План

1. Дайте порівняльну характеристику понять „есенція“ та „екзистенція“?

2. Як співвідносяться між собою поняття «людина», «індивід», «індивідуальність»?

3. Поняття «свобода» та «відповідальність». Сутність та особливість взаємодії.

4. Як співвідносяться за своїм змістом «культура» і «цивілізація»?

5. Що ви розумієте під поняттям «свобода»? Чому свобода є проблемою для людини?

6. Чи пов’язані між собою проблеми сенсу життя та смерті?

7. Як співвідносяться номіналізм, реалізм?

4. Як співвідносяться за своїм змістом «культура» і «цивілізація»?

Розвиток культури і цивілізації нерозривно пов'язані: поза духовними цінностями, створеними у процесі культурної діяльності людей, не може скластися і цивілізаційна спільність. Деякі дослідники цілком ототожнюють культуру і цивілізацію. Така точка зору зародилася ще в епоху Просвітництва. Є й інша точка зору. Відповідно до неї, культура уявляється вмістилищем усього кращого у людині, а цивілізація пов'язується тільки зі стандартизованим масовим виробництвом. Перехід від культури до цивілізації означає занепадтворчості, героїчних діянь; справжнє мистецтво виявляється не потрібним, тріумфує механічна робота. Прихильники такого підходу заперечували взаємозв'язок і наступність у розвитку культури. Однак, як уже відзначалося, більшість дослідників вважає основою будь-якої цивілізації духовні цінності, духовну культуру, тому не протиставляє культуру цивілізації.

В кінцевій формі теза про те, що цивілізація визначається культурою належить французькому історику Ф. Броделю. Таким чином, у сучасній науці поняття «цивілізація» майже ототожнюється з поняттям «культура». Відомий американський вчений С.Хантінгтон відзначає, що в сучасній науці цивілізація, як правило, розглядається як окрема культурна спільнота, найбільш високий рівень угруповання людей саме за ознакою культури.


5. Що ви розумієте під поняттям «свобода»? Чому свобода є проблемою для людини?

Варто зазначити, свобода —це не лише можливість чинити вибір відповідно до своїх бажань, інтересів і цілей на основі знання об'єктивної дійсності, а й усвідомлення людиною необхідної поведінки.Як філософська, юридичната моральна категорія вона володіє безмежною глибиною і безмежно багатозначними визначеннями. Не буде перебільшенням сказати, що ця проблема стала об'єктом розгляду в європейській філософії, мабуть, з часів Арістотеля. Кант бачив у свободі єдиний спосіб гідного людського самовизначення. Соловйов вважав, що філософія і свобода нероздільні, вони тягнуться один до одного і живлять, збагачують одна одну, працюючи в єдиному силовому полі - загальності і нескінченності буття.

- Проблемами свободи, які постають перед людьми є:

- Суперечність між індивідуальною та суспільною свободою;

- Наявність суперечностей між індивідуальними свободами людини;

- Проблема переведення прав і свобод з позиції їх декларативності у площину реальності;

- Проблема повноти реалізації.


6. Чи пов’язані між собою проблеми сенсу життя та смерті?

Сенс життя пов'язується з об'єктивно важливими цінностями, які виступають як найвища мета людської діяльності та прагнень.

Проблема сенсу життя хвилює і мучить у душі кожну людину. Людина може надовго забути про нього, заглибитися в буденні інтереси повсякденного життя чи в які-небудь надособисті проблеми, але відмахнутися від питання про сенс життя не може навіть найбайдужіша і духовно не пробуджена людина. Адже, невідворотність смерті і наближення її провісників – старіння, хвороб - є для кожної людини грізне і непереборне нагадування невирішеного, відкладеного убік питання про сенс життя. Цей факт дає можливість сказати, що проблеми сенсу життя та смерті дуже пов’язані між собою. Оскільки, людина як істота вільна, яка усвідомлює свою смертність, - з неминучістю приходить до роздумів над сенсом життя, і це не просто розумові вправи, а питання самого життя

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 7

Бесплатная работа

Закрыть

Философия 23

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.