Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ ЯК ОЛІМПІЙСЬКОГО ВИДУ СПОРТУ 4

РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ В УКРАЇНІ 8

2.1. Історія розвитку олімпійських видів легкої атлетики в Україні 8

2.2. Основні напрямки підготовки олімпійської збірної команди України з легкої атлетики до Олімпіади 2012 р. 14

2.3. Пріоритети та перспективи росту легкоатлетичного спорту в Україні 28

РОЗДІЛ 3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО СПОРТУ В УКРАЇНІ 32

ВИСНОВКИ 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40

ВСТУП

Легка атлетика - вид спорту, який поєднує такі дисципліни як ходьба, біг, стрибки (у довжину, висоту, потрійний, з жердиною), метання (диск, спис, молот, і штовхання ядра) і легкоатлетичні багатоборства. Це один з основних і найбільш масових видів спорту.

В англомовних країнах легка атлетика поділяється на дві групи змагань: «трекові» і «польові». Кожен вид легкої атлетики має свою історію, свої тріумфи і визначні дати, рекорди та імена.

Актуальність теми курсової роботи визначається новим піком зростання інтересу молоді до спорту загалом і до його легкоатлетичної складової зокрема, що визначається, насамперед, різким підйомом авторитету українських спортсменів- легкоатлетів на світовому рівні.

Метою роботи є вивчення історії становлення і розвитку легкої атлетики як олімпійського виду спорту від часів її виникнення і до сьогодні.

Предметом дослідження у роботі є легка атлетика як багатокомпонентний вид спорту, а об’єктом - процеси її становлення і розвитку, і зокрема, досягнення українських спортсменів та стан розвитку легкої атлетики в Україні.

Відповідно до теми і мети роботи було визначено наступні її завдання:

- вивчення і опис історії становлення легкої атлетики як олімпійського виду спорту;

- аналіз існуючого стану і перспектив розвитку легкої атлетики в Україні;

- статистична оцінка досягнень українських легкоатлетів в аспекті міжнародних змагань та кадрового забезпечення.

Джерельною базою виконання курсової роботи стали офіційні документи та звіти Федерації легкої атлетики України, а також тематичні статті періодичних видань, зокрема, Галайчика В. О., Семенюка П. Р. та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

История и перспективы развития олимпийских видов легкой атлетики

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.