Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 41

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

1. Загальні основи спортивної обдарованості. Рухові здібності, обдарованість і задатки  5

2. Особливості відбору для занять гімнастикою на початковому етапі 15

3. Критерії відбору для занять гімнастикою.. 23

4. Значення та види контролю під час відбору для занять гімнастикою.. 31

Контроль за розвитком витривалості гімнастів. 32

Контроль за розвитком гнучкості 35

Висновки. 39

Список використаної літератури. 40

Вступ

Проблема спортивного відбору є однією з центральних у теорії і методиці спортивного тренування і поєднана із широким спектром питань, що вирішуються спортивної наукою і практикою.

Незважаючи на те, що проблема спортивного відбору до теперішнього часу отримала великий розвиток, її актуальність не тільки не знижується, а зростає з новою силою. Це пов'язано з тим, що існуюча практика відбору в спорті поки не може бути оцінена, як досить ефективна і відповідна сучасним вимогам.

Актуальність проблеми визначається в цілому необхідністю досягнення максимального соціально-гуманістичного ефекту від розвитку як масового юнацького, так і резервного спорту. Вирішення питань спортивного відбору покликане сприяти більш ефективному розділенню цих напрямів, їх автономному розвитку з урахуванням специфічних завдань кожного.

Потреба у створенні ефективної науково обґрунтованої системи спортивного відбору обумовлена комплексом чинників: соціально-економічних, педагогічних та медичних. По-перше, підготовка підлітків з відносно невеликим потенціалом, поряд з високо обдарованими, відволікає тренерські кадри, фінансові та інші ресурси, призначені для формування надійного резерву національного спорту вищих досягнень, конкурентноздатного на світовій арені. По-друге, відсутність надійної системи спортивної профорієнтації та відбору перешкоджає раціональному плануванню фізичного виховання недостатньо обдарованого в спортивному відношенні контингенту. Одночасно з цим посилені заняття спортом таких юнаків і дівчат відволікають їх від інших видів діяльності (техніки, різних видів музичного та образотворчого мистецтва тощо). По-третє, інтенсивне тренування спортсменів, перевищує природні можливості, завдає непоправної шкоди їх здоров'ю.

Очевидно, що успіх спортивного відбору в сучасних умовах багато в чому буде залежати від того, наскільки ми зуміємо направити кращі ідеї і можливості науково-технічного прогресу на діагностику природних можливостей для занять професійним спортом.

У вирішенні цього непростого завдання дуже важливо, з нашої точки зору, осмислити великий шлях, пройдений вченими в галузі фізичного виховання, спортивної фізіології, психології і генетики, які працювали на ниві спортивного відбору.

Об'єкт дослідження. Сучасна організаційно-методична система діагностики спортивної обдарованості, заснована на ефективних багатовимірних моделях і методах.

Предмет дослідження. Особливості спортивної обдарованості спортсменів для занять гімнастикою.

Мета дослідження. Розробка методологічних, організаційних і методичних основ діагностики спортивної обдарованості (на прикладі занять гімнастикою).

В даний час використання найбільш раціональних ідей має втілитися в сучасних автоматизованих технологіях, створених на основі ефективних методів діагностики обдарованості дітей для заняття певним видом спорту.

Закрыть

Диагностика спортивной одаренности для занятий гимнастикой

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.