Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 5

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 12

2.1. Аналіз виробничих потужностей підприємства 12

2.2. Аналіз трудових ресурсів на підприємстві 13

2.3. Аналіз комерційної діяльності підприємства 18

2.4. Аналіз фінансового стану підприємства 20

РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ (РЕЗЕРВИ) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 33

ВИСНОВКИ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39

ВСТУП

Для нормального розвитку будь-якого підприємства необхідно уважно стежити за наявністю та використання фінансових ресурсів, проводити заходи для їх зміцнення і покращення стану.

Будь-який аналіз проводиться не тільки з метою констатації фактів та оцінки досягнутих результатів. Його метою є також виявлення недоліків, помилок та оперативний вплив на процес виробництва.

Економічний аналіз вивчає господарську діяльність підприємств і об'єднань з метою оцінювання її результатів і виявлення наявних резервів.

Оцінюючи господарську діяльність підприємств, економічний аналіз, має на меті виявити умови, за яких вона здійснювалась, та їх вплив на результати цієї діяльності. Через це його об'єктами є всі сторони діяльності, а також інші процеси, пов'язані з нею, і стан засобів підприємства.

Об’єкт дослідження: ПП «Степанюк П.С.» з виробництва і реалізації меблевих виробів.

Предмет дослідження: господарська діяльність приватного підприємства «Степанюк П.С.» з виробництва і реалізації меблевих виробів.

Мета: виконання даної курсової роботи є вивчення теоретичних основ, способів та прийомів аналізу середовища підприємства та оволодіння практичними навичками виявлення факторів впливу та резервів покращення результатів господарської діяльності, а також формування аналітичних звітів, висновків та рекомендацій за підсумками здійсненого дослідження.

Основні завдання курсової:

вивчення основних принципів та прийомів економічного аналізу;

оволодіння навичками здійснення факторного аналізу, в тому числі застосування прийомів елімінування;

вибір системи факторів та побудови з їх використанням аналітичних моделей для аналізу основних показників діяльності підприємства;

виявлення резервів покращення результатів господарської діяльності підприємства;

формування аналітичних коментарів, висновків та пропозицій.

Під час виконання курсової роботи були використані такі методи детермінованого факторного аналізу, а саме: метод ланцюгових підстановок, а також, був здійснений аналіз банкрутства підприємства.

Закрыть

Анализ хозяйственной деятельности ООО «Виллис»

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.