ростовської області.

Географічне положення:Рівненська область розташована в північно-західній частині України. Територія – 20,1 тис.км. Протяжність її із заходу на схід – 130 км, з півночі на південь – 210 км, межує з Житомирською, Хмельницькою, Тернопільською, Львівською і Волинською областями України та Брестською і Гомельською областями Білорусі. По адміністративно-територіальному поділу область включає 16 районів, 4 міста обласного і 6 районного підпорядкування. Населення області складає 1,2 млн. чол., або 2,3 відс. населення України. Середня щільність населення на 1 кв. км. – 59 чоловік. Структура населення області становить: сільське – 52,5 відс. від загальної чисельності, міське – 47,5 відс. Лісовий фонд області 853 тис. га, в тому числі вкриті лісом землі – 794 тис. га, загальний запас деревини становить більше 100 млн.м. Рівненщина багата на поверхневі води. Тут налічується 171 річка завдовжки понад 10 км кожна, більше 500 озер, 31 водосховище.

Найбільші міста: Рівне, Здолбунів, Костопіль, Кузнецовськ, Сарни.

Мінерально-ресурсна база: На Рівненщині розвідано понад 600 родовищ різноманітних корисних копалин регіонального значення: будівельного та лицювального каменю, крейди, каоліну, польовошпатової сировини, базальтів, цементної сировини, значна кількість торфу, піску, цегельно-черепичної сировини, мінеральних та прісних вод тощо, серед яких біля 100 родовищ розробляється. В останній період визначені перспективи виявлення промислових родовищ фосфатної сировини та самородної міді. Область єдина в Україні має два розвідані родовища дорогоцінного каменю – бурштину, який розробляється державним підприємством “Укрбурштин”. Крім того, на трьох ділянках проводяться геологорозвідувальні роботи. З 35 детально розвіданих родовищ будівельного каменю в даний час 19 розробляється. Залишкові розвідані запаси (500 млн.м.) будівельного каменю забезпечують подальший розвиток даного виробництва. На крайньому сході області на доступній для відкритої розробки глибині розвідані 8 родовищ лицювального каменю із загальними запасами 16,5 млн.м. Практичне значення мають декоративні рожеві та блакитно-сірі граніти Клесівського та Осмолінського родовищ, які в даний час розробляються і можуть використовуватися для виготовлення плит, пам’ятників, монументів і ін. Розробку гранітів можна значно розширити, а також збільшити видобуток темного декоративного каменю – Вирівських діоритів, діабазів та габроїдів. Ведеться видобуток стовпчастих базальтів Івано-Долинського родовища, які також використовуються у виробництві архітектурно-будівельних виробів. В межах області розвідано на бут і щебінь 6 родовищ базальтів із запасами біля 45 млн.м, з яких 4 розробляють з обсягом можливого ручного видобутку біля 800 тис.м.Світова практика у результаті вітчизняних досліджень дозволяють більш раціонально використовувати базальти у вигляді сировини для виготовлення високоякісних теплоізоляційних матеріалів, камінного литва. Вироби з базальтового волокна довговічні, термо- та кислостійкі, мають малу питому вагу на основі базальтового волокна освоєно і розроблено виробництво легких теплозвукоізоляційних виробів, які мають застосування в корабле- та літакобудуванні. В області виявлено 6 ділянок з неглибоким (до 20м) заляганням фосфоритів з загальними ресурсами п’ятиокису фосфору до 10 млн. тонн. Дослідно-промислова розробка найбільш перспективної Милятинської ділянки ведеться починаючи з другої половини 2000 року. Рівненщина має можливість за 3-4 роки створити мінерально-сировинну базу державного значення по видобутку самородної міді за умов необхідного фінансування. На розвідку родовищ самородної міді в 2000 році витрачено 1.5 млн. грн. Ці роботи будуть продовжуватися і в поточному році. Найперспективнішими напрямками освоєння мінерально-сировинної бази області є: комплексне використання базальтів, інтенсифікація робіт по видобутку бурштину, розробка відкритим способом агроруд – фосфоритів, розширення видобутку місцевої сировини для виробництва будівельних матеріалів, а також мінеральних вод.

Промисловість: У структурі промислового виробництва регіону найбільшу питому вагу мають електроенергетика, хімічна та нафтохімічна, харчова промисловість. У структурі виробництва товарів народного споживання частка продовольчих товарів складає 73%. Загалом у регіоні на самостійному балансі перебувають 273 промислових підприємства, окрім того, функціонує 389 малих промислових підприємств.

Сільське господарство: У 1999 році валовий збір зерна у регіоні склав близько 446,0 тис. т, цукрових буряків - 472,9 тис. т, насіння соняшника - 0,1 тис. т, картоплі - 765,9 тис. т. Було також вироблено 94,2 тис. т м'яса, 456,3 тис. т молока і 186,2 млн. штук яєць. На початок 1999 року в області працювали 439 фермерських господарств.


4. Економічна характеристика ділянки робіт.

Агропромисловий комплекс: Область характеризується складними умовами розвитку сільськогосподарського виробництва, особливо її північні поліські райони. Перш за все це низька природна родючість ґрунтів, заболоченість і перезволоженість території, високий рівень еродованості території південних районів, дрібно контурність угідь і, особливо, радіоактивна їх забрудненість внаслідок аварії на ЧАЕС. Все це вимагає постійного здійснення агротехнічних, меліоративних, протиерозійних, природоохоронних і організаційно-господарських заходів, спрямованих на підтримання продуктивності сільськогосподарських робіт. Сільськогосподарські підприємства області усіх форм власності спеціалізуються на вирощуванні зернових, картоплі, цукрових буряків, льону-довгунця та виробництві м’яса і молока. Середньорічна чисельність працівників зайнятих в сільськогосподарському виробництві складає 65 тис. чол.. В структурі валової продукції сільського господарства (по всіх категоріях господарств) галузь тваринництва складає відс., рослинництва – відс. В аграрному секторі області функціонує 454 новостворених сільськогосподарських підприємства на приватній основі, 481 селянське (фермерське) господарство, понад 200 особистих підсобних господарств громадян. При цьому біля 9 тисяч селян виявили бажання приєднати належні їм земельні паї загальною площею понад 24 тис. гектарів до особистих підсобних господарств.


5. Топографо-геодезична вивченість району робіт.

На Рівненську область є карти всіх масштабів включно до масштабу 1:25000, лист карти з номенклатурою М-35-51-Г-в-3 використовується для складання даного проекту. Зйомка даної карти виконувалась у 1985 році. Була також використана система координат 1942 року. Проект організації знімання був створений ”Головним управлінням геодезії і картографії при ЗБОРІ МІНІСТРІВ СССР. Висота перерізу рельєфу карти 5 метрів. 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 36

Бесплатная работа

Закрыть

Создание геодезической основы для выполнения топографической съемки

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22 и (050) 297–73–76
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.